- Resett - https://resett.no -

Koronakrisen. EU kollapset. Ferdig snakka!

For Europabevegelsen fremstår EUs totale kollaps da koronapandemien rammet Europa åpenbart som et sjokk som er så vanskelig å ta inn over seg at de må snu virkeligheten på hodet for å få terrenget til å stemme med kartet. Organisasjonsrådgiver i Europeisk Ungdom, Agnethe Thun Hindbjørgmo hevder i KK 14.5. at «EU har tatt ansvar og spilt en helt essensiell rolle i bekjempelsen av koronapandemien».

Medisinsk kriseberedskap og håndtering av pandemier som dette er jo ett av de områdene hvor internasjonalt samarbeid er hensiktsmessig og hvor en skulle tro at EU kunne spilt en rolle. Realiteten er imidlertid at både The European Centre for Disease Prevention and Control, Kommisjonen, Parlamentet og Rådet i flere år har oversett de mange advarslene fra WHO om å styrke kriseberedskapen i EU for å kunne møte en pandemi av denne typen. Da koronapandemien ble en realitet fantes det verken kriseberedskap eller noen koordinert krisehåndtering. EU-landene opptrådte hver for seg og iverksatte unilateralt proteksjonistiske tiltak direkte i strid med det indre marked.

Den 3. mars tok den franske regjeringen nasjonal kontroll over produksjonen av smittevernutstyr og satt til side forordningen om fri bevegelse av varer. Tyskland iverksatte umiddelbart deretter eksportforbud av smittevernutstyr og forbød salg selv til andre EU-land. Sverige holdt igjen smittevernutstyr som skulle til Norge i fire dager på grensen og bidro med dette til å svekke bestrebelsene med å begrense smitteomfanget i Norge. En rekke andre land iverksatte tilsvarende tiltak og Italia ble lenge overlatt til seg selv.

annonse

Realiteten er at de fire frihetene og Schengen-avtalen ble satt til sides over natten. Grensene i EU ble stengt unilateralt. Hvert land var seg selv nok. Og når landene nå gradvis åpner opp igjen skjer det på nytt unilateralt hvert land for seg. Det viser at EU ikke bare underminerer nærdemokrati, selvråderett og suverenitet, men også svikter på et område hvor det kunne spilt en rolle.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474