Mohammad Usman Rana. Foto: Erlend Aas / Scanpix
annonse
annonse

Rettspsykiaterne advarer mot politisering av psykiatri. Det kommer på bakgrunn av at Mohammed Usman Rana mente det var feil av Philip Manshaus forsvarer å argumentere for at klienten er utilregnelig.

– De mente at det fra et medisinsk perspektiv vil være feil å klassifisere Manshaus’ ekstreme holdninger som vrangforestillinger, skriver Linda Gröning, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Unn K. Haukvik, førsteamanuensis i psykiatri, Universitetet i Oslo. Karl Heinrik Melle, spesialist i psykiatri og leder for den rettsmedisinske kommisjon i Aftenposten og legger til.

Les også: Manshaus godtar psykiatrisk undersøkelse – nekter flere avhør

annonse

– Rettssaken mot Philip Manshaus har igjen skapt debatt om utilregnelighet sett opp mot ekstremisme og betydningen av rettspsykiatriske vurderinger i den sammenhengen.

Mohammed Usman Rana og Muhammed Saqib Rizwani skriver i Aftenposten at det er feilaktige i å sykeliggjøre ekstremisme, slik de mente at forsvareren i saken hadde prøvd på. Rettspsykiatrikerene vil ikke ta stilling Manshaus sak, men de ønsker å gi en generell forklaring. De skriver at den tiltaltes utilregnelighet til sist er et rettslig spørsmål, og det er regler om utilregnelighet som fritar alvorlig syke gjerningspersoner fra straffansvar.

– Reglene er generelt og like for alle – uansett forbrytelsens alvorlighet og uansett hvilket politisk eller religiøst ståsted gjerningspersonen har, forteller de.

annonse

Les også: Ordknapp Manshaus-forsvarer: prosederte på utilregnelighet

De skriver videre at personer som utvikler en alvorlig psykoselidelse, vil være opptatt av samme ting som andre samtidige mennesker, og det personen er opptatt av, vil kunne prege den sykes tanker, følelser og handlinger. Psykotiske vrangforestillinger kan farges av ekstreme ideer. Men like lite som ekstreme politiske oppfatninger isolert sett er et sykdomstegn, kan tilstedeværelsen av de samme oppfatninger friskmelde en person.

– Diagnostikk av psykiske lidelser vil alltid kreve en samlet vurdering av symptomer og funn i tråd med diagnosekriteriene.

En gal person blir fritatt for straff, mens ondskap blir ansett som en forklaring. Men likevel kan en gal person også være ond. Den som er alvorlig psykisk syk, kan også foreta terrorhandlinger motivert ut fra høyreekstreme holdninger.

– Vi bør ikke sykeliggjøre ekstremisme. Men vi bør heller ikke bli blinde for mulig sykdom fordi ekstremismen skremmer oss, eller fordi andre har de samme ekstreme holdningene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon