Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde på NHOs årskonferanse 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, skriver i Aftenposten 29.4. at «et vellykket internasjonalt samarbeid forutsetter sterke nasjonalstater.» Det har hun helt rett i!

Hun viser til samarbeidet i NATO og at vi blir sterkere sammen enn hver for oss samt at «god internasjonal samhandling styrker nasjonalstatene.» Det har hun også helt rett i. NATO er et godt eksempel.

Men så skriver hun, «Dette ser vi ikke minst nå under covid-19 pandemien» og viser til EUs respons på pandemien!? Her er Heidi Nordby Lunde, med respekt å melde, helt på jordet!

annonse

Her er det lederen i Europa-bevegelsen som taler. Hun prøver å omskrive det faktum at EU fullstendig sviktet da koronapandemien skyllet inn over oss og det gjaldt som mest.

Hun prøver å vri seg unna det faktum at Schengen-samarbeidet ble suspendert. Grensene ble stengt. Det ble innført nasjonale eksportforbud av smittevernutstyr og testsett over hele linjen. Det indre markeds fire friheter ble satt til side over natten, som om EU aldri hadde eksistert.

Les også: Norge mot corona-undergangen

Det skjedde med god grunn. Fordi vi sto overfor en uoversiktlig trussel med et potensielt stort skadeomfang. Fordi ethvert land, overfor en mulig eksistensiell trussel, er mest opptatt av å redde seg selv.

annonse

Og fordi enhver regjering som ikke setter egen befolkning først i en slik situasjon ville blitt sparket, om nødvendig med ikke-parlamentariske virkemidler. Nettopp derfor er sterke nasjonale institusjoner viktig for et velfungerende demokrati.

Nordby Lunde er tilsynelatende også enig i at produksjonen av legemidler og medisinsk utstyr ikke bør ligge i Kina. Hun mener den «bør ligge nærmere oss», men ikke i Norge. Den bør ligge i EU, mener hun!?

Det er jo, på ny med respekt å melde, en ganske utrolig påstand etter at vi nettopp har vært vitne til en nådeløs kamp mellom landene i EU om tilgang til smittevernutstyr og testsett. Det har for alle som er villig til å se demonstrert at solidariteten i EU bare er festtalefraser.

Det indre marked er verken egnet eller til å stole på i en krisesituasjon rett og slett fordi virksomhetene i et marked til enhver tid vil selge sine produkter til høystbydende om de ikke blir pålagt av nasjonale myndigheter å prioritere nasjonale behov. Dersom vi blir overlatt til det indre marked risikerer vi å måtte betale en blodig overpris om vi i det hele tatt får levert det vi trenger når vi trenger det.

Det er således helt uforståelig at Regjeringen 17.4., kun mot stemmene til Sp, SV og Rødt, presset gjennom EUs forordning 745/746 i Stortinget. Forordningen tvinger Norge til å kjøpe medisinske tester fra kommersielle aktører i det indre marked og forhindrer norsk helsevesen i fremtiden fra å lage slike tester selv.

annonse

Fagmiljøene i helse-Norge er i harnisk. Og det med god grunn. Omtrent det eneste som fungerte i den første fasen av koronapandemien, selv om kapasiteten var begrenset, var de egenproduserte testene ved norske sykehus. Det førte til at vi tidlig klarte å identifisere og isolere flere smittebærere enn vi ellers ville klart, og dermed redusere omfanget.

Det vil vi i fremtiden være avskåret fra. Vi vil måtte kjøpe standardiserte tester av de store internasjonale farmasiselskapene i EU til priser som ofte er flere ganger dyrere enn de egenproduserte og som det vil ta lengre tid å få tak i, om vi i det hele tatt får prioritet i konkurranse med andre land i en krisesituasjon.

Nordby Lunde, Høyre og Regjeringen taler med minst tre tunger og har åpenbart misforstått en vesentlig ting.

De prøver å omskrive det faktum at EU sviktet og viste seg fullstendig uegnet til å håndtere slike krisesituasjoner da det gjaldt som mest.

De prøver å dekke over det paradoks at Regjeringen presser gjennom en EU-forordning som svekker den medisinske kriseberedskapen, og det midt under koronakrisen!

Og de prøver å selge inn et narrativ om at Høyre og Regjeringen er tilhengere av en sterk nasjonalstat når realiteten er at Høyre ledes av globalister som fører en politikk som overfører myndighet til EU og klart svekker nasjonalstaten.

Når Nordby Lunde, trekker NATO og EU over samme lest som sannhetsbevis på at internasjonalt samarbeid styrker nasjonalstaten, blottlegger hun at hun ikke har forstått at det er en grunnleggende forskjell mellom en forsvarsallianse av uavhengig stater som NATO og en internasjonal konføderasjon som EU.

annonse

NATOs formål er å opprettholde statenes uavhengighet og integritet gjennom et forsvarssamarbeid. EUs indre marked program bygger på det motsatte, en omfattende overføring av nasjonal selvråderett og suverenitet til overnasjonale organer som EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet. Det innebærer nødvendigvis en svekkelse av nasjonalstaten.

Les også: Norge lønner fortsatt offentlig ansatte i Somalia: – Man syr puter under armene på folk

Det er mange utfordringer av overnasjonal karakter knyttet til handel, miljø, klima, krig og fred og ikke minst til helse og epidemier. I slike saker må vi tenke globalt. Men vi erfarer igjen og igjen at vi må handle lokalt.

Det gjelder miljøvern. Det gjelder forsvar. Det gjelder ikke minst pandemier som den vi er utsatt for nå. Det forutsetter internasjonalt samarbeid. Men det forutsetter ikke avgivelse av selvråderett og suverenitet til EU. Det forutsetter tvert imot sterke nasjonale institusjoner og styrket nasjonal kriseberedskap.

(Artikkelen sto i Klassekampen 6.5.2020)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon