ABC Nyheter i krise, må si opp store deler av staben. Skjermbilde: Nettaviser
annonse
annonse

Du kan la være å tro noe som helst av det du hører om klimaet fra «offisielt» hold.

Klimapropagandistene skyr ingen midler for å skremme folk til taus aksept av «klimatiltakene», dette ustoppelige parasitteriet som tømmer alt fra alminnelige menneskers lommebøker til statens oljeinntekter og pensjonsfondet over til rike og korrupte mennesker med konto på Cayman Island som det er nyttig for politikerne å holde seg inne med, i håp om fremtidig belønning i form av byråkratjobb i ett eller annet overnasjonalt ministerium.

«Global oppvarming går dobbelt så raskt overalt»

annonse

I fjor kunne vi lese nok en godt regissert propagandajobb, denne gangen målrettet mot nasjonale lesergrupper, slik at nordmenn kunne lese at oppvarmingen gikk dobbelt så raskt i Norge som i resten av verden, svensker kunne lese at oppvarmingen gikk dobbelt så raskt i Sverige som i resten av verden, australiere kunne lese at oppvarmingen gikk dobbelt så raskt i Australia som i resten av verden, kanadiere kunne lese at oppvarmingen gikk dobbelt så raskt i – greide du virkelig å gjette det – Canada som i resten av verden, og så videre og så videre, Adirondack, Alaska, Arktis, Europa, Finland, fjellene, Russland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, you name it. Eller rettere sagt, over den delen av verden hvor det er godt med penger å stjele fra godtroende regjeringsfryktige mennesker.

Les også: Klimamafiaens hersketeknikker

Når noe «går dobbelt så raskt som tidligere» må vel også de få tvilere som er igjen, skjønne at dette med global oppvarming er dødsens sanning og menneskehetens største trusel og derfor tillate at politikerne innfører totalitære lover som tillater høy beskatning, høyt avgiftsnivå, bompenger på all menneskelig ferdsel og roterende fuglekuttere for alle våre fjærkledde venner?

annonse

Selvsagt har også alminnelige klimatroende mange steder slått seg sammen med klimatvilerne og tenker at det ikke er mulig at oppvarmingen kan gå dobbelt så raskt over hele verden samtidig. Men påstanden er altså når man undersøker den, på en måte sann!

Det har seg slik at dersom man nå ser på temperaturmodelleringen fra 1881 og frem til idag, så har den globale middeltemperaturen steget med 1,8 grader over land og 0,6 grader over hav. Det gir et gjennomsnitt på ca. 1,0 grader siden havet dekker 70% av jorda. Jo lenger vekk fra ekvator du kommer, desto større blir oppvarmingen, og kan derfor godt være på omkring 2,0 grader i Canada, USA, Europa, det meste av Asia, Australia og New Zealand. Det betyr at oppvarmingen fra 1850 til i dag har vært dobbelt så stor i disse landene som i verden som helhet. Pluss minus ettellerannet. Avisoverskrifter er ikke kjent for sin bruk av feilmarginer og statistisk sannsynlighet.

Tallene kan du forresten ta med en klype salt, for forskjellige land opererer også med forskjellige årstall og temperaturer. I Norge er gjennomsnittet for verden 0,73 grader mot Norges økning på 1,3 grader, i Sverige er gjennomsnittet for verden 0,8 grader mot Sveriges økning på 1,7 grader, noen steder er det varmere siden 1881, andre steder siden 1950, osv. osv. I noen reportasjer forteller de bare at her går det dobbelt så raskt som ellers, utelater tall og henger på andre skrekkscenarier med det samme.

Dette betyr egentlig at der er ikke noe som går dobbelt så raskt som noe annet, det er som å si at en skilpadde går dobbelt så raskt som en snegl. Her må jeg tilstå at jeg ikke har empiriske bevis for at skilpadder flytter seg raskere enn snegler, kun egne datamodeller hvor jeg har fylt inn alle data selv og kvalitetssikret dem. Uansett vil man i normal språkbruk heller si at oppvarmingen i disse landene har gått halvparten så sent som over hele jorda. Dersom det nå var et poeng å gjøre ut av at temperaturøkning over land går raskere enn over hav.

Les også: Cicero tør ikke å debattere med Klimarealistene, for de har ingenting å komme med

Hvilket jo bare er slik verden faktisk er.

Selvsagt er denne «sannheten» avhengig av at man aksepterer innfyllingen av 99,99999% oppdiktede og konstruerte data siden man ikke har temperaturmålinger for det meste av kloden fra 1850 og oppover og resten i hovedsak er justert i alle fall for å passe til historien om global oppvarming, at man aksepterer at det ikke opplyses om feilmarginer på data som i temperaturenes tilfelle er en halv grad begge veier, og at man aksepterer at der kjøres massevis av forskjellige datamodeller som modellerer forskjellige mulige temperaturforløp og så tar man gjennomsnittet av disse.

Når avisene sier at noe går dobbelt så raskt som tidligere antatt, så er dette også bare vås, for det var ingen som antok noe om dette i 1850. Hele propagandastuntet er arrangert, for å nære dem som er skremt til å fortsette å være det. Noen aviser holder seg til «dobbelt så mye som gjennomsnittet», mens andre like godt slår på stortromma og sier «dobbelt så raskt som i resten av verden», hvilket jo er – løgn.

annonse

Kort om løgn og usannheter

Hvordan kan jeg bruke ordet løgn, spør du kanskje. Hvorfor ikke bruke «usannhet» istedet? For disse folkene lyver vel ikke bevisst?

Til det er bare å svare: Jovisst lyver de. De er religiøst overbeviste om at der er både global oppvarming og klimakrise og at alle som sier mot er høyreorienterte fascister som driver med konspirasjonsteorier, og det er med religiøs overbevisning de fremstiller sine nyheter. De velger med vitende og vilje å lage overskrifter og artikler som skal skremme selv om det ikke er minste grunnlag for skremsel. Denne fabrikkerte ikke-nyheten dukket opp over hele verden samtidig. Den var i beste Olsen-banden-ånd timet og tilrettelagt.

Les også: Klimafascistene stjeler fra de fattige og øser ut til de søkkrike

I NRKs overskrift står det «Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden», hvilket er bevislig løgnfabrikat, fordi det i neste avsnitt står: «Samtidig er temperaturøkningen i Norge nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet for verden», altså slett ikke det samme som i overskriften.

Så forteller de ikke den virkelige «sannheten», at temperaturøkning på land går dobbelt så raskt som over hav i hele verden, men så sakte at det tar 50 til 150 år å beregne det. Det er jo ganske enkelt fordi det ikke vil ha noen skremselsvirkning.

Eller skal man tvinges til å anta at NRK ikke aner hva de sier i det de skriver? At de er stein dumme? Er det hele så enkelt?

«Koronakrisen kuttet utslippene med 17% og klimaeffekten er null»

Jeg tror løsningen er en kombinasjon. NRKs journalister er både stein dumme og bedragersk propagandistiske. En enkel sjekk av en av de siste nyhetene deres er beviset: «Koronaviruset «kuttet» CO-utslippene med opptil 17 prosent» står det i overskriften og «Verdens utslipp av klimagassen CO per dag falt med opptil 17 prosent som følge av tiltak mot koronaviruset, viser ny studie. Men klimaeffekten er nesten null.» følger så i teksten.

Selvsagt er «klimaeffekten» lik null. For i teksten kan vi lese: «Forskerne har beregnet utslippene dag for dag fra 1. januar til 30. april i år. I fjor slapp verden ut om lag 100 millioner tonn CO per dag fra fossile brensler og sementproduksjon. 7. april i år var tallet nede i rundt 83 millioner tonn, har forskerne kommet fram til – selvsagt med en viss usikkerhet i tallene.»

Les også: Den norske klimafascismen

annonse

De beregnede CO2-utslipp per år av fossile brensler og sementproduksjon er beregnet til rundt 35 gigatonn. Vekten av all CO2 i atmosfæren med en ppm på 413 er 3,230 gigatonn. Dersom disse menneskeskapte utslippene har foregått lineært siden tja, 1. mars for å ta litt i for hele verden, har de 38 dager på seg til å være mellom 83 og 100 millioner tonn. La oss være greie og si at i disse 38 dagene har utslippene ligget på 90 millioner tonn. Det er ti prosent reduksjon av menneskeskapte utslipp. Dette har foregått i 38 dager, altså sånn ca. 1/10 av året. Det betyr at effekten på atmosfæren er en titusendel av all CO2-en som befinner seg der. Hvorfor sier de at klimaeffekten er nesten null?

Den er jo nødt til å være null.

I tillegg kommer selvsagt at en titusendel av 413 ppm, som måles på Mauna Loa, vil gi en måling på 412,9999, noe som selvsagt forsvinner i støy i målematerialet. For sikkerhets skyld øker CO2-målingene i alle fall fordi det er vår på den nordlige halvkule. For tiden øker CO2-innholdet i atmosfæren på naturlig vis og det menneskelige bidrag er minimalt. Ved undersøkelser av is som er boret opp fra Antarktis har man funnet empirisk at CO2-nivået i atmosfæren følger etter variasjonene i temperatur, med en tidsforsinkelse på mange hundre år og en sammenheng man ikke har greid å finne noen god forklaring på. Dette har menneskene minimal innvirkning på, den innvirkningen drukner i målestøy og andre prosesser, for med mer CO2 i atmosfæren blir det mer planteliv og dette tar opp mer CO2, og mer dyreliv som slipper ut mer CO2, osv.

I overskriften presenterer NRK at CO2-utslippet er gått ned med 17% uten å kvalifisere det. Det er altså sant bare man sier hvilket utslipp det er, at det skjedde en enkelt dag, og at det er beregnet. At de så legger til at «klimaeffekten er nesten null» kan bare bety én ting for dem: Det monner ikke, vi må kutte mere. Tilleggsinformasjonen har altså en propagandisk vinkling.

Nåværende bittelille CO2-kutt kommer av en kollaps i den vestlige verdens aktivitetsnivå. Dersom man stoppet fullstendig all menneskelig aktivitet vil man, som vi kan se over, ta unna en tusendel av CO2-mengden i atmosfæren. Selv ikke dette vil vises på Mauna Loa-målingene. Det vil ha null klimaeffekt. I mellomtiden har menneskeheten dødd ut.

Det er ikke uten grunn jeg kaller klimahysteri en selvmordskult.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon