Lily Bandehy. Foto: Paul Weaver
annonse

Demonstrasjonen skulle være en bekreftelse på at de som deltok ikke var rasister Hvorfor er behovet så stort at man brøt smittevernreglene?

I dag er det ikke så lett å være etnisk norsk eller generelt å være «blendahvit» fordi dere har i minst femti år fått skyld i alt som skjer i verden. Vi kan ramse opp:

Dere er skyldige i slaveri. Dere er skyld i kolonitiden. Dere er skyldige i fattigdom i tredje verden Dere er skyldige for alle diktatorer i verden. Dere er skyldige for alle kriger rundt i verden. Dere er skyldig for at det finnes Taliban, IS, Al-Qaeda, Al -Shabab etc.

annonse

Dere er skyldige for at folk er analfabeter i mange land. Dere er skyldige for at folk i mange land ikke har tilgang til helsehjelp. Dere er skyldig for at sunnier dreper sjiaer. Dere er skyldige for barnebruder, kjønnslemlestelse og æresdrap.

Da jeg bodde i Iran og vi snakket om politikk eller situasjonen under sjahen, og senere under Khomeini, la vi all skyld på USA og Europa. Fra fattigdom til krig og diktaturet. Og denne tankegangen er vanlig i mange land i Asia og Afrika.

Les også: Vær stolt av dere selv: Kristendommen er den eneste redningen for Norge og Europa

annonse

Felles fiende

Det var en drivende kraft bak denne tankegangen i Iran, og den drivkraften lå hos muslimske ledere og imamer. De var gjennom denne doktrinen at de hindret folk: for det første i å ta ansvar for sitt liv og sitt land, og for det andre når de muslimske leder kunne mobiliserte folket mot USA eller Europa og bruke dette for å få vise hvem er sjefen.

Slik kunne den kollektive tenkningen, handlingene og sinnet rette seg mot andre krefter enn elefanten i rommet. Dem selv. Vi ser dette i flaggbrenning i mange land, eller under karikaturstriden, eller rettssaken mot kristne Bibi i Pakistan.

Fordi hvis den felles fienden (USA og Vesten) ble borte, og massene begynner å tenke, se og lese historien, da hadde de sett at de eneste ansvarlig for alt dette er dem selv, fordi de klarer ikke å ta det oppgjøret som Europa har tatt med sin religion.

De ser ikke at Europa har gått gjennom reformasjon, kirkene har mistet makten, jussen har skilt seg fra religion. Europa har satt krefter inn på vitenskap, mens folk i mange andre land fortsatt dreper hverandre over hvem som skulle være den første kalifen for 1400 år siden.

annonse

Historien

Eller hvorfor skal halvparten av befolkningen (kvinner) i disse landene være passive? De tenker ikke at deres elendighet har rot i religionen, fordi hvis de ikke hadde drept hverandre på grunn av religiøs uenighet, kunne de med så mye menneskelige- og naturlige ressurser klart å samle seg slik at ingen makt, hverken Europa eller USA, kunne utnytte dem eller undertrykke dem.

Nordmenn trenger å lese historien, de trenger å forstå mer om islam og muslimers tankegang for å kunne forstå at all elendigheten i Asia eller Afrika har sin grunn i deres egen befolkning, kultur og religion. Nordmenn hadde kanskje klart å forstå at de ikke er rasister. Dere må ikke akseptere dette brennemerke heller.

Men dessverre: Nordmenn tilhører en stille, homogen, konfliktsky kultur, med en «halvferdig» religion som har en profet som ble korsfest for at andres synder ble tilgitt. Nordmenn vokser opp med at «Jesus ble korsfestet for å sone våre synder».

Les også: Islam er islam – slik har det alltid vært

Tar på seg all skyld

Så nordmenn tar på seg skyld for all elendigheten i verden. Den sterke ubegrunnede skyldfølelsen gjøre dem mottagelig for all skittkastingen fra andre, spesielt fra afrikanere og muslimer. Fordi de har stor skyldfølelse over koloniseringstiden og slaveri.

Men hvis de hadde lest historien, ville de vite at de store slavehandlerne var arabere fra før Muhammeds tid og etter. Og de kunne se at slaver i USA og andre kristne land har etterkommere, men ikke i muslimske land. For i muslimske land ble de fleste slaver kastrert, (for å kunne jobbe i harem). Man døde under kastrering, og de som overlevde kunne ikke få barn.

Takket være Europa ble det forbud mot slaveri, men med IS kom slaveri og salg av kvinner på nytt. Og når det gjelder kolonisering, tenk over den islamske erobringen på 600-700 tallet og hva de gjorde med Det persiske riket og de andre land som de erobret.

annonse

Dumsnille

Til sist kjære nordmenn, vær ikke dumsnille, dere er ikke rasister. Ta ikke verdens skyld på dere, ikke gå på korset for det som skjer rundt omkring i verden. Bli engang ferdig med rasismekomplekset.

Hver av oss som kom hit har sett mere rasisme i våre egne land enn vi har sett av de verste rasister i Norge. Fordi vi kommer fra hierarkiske samfunn og med en religion der alle har sin faste plass, der det ikke er aksept for den minste bevegelse. Vi kom fra et system der det ikke er plass for noe «avvik» fra religion eller æreskultur. Ingen plass for å være ateist, homofil, eller en kvinne med hår og lår synlig, der det ikke er lov å tvile på Allah og profeten.

Vi kommer fra en kultur der hvilken jobb du har, hvem din far er, hvilken moske du ber i og bydel du bor i er avgjørende for at du overlever dagen din. Og hvis du er flyktning i våre hjemland, da kan du bare glemme å gifte deg med våre døtre.

Hvordan kan man sammenlikne det med Norge og så beskylde dere for rasisme!

 

 

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse