Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

20. januar 2020 ble en polsk statsborger stoppet av tollvesenet på Svinesund. I bilen ble det funnet og beslaglagt 48 kg cannabis.

Dagen etter, ble utlendingen i Halden tingrett varetektsfengslet for fire uker med brev og besøksforbud. Denne fengslingsfristen har i ettertid blitt forlenget flere ganger.

15. mai ble utlendingen av påtalemyndigheten igjen begjært re-fengslet for ytterligere fire uker med bakgrunn i at han sannsynligvis ville reise tilbake til Polen om han eventuelt ble løslatt på meldeplikt. Han motsatte seg dette, og anket avgjørelsen til Lagmannsretten.

annonse

Lagmannsretten var enig med tingrettens avgjørelse, og at de spesielle fengslingsvilkårene for at utlendingen muligens ville returnere til Polen var tilstrekkelig godt begrunnet.

Unndragelsesfare

Unndragelsesfaren forutsetter at det er grunn til å frykte at utlendingen vil unndra seg forfølgningen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler. Viktige omstendigheter i så måte vil være hvor streng straffen kan bli, og hva som knytter utlendingen til hjemstedet.

Lagmannsretten konkluderte med at utlendingen er polsk statsborger, med nær familie i Polen. Han har således ingen tilslutning til Norge. Utlendingen er mistenkt for grov narkotikaforbrytelse, som ved en domfellelse vil resultere i en streng straff. Derfor er det sterke holdepunkter for at utlendingen ved en løslatelse vil reise ut av landet.

Vil til Polen

Utlendingen fortalte retten at han vil reise til Polen dersom han ble løslatt, men forsikret at han vil returnere til ytterligere avhør med politiet dersom dette var ønskelig. Videre, presiserte han at når hovedforhandlingen ble fastsatt, ville han gjøre vendereis til Norge. Han ønsket ikke å være på flukt resten av livet.

Borgarting lagmannsrett forkastet anken.

Ifølge politiet er saken ferdig etterforsket, men relatert til koronatiltakene vil det neppe foreligge en påtaleavgjørelse før etter sommeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon