Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Hva statsadvokaten foretrekker!

Demonstrasjon for Ytringsfrihet (DfY) hadde den 27. oktober 2019, en lovlig forhåndsgodkjent demonstrasjon foran Stortinget. Vi ble geleidet og eskortert inn på tilvist område av politiet, som hadde adskilt oss fra de såkalte «motdemonstranter» med god avstand, gjerder og politifolk. De hadde ikke søkt om tillatelse til å avholde sitt arrangement – ei heller oppgitt lovpålagte formalia. Ifølge loven (Politilovens paragraf 11) skulle de dermed ha blitt bortvist/oppløst. Det var godt med politifolk tilstede.

Da vi begynte å ytre vårt budskap, satte motdemonstrantene i gang med å overdøve oss med høylytt roping og hatefulle skjellsord. Noen var maskerte, og det ble observert bjeller de kunne lage enda høyere lyd med om nødvendig. Jeg var personlig i kontakt med politiets vaktleder for å protestere mot de ulovlige forholdene – til ingen nytte.

annonse

Les også: Selvstendighetspartiet nektes å åpne bankkonto – mistenker politisk motiv

«Motdemonstranter» saboterte dermed vår demonstrasjon, der det ble umulig for oss å bli hørt av andre, samt umulig for enhver som ønsket, å få høre på oss. Ironien ligger jo her i at vi hadde en demonstrasjon, for nettopp å vise viktigheten av ytringsfrihet. Å overdøve andre med vilje, som ønsker å ytre seg, er ikke en ytring omfattet av ytringsfriheten. Det er en handling som statsmakten skal beskytte frie borgere imot, nedfelt i Grunnloven.

Med bakgrunn i dette, anmeldte jeg politiet i Oslo, med en grundig spesifisert anmeldelse som og inneholdt redegjørelse om hvorfor, hva, sannsynlige konsekvenser og liknende. Jeg presiserte i anmeldelsen at jeg først og fremst var ute etter at Oslo-politiet skulle forandre sin mangeårige praksis med å tillate ulovligheter og at jeg ikke var ute etter å «ta» noen. Jeg hadde mange forhold i anmeldelsen, men vil her fokusere på politiets klare brudd på Politilovens paragraf 11, siden disse forholdene er ubestridelige.

annonse

Les også: Jeg ble ført inn i et smug og ransaket under Arendalsuka

– Politiet har ved sin tillatelse til såkalt «motdemonstrasjon» brutt Politilovens paragraf 11 på flere punkter:

«Motdemonstrasjon» har ikke i god tid meldt fra om demonstrasjon.

«Motdemonstrasjon» har ikke gitt opplysninger om arrangementets formål eller ansvarlig.

Ved å gi «Motdemonstrasjon» tillatelse har politiet sviktet DfY sin rett til å ha sitt lovlige arrangement uforstyrret.

Motdemonstrasjon» hadde flere personer som var maskert.

Saken ble hurtig sendt til Spesialenheten for politisaker

Etter en noen måneder kom svaret:

annonse

Spesialenheten for politisaker har valgt å henlegge saken til tross for det ovennevnte, og sier følgende:

– Spesialenheten har ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforskning. Ut fra opplysningene i saken er det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politioverbetjent xxxx xxxx eller andre i politiet har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i anmeldelsen.

Les også: Aktivister lot ikke SIAN vise sympati med muslimske terrorofre. Brukte skrik, tilrop, sirener, trommer og annet bråk

Jeg påklaget selvfølgelig denne avgjørelsen videre, basert på for meg svada ordsalat, til Riksadvokaten; inklusive alle dokumenter i saken. Svar kom allerede etter ca. 2 uker.

Klagen jeg sendte Riksadvokaten om henleggelsen av saken: ble ikke tatt til følge. De sluttet seg til Spesialenhetens vurdering.

– Riksadvokatens/Statsadvokatens vedtak kan heller ikke påklages jf. straffeprosesslovens § 59a første ledd, og adgangen til å reise privat straffesak er regulert i lovens kapittel 28.

annonse

Konklusjon

Politiet har ikke beklaget eller gitt antydninger til at de i fremtiden faktisk vil forholde seg til Norsk lov, selv om loven er helt klar på disse områdene; og hvorfor skulle de det, når statsadvokaten her gir klar beskjed til politiet om at de ikke trenger å forholde seg til loven – hvis det ikke passer dem?

I henhold til Statsadvokaten sitt foretagende i denne sak, kan jeg dessverre ikke konkludere med annet enn at Statsadvokaten mener at:

Loven gjelder ikke lenger i dette land. Politiet kan gjøre absolutt hva de vil, og trenger ikke engang å forholde seg til lover laget spesielt for dem. Statsadvokaten legger med dette opp til at vi skal være en politistat.

Reell ytringsfrihet og fri meningsutveksling, er noe Statsadvokaten ikke vil skal praktiseres i Norge. Politiet skal ikke ha som oppgave å beskytte folk i å ytre seg, samt at andre folk skal ha mulighet til å høre hva som blir ytret, uten å bli angrepet, truet eller overdøvet av grupperinger som ikke forholder seg til lovene.

Grunnloven og politiloven som i klartekst skal beskytte lovlige fredelige demonstrasjoner er satt til side og er nå rene teoretiske lover som ikke lenger er ment å håndheves.

Statsadvokaten er den makten som kan overstyre politiet. Når politiet er ansvarlig for ulovligheter, er dette siste instans, som kan anlegge sak mot politiet. Ettersom dette er strafferett, kan ikke en privatperson anlegge sak mot politiet. Man kan kun gå til sak mot politiet hvis det dreier seg om erstatning.

Når politiet åpenbart bryter loven, har planer om å fortsette å bryte loven, og Statsadvokaten ikke gjør noe; hverken anlegger sak, eller ber dem om å rydde opp. Da har vi åpenbart beveget oss bort fra å være en rettstat, og gått over til å bli en politistat.

Er vi en demokratisk nasjon, om staten tillater vold mot, og i tillegg lønner de som intimiderer og bruker vold mot de som er uenige i statens rådende politikk?

Reinert Skadsem,

Leder Oslo Selvstendighetsparti

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#shareModal

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon