- Resett - https://resett.no -

Falske nyheter fra NRK igjen

NRK har kommet med falske nyheter før, men kanskje ingen så grov som den de kom med under Dagsrevyen den 19. mai.

NRK opplyser først at coronapandemien har ført til at verdens CO2-utslipp har blitt 17% lavere. Så langt er alt greit.

Skjermdump fra NRK.

Men så viser de et oversiktsbilde av Los Angeles fra juni i fjor hvor man ser byen innhyllet i en tåke av smog, røyk og svevestøv.

annonse
Skjermdump fra NRK.

Det kommer så opp et nytt bilde hvor man kan se Los Angeles fra april i år hvor byen ikke lenger er innhyllet i en sky av forurensing.

Skjermdump fra NRK.

Ikke verst tenker du kanskje, men det er bare det at det er en stor forskjell på forurensing i form av svevestøv og sågar smog og klimagasser. CO2 er en gass uten farge, lukt eller smak og er helt avgjørende for alt liv på jorden. Uten CO2 så får man heller ingen fotosyntese og dermed ikke oksygen.

Les også: NRK elsker hijab til 17. mai [1]

annonse

Det riktige her er altså at forurensingen har blitt mindre, selvsagt også klimagassutslippene, men de har lite og ingenting med svevestøv å gjøre. Hvis NRK ikke hadde hatt den agendaen de åpenbart har, men fulgt de retningslinjene de skryter av, nemlig at de er en nøytral kanal, så hadde de ikke lagt fokuset sitt på det politisk korrekte «klimagassutslipp», men på forurensing. Så lenge det ikke er avklart hvor mye menneskelige klimagassutslipp innvirker på global oppvarming, så gir dette et falskt inntrykk av at nå har den globale oppvarmingen gått ned.

For det er hevet over enhver tvil at forurensingen har gått ned under coronapandemien. Det er derimot langt mer usikkert hvorvidt menneskelig utslipp av klimagasser har mye å si for temperaturendringer på jorden. CO2 har definitivt ikke noe å si for synlig forurensing i hvert fall. Vi vet imdlertid med stor sikkerhet at forurensing har mye å si for helsen til både dyr og mennesker.

NRK etterlater oss med regelrette falske nyheter hvor vi ledes til å tro at forurensing er det samme som klimagassutslipp. Det er i beste fall en sannhet med store modifikasjoner. Her er hva Store Norske Leksikon [2] definerer forurensing som:

«Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann). Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, for eksempel ved vulkanutbrudd, regnes ikke som forurensning.»

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474