Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
annonse

Statuer og minnesmerker blir i dag angrepet, ødelagt eller krevd fjernet i USA og flere europeiske land. Statuene som angripes eller ødelegges, er over personer som anklages for rasisme og undertrykkelse, for eksempel personer som for noen hundre år siden var involvert i slavehandel. Det underlige er at bare statuer og minnesmerker over hvite personer har blitt angrepet eller ødelagt.

Se hvordan Black lives matter-aktivister river statuen av den britiske slavehandleren Edward Colston (1636–1721) her.

Jeg sier ikke at det er galt å rive eller fjerne enhver statue eller ethvert minnesmerke, det være seg over hvite eller andre. En Hitler- statue ville utvilsomt ha blitt fjernet med tilslutning fra alle anstendige mennesker. Jeg forstår at statuer av kong Leopold II av Belgia (1835–1909) som styrte Kongo som sin personlige eiendom på en ekstremt bestialsk måte som vakte avsky i samtiden, fjernes.

annonse

Jeg forstår diskusjonen om hvorvidt statuer og monumenter over sørstatsgeneraler hører hjemme i vår tids USA, selv om jeg mener det ville være bedre å lage et slaverimuseum enn å fjerne statuene av sørstatsgeneralene.

Det jeg ikke forstår, og som fyller meg med forferdelse, er at statuer og minnesmerker over fremtredende personer som levde for flere hundre år siden, blir ramponert eller krevd fjernet fordi de kan knyttes til forhold de fleste i dag vil ta avstand fra, for eksempel at noen maler rasist på en statue av Christian IV (1577–1648) i Oslo fordi denne dansk-norske kongen grunnla et handelskompani som var involvert i slavehandel.

Les også: Black Lives Matter er bygd på en løgn

annonse

Utelukkende hvite menn

Men det er ikke alle statuer og minnesmerker som blir ødelagt eller krevd fjernet. Det er utelukkende statuer og minnesmerker over hvite menn som angripes. Oftest fordi de hvite mennene hevdes å ha vært rasister, for eksempel fordi de underla seg og styrte over fargede folkeslag, eller fordi de bedrev slavehandel. Men noen ganger også fordi de hevdes å ha stått for et forkastelig kvinnesyn. Trolig er det bare et tidsspørsmål før statuer og minnesmerker blir ramponert eller krevd fjernet med henvisning til at personene de er reist over hadde homofobe holdninger.

Hvorfor er det bare statuer og minnesmerker over hvite menn som skal fjernes? Hvorfor rettes ikke det samme kravet om oppgjør med personer som stod for vold, undertrykkelse, forakt for mennesker med annen religion og kultur eller endog folkemord, til andre enn hvite, kristne europeere og deres etterkommere?

Hva med Djengis Khan-statuer eller minnesmerker over blodtørstige kinesiske og indiske herskere? Krav om at disse skulle fjernes ville utløse latter som anakronistiske og uhistoriske. Men hvorfor er det anakronistisk og uhistorisk å kreve at en statue over en indisk fyrste som på 1700-tallet utryddet et nabofolk, må fjernes, men ikke anakronistisk og uhistorisk å kreve at en statue over en hvit statsmann, næringsdrivende eller sjøkaptein som på 1700-tallet var involvert i slavehandel, må fjernes?

Hva med islam?

annonse

Hva med islams blodige og undertrykkende historie? Riktignok gjør billedforbudet i islam at det ikke er så mange statuer og minnesmerker over historiske personer som eventuelt kunne ha vært fjernet. Men et oppgjør med problematiske personer, hendelser og holdninger kan selvsagt foregå på andre måter enn ved at statuer og minnesmerker fjernes. Hva med å ta et oppgjør med personen Muhammed? Eller hva med Koranen?

Hva med Muhammeds ekteskap med en 9-år gammel jente? Hvorfor kreves det ikke at muslimske skriftlærde tar et oppgjør med sin profet på dette punktet som brukes til å forsvare barneekteskap i den muslimske verden i dag?

Hva er viktigst dersom målet er menneskelig frigjøring i vår tid, å ta et oppgjør med Muhammeds barneekteskap eller å rive ned statuen av en europeisk slavehandler på 1700-tallet?

Eller hva med passasjer i Koranen som oppfordrer til folkemord eller forsvarer grov kvinneundertrykkelse? Hvorfor kreves det ikke at disse passasjene må fjenes på linje med statuer av europeiske slavehandlere?

Den hvite slavehandelen opphørte for noen hundre år siden, og kan i dag bare studeres på museer. Passasjene i Koranen som oppfordrer til utryddelse eller slavebinding av ikke-muslimer, derimot, har ikke bare blitt brukt til å rettferdiggjøre angrepskriger og undertrykkelse i tidligere tider – for eksempel tyrkernes grusomme styre over kristne balkanfolk fra fra middelalderen til begynnelsen av 1900-tallet – men brukes også til å begrunne ikke-muslimers status som ikke-mennesker i mange muslimske land og islamistiske terroraksjoner. Og forsvar for flerkoneri i Koranen brukes til å rettferdiggjøre denne undertrykkende praksisen i mange muslimske land.

Men dersom noen offentlig skulle rive ut sider i Koranen som oppfordrer til folkemord eller forsvarer flerkoneri, slik aktivistgrupperinger i USA og Europa nå går løs på statuer av angivelige rasister, ofte med myndighetenes støtte, ville de trolig ha blitt anklaget for rasisme og hatkriminalitet. Ja, selv det å lese opp deler av Koranen ville i mange vestlige land kunne føre til tiltale for hatkriminalitet.

Les også: Ligger livløs på bakken mens han blir sparket i ansiktet: – Black lives matter din jævla homo!

Hvorfor godtar vi dette? Hvorfor godtar vi at statuer og minnesmerker over europeiske statsmenn, hærførere, oppdagelsesreisende, forfattere, næringsdrivende eller endog filantroper angripes, ødelegges eller fjernes fordi de utsettes for anakronistiske og uhistoriske rasismeanklager mens de andre, de som har mørkere hudfarge enn de fleste av oss, får ha sin profet, historie og kultur i fred – selv om det dreier seg om en profet, historie og kultur som griper direkte inn i vår tids virkelighet, og som brukes til å begrunne den groveste form for barbari og undertrykkelse?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse