Personell fra Politiets utlendingsenhet sjekker pass på grensen ved Svinesund. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Samtlige har vært ulovlig i Norge over flere år, og de er tidligere straffedømt.

Alle har vært langtidsinternert på Politiets utlendingsinternat i en periode på mellom 10 og 14 måneder – i påvente av en retur til hjemlandet med makt.

Til tross for at disse irakerne har blitt utvist fra landet, og dermed har en plikt til å forlate riket, har de totalt neglisjert dette. De har ei heller samarbeidet med politiet hva deres riktige identitet og statsborgerskap angår.

annonse

De sju irakerne er etter en omfattende, krevende, og lang etterforskning, i samarbeid med irakiske myndigheter, blitt verifisert. Det bemerkes at irakiske myndigheter har brukt lang tid for verifisering og aksept av en tvangsretur.

I denne saken hadde PU planlagt en tvangsreturnert med charter til Irak 17. mars 2020. På grunn av det pågående COVID 19 – utbruddet, var ikke dette mulig.

I en kjennelse om interneringsforlengelse fra Oslo tingrett 10. juni 2020, besluttet retten at en av de sju irakerne skulle løslates mot meldeplikt med instruks om å oppholde seg på et bestemt oppholdssted.

annonse

Les også: Politiets utlendingsenhet stanser uttransporter på grunn av corona (+)

«Retten er kommet frem til at det ikke lenger er hjemmel for internering av utlendingen. Etter rettens syn er det på nåværende tidspunkt hovedsakelig koronapandemien som er årsaken til at «Hussain» ikke er uttransportert. Det foreligger ingen klare utsikter til snarlig uttransport, og kravet om nær faktisk og tidsmessig sammenheng mellom de aktuelle problemene og behovet for fortsatt internering er derfor etter rettens syn ikke oppfylt».

Politiets representant fra PU anket kjennelsen, og ba om oppsettende virkning. Retten aksepterte dette, hvorpå «Hussain» ble holdt internert frem til Borgarting lagmannsrett hadde ferdigbehandlet saken.

Borgarting lagmannsrett kom frem til samme resultat som tingretten, og PU sin anke ble derfor forkastet.

Dermed må den aktuelle irakeren løslates sammen de seks andre irakiske borgerne, som også er innsatt på Politiets utlendingsinternat på de samme juridiske vilkår.

Les også: Politiets utlendingsenhet har kastet ut 763 kriminelle så langt i år

annonse

Rykk tilbake til start

Seksjonssjef for PU sin juridiske avdeling, Kristel Lee Høgslett, har via politiet.no informert om løslatelsene. Hun bemerker at PU vil fortsette å jobbe for å avklare returmulighetene til Irak med sikte på å gjennomføre en tvangsmessig retur.

Resett har via politikilder hatt god oversikt over de irakerne det her er snakk om. I tillegg, er det mange etiopiske borgere som er langtidsinternert (innsatt/fengslet), i påvente av en tvangsretur til Etiopia når korona-situasjonen åpner for dette. Relatert til nærværende kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, er det fare for at også denne gruppen på utlendingsinternatet må løslates.

Flere politikilder forteller at det er nedlagt et betydelige etterforskningsarbeid teknisk, taktisk og strategisk før man her klarte å avdekke riktig identitet og statsborgerskap på de det her er snakk om. Juridisk avdeling har i månedsvis møtt i retten for å re-internere (fengsle) disse personene. I tillegg, med tanke på å hente delegasjoner fra Irak og Etiopia til Norge, samt langtidsopphold på Politiets utlendingsinternat, har dette vært en meget stor økonomisk utgift for PU.
En politikilde uttrykte oppgitt til Resett – «dette blir å starte prosessen helt på nytt igjen. Samtlige som løslates vil selvfølgelig forsvinne, og faren for nye straffbare handlinger er åpenbare».
Utvist og kriminell
En som er utvist fra Kongeriket Norge, er her ulovlig. Når man i tillegg har en kriminell historikk, er det uforståelig at det norske lovverket tillater at nevnte personer slippes løs og får gå fritt rundt i vårt samfunn. Disse er det desverre faktisk mange av.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon