Demokratimonumentet i Bangkok. Kanskje det er passende at det ligner på et mausoleum? Foto: Shutterstock.
annonse
annonse

En ny tid er i emning. Politiske partier begynner å bli et gufs fra fortiden. En ser det i Norge – og enda tydeligere i USA – politikk og politikere representerer en forsøpling av menneskers liv.

Det er på tide å bringe demokratiet vårt til et høyere nivå og la folket selv ta alle avgjørelser ved direkte demokrati. Vi skal ikke lengre tenke rødt, grønt eller blått – vi skal tenke et forent folk.

Direkte demokrati er den edleste og reneste form for demokrati som tenkes kan. Folket bestemmer alt. Slik slipper vi småpartiers ugunstige påvirkning, og mer eller mindre uetiske hestehandler blant partier. Slik slipper vi politikere uten respekt for folk, natur og grunnlov.

annonse

Vi slipper politikere som uvisst av motiv, gir bort land og ressurser bit for bit. Vi slipper lobbyister i gangene hos våre folkevalgte. Vi slipper regjeringer som strør rundt seg i verden med folkets penger. Vi slipper et folk med tilnærmet null tillit til sine folkevalgte.

Vi unngår at organisasjoner utenfor politikken (som «Norske selskab») har innflytelse på avgjørelser. I forbindelse med valget i 2014 kom visstnok hele 67 prosent av de økonomiske bidragene til Høyres Valgfond fra selskaper, eiere eller styremedlemmer tilknyttet Norske Selskab. Så de er med i kulissene og påvirker norsk politikk. Men til hvem sitt beste påvirker de? Forlanger de ikke noe tilbake?

Sørgelig nok opplever nå stadig flere at de folkevalgte og statsapparat er blitt folkets fiender. De betrakter landet som sitt eget – og folket kun som et nødvendig onde eller et stemmekveg. De ser på folket som kveg og behandler folket som kveg. Så er spørsmålet – hvor lenge skal vi være kveg?

annonse

Massenes visdom

Et prinsipp som på engelsk kalles for «The wisdom of crowds» – massenes visdom – slår fast at en avgjørelse som tas av en stor masse, tilnærmet alltid er den rette avgjørelse. Interesserte anbefales å lese boken The Wisdom of Crowds av James Surowiecki.

Kristin Skogen Lund, nå konsernsjef i Schibsted og tidligere sjef i NHO, uttaler så viselig i følge Verdens Gang for en tid tilbake, at – «En sjef kan umulig være klokere enn 8000 ansatte» – altså The Wisdom of Crowds.

Dette prinsipp kan med letthet overføres til politikken. En skinnende eksempel er folkeavstemmingene om EU. Et annet er BREXIT i Storbritannia. At politikere i Norge senere velger å svike grunnlov og folk, er bare sørgelig. Men dette kan rettes opp ved en folkeavstemming om vi fortsatt skal ha medlemsskap i EØS.

Noen vil kanskje, med rette, hevde at direkte folkestyre ikke er en del av den norske parlamentarismen. Til det kan det sies at den norske parlamentarismen ikke var en del av styringen av landet før den ble innført.

Et eksisterende parti som programfester direkte demokrati, er Norgespartiet. Den som ønsker mer informasjon om direkte demokrati og hvordan det er løst i Sveits, kan finne informasjon på Norgespartiet.no. For ordens skyld – jeg er ikke medlem.

Les også: Direkte demokrati – en løsning for en bedre fremtid?

Men vi behøver kanskje et nytt parti eller flere nye partier som programfester direkte demokrati for å få «vind i seilene» om dette prinsippet. Det vil være partier med «selvmordsparagraf» – de forsvinner fire år etter «siste valg» om det blir flertall. Jeg har vel begrenset tro på at eksisterende partier vil grave sin egen grav.

annonse

Samtidig er det slik at den politiker som går mot et slikt forslag, ikke er en sann demokrat. Den politiker som går mot en slik reform, setter automatisk seg selv høyere enn folket han tjener. Han hever seg over folket som han er utsprunget fra. Han er ikke genuint interessert i å tjene folket. Han betrakter folket som mindreverdige. Han avslører seg selv ganske så grundig. Ingen gir vel sin stemme til slike mennesker/partier?

Landet må ha en regjering som representerer folket utad og landet må ha et administrasjonsapparat som legger saker frem for folket, tilrettelegger og gjennomfører det folket har bestemt. Sistnevnte kan jobbe fra Stortinget og være fremtidens Storting. Hverken regjering eller Storting skal ha myndighet til å bestemme/avgjøre noe som helst da folket skal bestemme i alle saker.

Jeg ser for meg personvalg av mennesker til både Regjering og Storting av mennesker som har sagt seg villig og som folket har tillit til. Når de er valgt, skal de underskrive en kontrakt eller et troskapsløfte. Alle fylker skal være likt representert – og alle fylker skal ha en slik dekning at naturlige regioner innen fylket er dekket «likt». Alle valgte bør kunne avsettes med umiddelbar virkning – om de setter seg selv i en slik situasjon.

Fra 1814 (selv om de første to partier ble stiftet i 1884) og utover har vi ikke hatt teknologi til å styre landet på annet vis enn ved å ha partier en gir sin tillit til. Dette er endret nå.

Norge vil bli et foregangsland og et eksempel for andre land hvordan en slik transformasjon kan bli. Vi har forutsetningen ved å ha en passe stor befolkning. Vi har en høyst «oppegående» befolkning. Vi er langt fremme teknologisk, «alle» stemmeberettigede har Bank-ID som kan være nøkkel til å avgi stemme i et tilrettelagt system. «Alle» har internett. Media skal, for å få pressestøtte, gi saklig og objektiv informasjon om hver sak det skal stemmes over. Slik informasjon skal også de folkevalgte administratorene gi.

Lokaldemokratiet må reformeres på samme måte. Det er stort behov for endring også her.

Suverenitet

Jeg tror sinnet i befolkningen over overføring av suverenitet til EU, vindmøller, strømmålere, utenlandskabler, ACER, gruveslamutslipp i fjorder, G5 , FNs migrasjonsavtale, globalisme, fylkes- og kommunesammenslåinger, masselagring av nordmenns nettrafikk osv. nå er så stor at folket begynner å se politikere og statsapparat som fiender.

Det siste fra Solberg-regjeringen er at store fiskefartøy skal kunne fiske inn i fiskefelt som tidligere har vært forbeholdt kystflåten. Solberg-regjeringen vil også åpne opp for mer bygging i strandsonen, noe som ikke tjener folket. Vi skal som folk stemme over disse sakene og eventuelt reversere dem.

Når jeg ser at det i Tyskland sprenges ned rene atomkraftverk og det i Norge skal bygges haugevis med vindkraftverk som raserer vårt vakre land, da tvinges jeg til å tenke at våre politikere i sin «visdom» har gitt bort så mye selvstendighet at andre bestemmer over vårt land.

Det neste vi må gi bort, er trolig vannressurser. Våre folkevalgte ønsker Norge inn i FNs Sikkerhetsråd (for å gi bort noen milliarder av folkets penger igjen – for å skaffe seg selv en gulljobb?). Og oljefondet er det mange som har lyst på ute i verden. Jeg er dypt skeptisk til den utvikling som pågår nå.

annonse

Vi skal ikke gjøre opprør i gatene med gule vester. La oss gjøre opprør på det høytstående viset, ved å stemme inn et flertall for direkte demokrati allerede i 2021.

Det var Astrid Lindgren som sa:

«När människor med makt, slutar at lyssna på folk. Då är det dags at byta ut dom.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon