Illustrasjonsbilde: jarmoluk/Pixabay
annonse
annonse

Da jeg var yngre, slet jeg med å få meg et arbeid. Jeg søkte og søkte, men fikk som oftest ikke en gang et svar.

Min første deltidsjobb fikk jeg da jeg var 18 år, noe som er svært sent. Å få seg jobb på denne tiden var ikke lett, og det er ikke lettere i dag. Da jeg var ferdig med studiene, fikk jeg først en jobb etter et halvt år med søking. Denne jobben var på NAV, der jeg fulgte opp arbeidssøkere, noe jeg trivdes godt med.

Det var lett for meg å forstå personene som slet med å finne seg et arbeid, det er en tung situasjon å være i. Det påvirker folk både psykisk og fysisk, det er direkte usunt. Personer som går arbeidsledige i 5+ år, blir ofte uføretrygdet etter det jeg har observert, på grunn av et eller annet helseproblem de opparbeider seg. Særlig psykiske plager er en vanlig uføregrunn.

annonse

Foreldrene mine har fortalt meg om en annen tid. Da var det lett å få et arbeid. Bedriftene skrek etter arbeidskraft. Det var en tid der ikke hele verden konkurrerte om norske jobber.

Fri flyt av arbeidskraft

Det er naturlig at mennesker vil flytte fra et land med lav lønn, til et land med høy lønn, dersom de har muligheten til det. I Norge er det høyere lønninger enn i de fleste andre land, derfor er det å forvente at mange innvandrere kommer hit dersom en lar dem.

Både arbeidsinnvandring fra EØS og utenfor EØS, samt asylsøkere, er mennesker som forflytter seg i hovedsak for å få det bedre materielt. Ifølge SSB er det i dag 979 254 innvandrere og etterkommere av innvandrere i Norge. Fører den økte befolkningen til mer konkurranse om arbeid, eller øker antall jobber i takt med økningen i befolkningen?

annonse

Ved å lete i SSBs statistikkbank finner vi at populasjonen mellom 20 og 66 gikk fra 2 700 883 i 2000 til 3 267 061 i 2019, med andre ord økte populasjonen med 566 178 personer. Antall sysselsatte mellom 20 til 66 gikk fra 2 136 529 i 2000 til 2 508 115 i 2019, altså økte antall sysselsatte med 371 586. Populasjonen økte med 184 592 flere enn sysselsatte i perioden.

Det er mye som tyder på at innvandringen fører med seg sterkere konkurranse om jobber og studieplasser. Resultatet av dette er at noen blir utkonkurrert, det er dem som blir vurdert som best som vinner. I noen situasjoner er det nordmannen, i andre situasjoner er det innvandreren.

Konsekvensen av dette er at personen uten jobb eller muligheten til å få seg jobb etter kompetanseheving, må bli forsørget av staten. Dette er en stor byrde for norske skattebetalere. Selv de som fremdeles har jobb blir påvirket gjennom samfunnsøkonomiske mekanismer. Økt tilbud av arbeidskraft vil føre til at arbeidsgivere kan redusere lønningene.

Et tap for nordmenn og hjemlandet til innvandreren

De fleste innvandrere går i fra et levebrød i hjemlandet til Norge. At innvandreren kommer til landet, fører med andre ord til at færre mennesker totalt sett har et arbeid gjennom at noen av dem utkonkurrerer dårligere stilte nordmenn som ellers hadde hatt en jobb. I noen tilfeller utkonkurrerer de dem for studieplasser, som senere hadde gjort det mulig for dem å skaffe seg en jobb.

annonse

For hjemlandet deres er dette negativt, gjennom at det reduserer økonomisk aktivitet. Jeg kan ikke forstå at land i Øst-Europa, som har lave fødselstall og negativ befolkningsvekst, skal være tjent med å gi opp verdifull arbeidskraft til rike europeiske land. Denne arbeidskraften kunne stryket økonomien deres isteden.

Globalistenes ofre

De som ikke greier å få seg et arbeid på grunn av den økte konkurransen, vil ha dårlige liv. Personer som ikke greier å få seg et arbeid, særlig menn, vil ha lavere sjanse for å stifte familie. Arbeid gir også mening, mestring og er en sosial arena, noe som gjør folk lykkeligere. Et godt velferdssystem vil sørge for at det verste ikke skjer, at personen sulter eller havner på gata, men det er ikke sikkert at vi for alltid kan ha det.

I fremtiden er det mye som tyder på at vi må redusere velferdsbudsjettet betraktelig. Byrden av eldrebølgen, det grønne skiftet og økt antall på offentlige stønader, vil tvinge frem høyere skatter og et dårligere sikkerhetsnett til befolkningen. Det vil bli en katastrofe for dem som ikke kan arbeide eller kan få seg et arbeid.

Fri flyt av arbeidskraft, innvandring generelt og annen globalistisk politikk har ført med seg mye negativt for folk. Faktisk vil jeg hevde at mange nordmenn kan skylde ene og alene på norske politikere for at det ikke er nok jobber til dem. Med skikkelige politikere skal ikke slikt skje.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon