I en ny undersøkelse svarer 50 prosent av de spurte i Oslo at de ønsker å kutte i forbruket av rødt kjøtt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

På ti år blir det 8.900 færre gårdsbruk og 300.000 færre beitedyr dersom kjøttforbruket blir redusert i trådd med Klimakur 2030-rapporten fra regjeringen.

Det er konklusjonen til Agri Analyse, skriver Dagbladet.

– For å si det forsiktig: Tiltaket vil få svært negative konsekvenser for norsk matproduksjon og selvforsyning, sier nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til avisen.

annonse

I Klimakur 2030 foreslås det flere tiltak for å redusere kvotepliktige utslipp med 50 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.

Produksjonskutt

Planen inneholder også forslag om å kutte matsvinn og produksjonen av rødt kjøtt. I ett av scenarioene regjeringens faggruppe har lagt til grunn, vil det kunne føre til 5.000 tapte årsverk.

Bondelaget støtter seg derimot på en rapport fra Agri Analyse som konkluderer med at så mange som 8.900 bruk kan forsvinne.

Analysen peker videre på at kostholdstiltaket bryter med målsettingen som Stortinget har vedtatt, om et levedyktig landbruk i hele landet, skriver Dagbladet.

annonse

Agri Analyse er eid av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Naturviterne skeptiske

Til sammen har det kommet inn over 1.500 høringsinnspill til Klimakur 2030.

Ett av innspillene kommer fra fagforeningen for akademikere med naturfaglig bakgrunn, Naturviterne. Den er skeptisk til på å redusere kjøttforbruket og øke forbruket av fisk og plantebasert kost.

Klimakur-rapporten peker på at tiltaket vil redusere utslipp fra landbruket med 2,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, men Naturviterne mener tiltaket får negative konsekvenser som lavere selvforsyningsgrad, svekket bosetning, mindre robust matproduksjon og gjengroing, skriver Nationen.

– Variert bruksstruktur, god dyrevelferd og lav bruk av antibiotika kjennetegner også norsk husdyrproduksjon, noe som gjør kjøttproduksjonen i Norge bærekraftig, skriver Naturviterne i høringssvaret.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon