FNs Klimapanel (IPCC). Foto: Scanpix Photo by Jung Yeon-je / AFP
annonse
annonse

I Corona-tider med hyppige oppdateringer på TV-skjermen om forordninger og informasjon om smittespredningen utover landet, har jeg blitt nysgjerrig på hva er det med denne fargerike pinnen som mange av regjeringsmedlemmer fra forskjellige partier, enkelte ordførere og sågar kronprinsen, har pyntet seg med på jakkeslaget? Er det et budskap de ønsker å formidle, hva er de står sammen om?

Svaret på dette er at pinnen på jakkeslaget symboliserer FNs bærekraftsmål; Agenda-2030. I 2015 ble Agenda-2030 med 17 bærekraftsmål vedtatt av alle FNs medlemsland. Et sentralt prinsipp i Agenda-2030 er at ingen skal utelates – alle skal med. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Les også: Skatteutsettelse for oljebransjen – klimaaktivister raser

annonse

I følge regjeringen.no utgjør bærekraftsmålene den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids nasjonale og globale utfordringer.

Stopp en halv! I Norge har vi demokrati og folkestyre. Hva sier FNs bærekraftsmål om demokrati og demokratisk gjennomføring av bærekraftsmålene? Er det helt OK at FN vedtar omfattende detaljplaner for styring av de enkelte land? Nærmere studier av Agenda-2030 viser at planen sier ingenting om demokrati, demokratisk gjennomføring av bærekraftsmålene og andre viktige rettigheter som pressefrihet og ytringsfrihet, prinsipper som vi tar som en selvfølge i Norge.

Erna sa i sin nyttårstale blant annet at målene vil kreve mye av oss. Mange er bekymret for arbeidsplassen sin (med rette). Erna ville heller ikke love at alt blir som før. Vi har en lang vei foran oss. Men vi (Erna og hennes kollegium) vet og har bestemt hvor de vil ha oss; det er bare for oss å legge i vei. Gjennomføring av målene vil i Norge være krevende, det vil bety tap av arbeidsplasser og ha store kostnader i form av ulønnsomme prosjekter og vil forårsake omfattende ødeleggelse av norsk natur. Hva sier folket til dette og hva vil de si i fremtiden?  Har ikke vi et demokrati i Norge, eller er det slik at Erna og den styrende eliten vet og bestemmer hva som er best for oss? Er det slik at de i sin visdom vet best i ett og alt, vet hva som er riktig for Norge og det norske folk?

annonse

Erna Solberg ble i 2015 valgt av FNs generalsekretær Antonio Guterres som pådriver av FNs bærekraftsmål. I 2019 fikk Erna FNs fornyet tillit sammen med Ghanas president som pådriver av FNs bærekraftsmål.  Erna har i oppgave å være en pådriver av bærekraftsmålene overfor verdens nasjoner. Som pådriver og statsminister i Norge har hun en oppgave at landet skal fremstå som en av de flinkeste i klassen til å møte våre bærekraftsmål.

I nyttårstalen hevder Erna at vi i dag vet nok til å slå fast at menneskeskapte klimaendringer er farlige.  Hun nevner blant annet de menneskeskapte klimaendringene kan skade verdens evne til å produsere mat, gi stigende havnivå, og føre til økt fare for flom, uvær og skred som kan gå utover liv og helse. Et av Norges bærekraftsmål er å redusere utslipp av klimagasser (i hovedsak CO2) med 45% innen 2030. Dette er i tråd med mål 13 i FNs bærekraftsmål: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.  Greta Thunberg hevder at over 30 år har vitenskapen vært krystallklar.

Les også: Sivilsamfunnet bygger og staten river

Men er virkelig vitenskapen krystallklar? Når det gjelder klimaforandringene støtter Erna og Greta Thunberg seg til IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) som er opprettet av FN.

Det har dessverre oppstått et klimadiktatur i Norge. Ledende vitenskapsmenn med alternative og motstridende synspunkter til hva IPCC har lagt frem i sine rapporter, slipper ikke til i norsk offentlighet, hverken overfor myndighetene, norsk presse eller NRK.  Erna har bestemt at FNs/IPCCs rapporter er et absolutt faktum, og alternative synspunkt og meninger skal ikke få mulighet til å bli brakt frem til det norske folk.  Dette har ikke bare skjedd i Norge, men over hele verden.

Under er et sitat /1/ oversatt fra engelsk hvilket beskriver situasjonen slik den oppleves for klimarealister med bakgrunn i fysikk, kjemi, matematikk, geologi og botanikk. Sitatet er som følger:

«Hva historikere vil undres over i fremtidige århundrer er hvordan en feilaktig logikk, tåkelagt av en utspekulert og ustoppelig propaganda, faktisk har samlet en koalisjon av mektige interesser til å overbevise nesten alle i verden at karbondioksid (CO2) fra menneskelig virksomhet er en farlig planetødeleggende gift. Det vil bli husket som den største vrangforestilling i verdens historie, at karbondioksid, livet for plantene, var en tid betraktet som en dødbringende gift».  Sitat slutt.

Alle skal med!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon