Faksimile fra Jon Helgheims Facebook-side.
annonse
annonse

Å ha det norske flagget i jakkeslaget er ikke et symbol på «egoistisk isolasjonisme».

I en tendensiøs kronikk i Stavanger Aftenblad går journalist Sven Egil Omdal på nedlatende manér til frontalangrep på alle som synes det norske flagget er mer passende å ha i jakkeslaget, enn en jakkenål som symboliserer målsettingene til et overnasjonalt byråkrati. Teksten bærer preg av at Omdal forakter nasjonalisme, og at han ikke forstår hvordan nasjonalismen (og liberalismen) har bygget det vestlige samfunnet siden opplysningstiden.

Han fikserer særlig ved Frp-politiker Jon Helgheim, og hoverer over sistnevntes uttalelser om bruken av jakkemerket med det norske flagget.

annonse

«Meg kommer dere aldri til å se med noe FN-pin. Jeg er valgt av det norske folk for å ivareta Norges interesser. En pin sier noe om hvem eller hva du representerer», skrev Helgheim på Facebook.

Omdal innvender at Helgheim ikke er valgt av det norske folk, men av 17,3 prosent av de som avga stemme i Buskerud. Det er for så vidt riktig, men tilsvarende kan altså sies om alle stortingspolitikere, og 17,3 prosent er ganske mye. Jeg vet ikke om dette sidesparket fra Omdal svir så hardt som han hadde ønsket.

Les også: Kronpris Haakons Agenda 2030-pin vekker reaksjoner: – Respekten for kongehuset er dalende

annonse

Karikaturer

Han utroper også det å bruke en pin med symbolet på FNs Agenda 2030 som en slags kur mot «nærsynt nasjonalisme». Plutselig er det norske flagget et symbol på «egoistisk isolasjonisme».

«I årene fremover kommer vi til å diskutere heftig hvorfor vi har gjort oss så sårbart avhengige av import av livsviktig medisinsk utstyr og medisiner. Vi kommer til å være uenige om en selvforsyningsgrad på 36 prosent (når fisken holdes utenom) er tilstrekkelig.

Men den diskusjonen kommer til å foregå mellom mennesker, partier og institusjoner som innser at de er en del av en felles verden, ikke av flaggviftende nasjonalister som har Donald Trump som ideal,» skriver Omdal.

«For alle som setter internasjonalt samarbeid over egoistisk isolasjonisme, er FN-nålen den nye bindersen.»

Vi, som sier at vi heller vil bruke flagget, fremstilles som om vi vil melde oss ut av verden. At vi ikke vil snakke med andre. «Stopp verden, noen vil av,» er teksten titulert. Omdal kjenner ikke de han hoverer over, og det er nettopp denne ignoransen som vanskeliggjør en opplyst, saklig debatt. Omdal argumenterer ikke mot oss, han argumenterer mot forvridde karikaturer. 

Jeg tror de fleste av oss kan være enige om at det finnes mål i FNs Agenda 2030 som ikke er gale i seg selv. Det er så klart ikke helt lett å vite hva de mer diffuse målene vil innebære, men det er ikke sånn at disse «nasjonalistene» Omdal er så redd for egentlig er imot å samarbeide med andre land om rent drikkevann, fattigdomsbekjempelse og økt likestilling i verden. Det blir litt komisk når man får for seg at det er et realistisk mål å «stoppe klimaendringene», og noen av punktene bør konkretiseres så vi vet hva de innebærer, men i det store og hele er det ikke egentlig målene i seg selv som provoserer folk.

Forsøpling av debatten

annonse

Det som provoserer er at våre nasjonale politikere i en vanskelig tid, i motsetning til politikere i land vi liker å sammenligne oss med, velger å bruke et slikt FN-symbol i jakkeslaget, i stedet for det norske flagget, som til syvende og sist er symbolet på vår nasjon, og den staten våre rikspolitikere leder. Hvordan i all verden blir dette til «egoistisk isolasjonisme» og «nærsynt nasjonalisme»?

Slike karakteristikker forsøpler debatten. De færreste går rundt og tror at Norge bør isolere seg fra resten av verden, at vi ikke skal handle, samarbeide eller ta imot impulser utenfra, som en suveren nasjonalstat. Jeg tror man skal lete lenge for å finne reelle eksempler på skremmebildene av isolasjonistiske gærninger Omdal skriver så karikert om. 

Dette handler om hva man som politiker synes er viktig å symbolisere og representere. Rikspolitikere rundt omkring i verden legger vekt på sin nasjonale tilhørighet. Det er helt ordinært, selv om Omdal later til å tro noe annet. Når noen norske politikere da gjør sitt ytterste for å vise at de vil representere noe annet enn staten de er en del av, ved å konsekvent velge et FN-merke over det norske flagget, så reiser det legitime spørsmål. Hva er det disse menneskene ser som det viktigste? De samme politikerne som bærer dette merket, er nemlig også de samme som stadig vekk argumenterer for at Norge må bøye seg for internasjonale byråkratier, i stedet for å sette ned foten i ny og ne. Det viktigste for dem er åpenbart ikke norsk suverenitet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon