Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) ankommer den tradisjonsrike stortingsmiddagen på Slottet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Stortinget skal i begynnelsen av mai vedta ny medieansvarslov. FrP har i innstillingen til den nye loven fått med seg regjeringspartiene på å fremme forslag om at alle redaktørstyrte journalistiske medier, inkludert de alternative mediene som for eksempel Resett, må likebehandles av staten og offentlige myndigheter.

 FrPs mediepolitiske talsmann, Himanshu Gulati, er fornøyd med at det blir en slutt på forskjellsbehandling av de alternative mediene.

– De alternative mediene har vokst frem de siste årene og er blitt en viktig del av det norske mediebildet og meningsmangfoldet. Dessverre opplever de ofte å bli behandlet som B-medier i forbindelse med det pressekonferanser og i andre sammenhenger hvor det presenteres informasjon av offentlig interesse. Det vil vi ha en slutt på, sier Gulati.

annonse

Forslaget fra FrP, som regjeringspartiene og dermed et flertall har stilt seg bak, plikter det offentlige å likebehandle alle redaktørstyrte journalistiske medier.

– Den nye medieansvarsloven skiller kun mellom redaktørstyrte journalistiske medier, og ikke-redaktørstyre journalistiske medier. Vi må derforfå en slutt på at offentlige instanser behandler medier ulikt basert på hvilke medieforeninger de viser seg å være tatt opp i, sier Gulati.  

 FrP foreslår videre at eventuelle disputter om mediers tilgang til offentlige arenaer kan håndteres av Sivilombudsmannen, ettersom klager på nektelse av innsyn i dag håndteres av på denne måten.

annonse

NTB skriver: Frps synspunkt er at dette prinsippet om likebehandling også må gjelde alternative medier som Resett.

En slik presisering ville regjeringspartiene derimot ikke være med på i Stortinget.

Nedenfor kan du lese et utdrag av innstillingen, som i sin helhet kan leses via denne linken.

Les også: Oslo Frp vedtok støtte til alternative medier – Siv Jensen stemte for forslaget

2.8 Adgang til arenaer av offentlig interesse

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at lovforslaget skiller mellom redaktørstyrte journalistiske medier og andre medier. Disse medlemmer viser til at Norge de siste årene har fått en rekke nye redaktørstyrte journalistiske medier, ofte omtalt som alternative medier, som f.eks. Resett er et eksempel på, og som har vært med på å øke mediemangfoldet.

Disse medlemmer er kjent med at de såkalte alternative mediene, selv om de er redaktørstyrte journalistiske medier, ved flere anledninger har opplevd å bli behandlet annerledes enn andre redaktørstyrte journalistiske medier hva gjelder tilgang til pressekonferanser og andre aktuelle arrangement av offentlig interesse i regi av offentlige organer.

Ettersom loven ikke skiller mellom ulike typer redaktørstyrte journalistiske medier, eller hvorvidt medieredaksjoner er medlem av bransjeforeninger, mener komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, at staten og offentlige organer plikter å i størst mulig grad likebehandle alle redaktørstyrte journalistiske medier. Flertallet mener imidlertid at ikke alle redaktørstyrte journalistiske medier kan forvente tilgang til samtlige arenaer av offentlige interesser dersom plassbegrensninger eller andre praktiske hensyn setter begrensninger, og at en likebehandling ikke begrenser offentlige organers mulighet til å gå ut med informasjon av offentlig interesse i enkeltsituasjoner gjennom kontakt med et spesifikt valgt eller spesifikke valgte medier.

annonse

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er på denne bakgrunn medforslagsstillere til forslaget nedenfor og viser til at eventuelle disputter om mediers tilgang til offentlige arenaer eksempelvis kan håndteres ved at medier ved avvisninger kan sende en sak til Sivilombudsmannen for vurdering av fremtidig tilgang. Disse medlemmer vil vise til at det i dag er Sivilombudsmannen som mottar klager ved nektelse av innsyn.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at staten og offentlige organer likebehandler redaktørstyrte journalistiske mediers adgang til arenaer som er av offentlig interesse.»

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon