- Resett - https://resett.no -

Forsvarer bruk av anonyme varslinger til barnevernet

Barnevernets bruk av anonyme bekymringsmeldinger får støtte fra departementet, i kjølvannet av kritikken fra sivilsamfunnet.

Søndag rapporterte [1] Resett at en organisasjon kalt Landsforeningen for Rettssikkerhet mener at anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet kan være ulovlige i rettslig sammenheng. Organisasjonen har meldt ifra om sine bekymringer i en e-post til statsminister Erna Solbergs sekretær, samt til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

På grunn av bruken av anonyme bekymringsmeldinger, mener Landsforeningen for Rettssikkerhet at barnevernets rapporter ikke holder i retten. De mener dette strider med gjeldende lover om personvern og personlig frihet. 

annonse

Les også: Rapport avdekker grove feil i barnevernet [2]

Informasjon fra allmenheten 

Ekspedisjonssjef Erik Bolstad Pettersen i Barnevernsavdelingen i Barne- og familiedepartementet sier i en uttalelse at barnevernet er avhengig av å få informasjon og opplysninger fra publikum.

annonse

– Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. For å kunne gi barn den hjelpen de trenger til rett tid, er barneverntjenesten avhengig av å få informasjon fra andre, sier Pettersen til Resett.

Opplysningsplikt for myndigheter

Offentlige myndigheter har ikke anledning til å avgi opplysninger anonymt.

– Både privatpersoner og offentlige myndigheter som er bekymret for et barns situasjon, kan ta kontakt med barneverntjenesten og gi informasjon. I de mer alvorlige tilfellene har offentlige myndigheter opplysningsplikt. Dette gjelder i de tilfeller der det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, sier Pettersen, og legger til:

– For at opplysningsplikten skal være oppfylt kan ikke opplysninger gis anonymt.

Må vurdere anonyme meldinger

Ekspedisjonslederen forteller at barnevernet er nødt til å vurdere anonyme meldinger, som de vurderer alle andre meldinger de får inn.

– Privatpersoner har ikke taushetsplikt om forhold den blir kjent med, og dersom en privatperson er bekymret for et barns situasjon kan vedkommende ta kontakt med barneverntjenesten. Det stilles ikke krav til at privatpersoner må gi opplysninger i fullt navn. Barneverntjenesten må vurdere anonyme meldinger på lik linje med andre meldinger, men må vurdere om den anonyme meldingen kan være fremsatt i sjikanehensikt, slår Pettersen fast.

annonse

Les også: Regjeringen vil ha krav om relevant masterutdanning i barnevernet [3]

Ingen begrensninger

Han understreker at han forstår at familier er skeptiske til bruken av anonyme bekymringsmeldinger.

– Jeg har forståelse for at familier kan oppleve det vanskelig om det meldes fra om bekymringer anonymt til barneverntjenesten. Det er imidlertid ingen begrensninger på privatpersoners ytringer i så henseende.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474