- Resett - https://resett.no -

Hvorfor fungerer ikke det norske demokratiet?

Våre myndigheter forteller oss at vi lever i et demokrati. Men ordet «demokrati» betyr egentlig folkemakt. Og i Norge er det ikke folket, men en liten elite bestående av politikerne i Stortinget og regjeringen, som fatter beslutningene.

Det vi får oss fortalt er at vi lever i et «representativt» demokrati. Men vårt Storting er på ingen måte representativt for Det norske folk. I Ungarn, der folket selv fikk bestemme, stemte 98% mot EU-kvoter for ulovlige innvandrere. I det ikke-representative norske Stortinget var det overveldene flertall for disse, selv om Norge formelt ikke en gang er med i EU. Og mangelen på representativitet gjør seg også gjeldene når det gjelder andre saker. Katrine Kleveland i Nei til EU skal ha uttalt:

– Det er absurd at det eneste stedet i Norge hvor det et ja-flertall i EU-spørsmålet, er på Stortinget.

annonse

Les også: Direkte demokrati – en løsning for en bedre fremtid? [1]

Det ville heller ikke overraske meg om folket hadde stemt nei til vindmøller dersom vi hadde hatt en folkeavstemning etter en informativ offentlig debatt.

Hva er grunnen til at det norske Stortinget fatter beslutninger som ofte er så forskjellige fra beslutningene som ville blitt fattet av folket?

annonse

To måter å gjøre innkjøp på

Det å stemme på konkrete saker sammenlignet med det å stemme på partier kan sammenlignes med to ulike måter å gjøre innkjøp på.

Å være velger i et ekte demokrati kan sammenlignes med å gjøre innkjøp der man står fritt. Man kan velge mellom et stort antall butikker, både tradisjonelle og nettbutikker. Man kan velge akkurat den butikken man liker best og kjøpe akkurat den varen man ønsker seg. Og man kan se varen før man kjøper den. Det er klart at det da er lett å få det man ønsker. Slik er det også i folkeavstemninger. Man stemmer for det alternativet man liker best i det aktuelle spørsmålet. Og beslutningen bør være bindende.

Les også: Direkte demokrati og hevet terskel for å kunne stemme i Norge [2]

I vårt politiske system gjøres innkjøpene på en helt annen måte. Man må velge en butikk som skal levere alle varene man skal ha i 4 år. Man velger en av 9 store handlekurver som inneholder alle varene man skal forbruke i fire år. Og man vet ikke en gang hva som er i de aktuelle kurvene. Tilbyderne har riktig nok programmer som skal fortelle noe om hva som er i kurven. Men tilbyderne har ingen juridisk forpliktelse til å levere det som loves. Det å lyve om innholdet i både egen og andre tilbyderes kurv er tvertimot helt normal praksis.

Den enkelte har heller ikke tid til å finne ut hva partiene faktisk leverer. Man kunne tenke seg at pressen fulgte med på partiene og avslørte dobbeltspill. Men pressen er også avhengig av partiene som den skal kontrollere. NRK er det mektigste mediebedriften og, NRKs styre velges av Kulturdepartementet. Politikerne har med andre ord makt til å utpeke styret i den viktigste mediebedriften som skal føre tilsyn med hva politikerne gjør. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse på noen at NRKs styre aldri utnevner en NRK-sjef som forteller ubehagelige sannheter om konsekvensene av innvandringen, eller som omtaler vitenskapsmenn og kvinner som er kritiske til teorien om at menneskelig aktivitet har stor innflytelse på klimaet.

annonse

Les også: Er det noen som tror at Norge er et demokrati? [3]

Det finnes andre medier enn NRK. Men veldig mange av dem er avhengige av politikernes velvilje i form av konsesjoner eller pressestøtte. Vi har regimekritiske medier som Resett, Document og Steigans blogg, men slike maktkritiske medier blir satt i en posisjon der de må konkurrere med statseide NrK og andre tungt subsidierte medier. Det er en nesten umulig konkurransesituasjon.

Mekanismen som mangler

I det opprinnelige demokratiet i Athen fantes det en lovlig mekanisme som en hver som hadde flertallet i folkeforsamlingen bak seg, kunne ta i bruk for å omgjøre folkets vilje til statens politikk. Denne mekanismen var å kreve at et forslag ble satt opp til votering i folkeforsamlingen.

I vårt system finnes ingen slik mekanisme. En knøttliten minoritet i folket kan overkjøre en overveldende majoritet så lenge man på en eller annen måte klarer å få flertallet i en forsamling som teller kun 169 medlemmer til å støtte sitt forslag.

Les også: Partibroilerne og yrkespolitikerne dreper demokratiet [4]

Så lenge det ikke finnes noen slik lovlig mekanisme som alle kan ta i bruk, for å omgjøre folkets vilje til statens politikk så vil vi heller aldri få noe fungerende demokrati. Folket må rett og slett gis rett til selv å fatte beslutninger i viktige saker gjennom folkeavstemninger.

Inntil det er mulig forblir Norge et oligarki der oligarkene deler svært lite makt med befolkningen, men der de heller ikke straffer vanlige folk for å si dem i mot.

Tegn abonnement [5] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474