Skytetrening hos politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Mennesket er unnfanget i en samhandling som ikke tåler dagens lys og blir brakt til verden gjennom en smertefull prosess og med potensiale til å bli en Aristoteles eller en Erna Solberg.

Tilsvarende oppsto Staten historisk gjennom handlinger som best holdes skjult for så å stå fram som den demokratiske Stat gjennom smertefulle revolusjoner fra 1600 til 1900 tallet med potensiale for å skape fred, likhet og velstand.

Les også: Sivilsamfunnet bygger og staten river

annonse

At Statens historiske opprinnelse helst bør holdes skjult, skyldes at den startet som en mafialignende bevegelse som med vold underkuet og beskattet vanlige folk. Gjennom historien herjet konger, tyranner og eliten og utbyttet befolkningen gjennom å ha monopol på vold. Det mest kjente forsøk på å skjule Statens opprinnelse er kanskje Rousseaus antagelse at Staten var et resultat av en sosial kontrakt hvor befolkningen ble enige om å konstruere en stat for å ta seg av fellesskapets interesser.

Underet er at den demokratiske Stat bruker den historiske arven, monopol på vold, til å utøve det gode for fellesskapet og ikke lenger til utbytting for de få. Hvordan vet vi det? Jo, det har vi lært på skolen fra vi var små barn, og for de som ikke fulgte med i timen, har NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre medier sørget for å spre denne kunnskapen. Det finnes tallrike bevis for den demokratiske Stats godhet.

Vi vet at det er Det norske Arbeiderparti i regjeringsposisjon som bygget den norske velferdsstat. Uten velferdsstaten ville mange leve i fattigdom. Syke ville ikke få behandling og ungdom ingen utdannelse. Heldigvis skjønte den demokratiske Stat at et menneskes velferd ikke skulle avgjøres av størrelsen på egen lommebok, men på størrelsen av andres lommebok.

Den demokratiske Stat foretar rasjonelle beslutninger basert på vitenskap og universelle menneskerettigheter til beste for fellesskapet. Statens tjenestemenn og politikere er velutdannet og arbeider hardt og grundig uten tanke på egen vinning. For å sikre seg best mulig grunnlag for sine beslutninger, sørger Staten for store overføringer til vitenskapen som skaffer objektiv kunnskap om naturen, økonomi, medisin med mer.

annonse

Ved siden av underet at den demokratiske Stat ikke lenger bruker voldsmonopolet for egen vinning, er det et annet under. Det er at den demokratiske Stat aldri tar feil. Vanlige folk feiler ofte. Personlig har jeg tatt feil mange ganger, men lært av disse slik at jeg fortsatt står oppreist. Den demokratiske Stat har derimot ikke behov for å lære av feil. Staten tester ikke ut ulike ideer og ser hva som fungerer eller ikke. Den treffer bare én beslutning, og den er alltid rett. Det sørger politikerne og NRK for å fortelle oss i ettertid uansett hva som skjer. Skulle vi likevel ikke skjønne at Staten har rett så har vi faktisk.no.

Mot ovenstående kan det hevdes at en Stat kan sammenligne sine beslutninger med en annen Stat og eventuelt lære av ulikt utkomme. Vi opplever nå at ulike Stater møter coronaepidemien med ulike tiltak og man kunne kanskje komme til å tro at det er noe å lære av ulike Staters handlemåter. Det er feil. Sverige og Norge har møtt epidemien på forskjellige måter og dødeligheten er ulik, men det er ingenting å lære her. Både den svenske og norske Stat har fattet de riktige beslutningene. Det har Erna Solberg nylig fortalt i et intervju med Sveriges radio. Våre land er ulike og derfor har den svenske og norske Stat begge gjort de rette valg.

Et eksempel på Statens allmektighet er klimakrisen. Vitenskapen har talt. For de som har fulgt med var vitenskapens konklusjon klar allerede et par år etter at redselen for global oppvarming spredte seg i 1988. Hvis vi ikke endrer vår væremåte, vil temperaturen stige med 5 grader innen år 2100 og havoverflaten stige med 10 meter. Men til alt hell kan Staten gjøre noe med dette og gjennom uselviske, objektive og rasjonelle tiltak basert på vitenskap skal det Grønne skiftet gjennomføres. For første gang i historien er det mulig for mennesker å regulere klimaet, og det er bare den demokratiske Stat som kan gjøre det.

Den demokratiske Stats ufeilbarlighet har et unntak og det er USA med president Trump i spissen. Det skyldes at det amerikanske demokratiet har en stor svakhet, og det er at det er mulig å bli president uten lang fartstid i politiske partier. Trump er forretningsmann uten politisk erfaring. Han er skolert i forretningsverdens egoistiske og griske kultur og har derfor ikke vært gjennom en utdanning basert på uegennytte, vitenskap og universelle menneskerettigheter slik tilfellet er med for eksempel norske politikere. Det er derfor Trump gjør så mange feil som for eksempel utmeldelse fra Parisavtalen, flytting av USAs ambassade til Jerusalem eller nekting av utbetaling til WHO. Den siste feilen er nylig klinkende klart angrepet av Gro Harlem Brundtland som vet hva slags informasjon det er riktig å formidle eller skjule for det norske folk.

Riktig skolert har nordmenn flest ingen problemer med å se Trumps manglende opplæring og evner, men det er unntak. Noen hvite middelaldrende menn mener at Trump trengs for å rydde opp i verdens ondskap. Men de fleste av oss vet at hvite menn er rasister. Hvite menn er årsak til verdens elendighet. Det kryr av eksempler. Columbus oppdagelse av Amerika førte til Inca og Aztekerrikenes undergang. Darwins teori om det naturlige utvalg førte til Hitlers rasehygiene og Einsteins relativitetsteori ga oss atombomben. Carl Benz oppfant bensinmotoren med klimakrisen som følge. Hvite middelaldrende menn er overrepresentert på den ekstreme høyreside og er blottet for empati. De er ofte tilhengere av markedets anarki, den liberale minimumsstat eller endog anarki. Noen hevder til og med at Erna Solberg er den personen som er ansvarlig for den største ødeleggelsen av det norske samfunn etter krigen.

annonse

Les også: Forsker: Pandemien viser at nasjonalstaten må tilbake i sentrum av det internasjonale systemet

Det er godt å vite at det store flertall av det norske folk vet at den demokratiske Stat bygger på uegennyttig rasjonalisme, vitenskap og universelle menneskerettigheter. Meningsmålinger viser for eksempel at nesten 90% av befolkningen støtter regjeringens coronatiltak. Til og med hytteforbudet var riktig. Vi kan trygt se tusenårsriket i møte med Erna Solberg eller kanskje Jonas Gahr Støre i førersetet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon