En æresvakt holder frem Russlands grunnlov under innsettelsen av president Vladimir Putin i 2018. Nå skal russerne ta stilling til omfattende endringer av loven. Russlands tohodete ørn i bakgrunnen. Foto: Alexander Zemlianichenko/AFP
annonse
annonse

Mens Vest-Europa og Nord-Amerika dekonstruerer sine samfunn og statuer, satser Putin på patriotisme, samhold og felles historie når russerne snart skal stemme over grunnlovsendringer.

Folkeavstemning

1. juli skal russerne stemme over grunnlovsendringer som president Vladimir Putin har foreslått. De fleste endringene gjelder Russlands politiske institusjoner, blant annet:

annonse
  • Grunnloven skal ha forrang over internasjonal rett.
  • Presidenten kan be forfatningsdomstolen prøve lover som Statsdumaen har vedtatt.
  • Statsdumaen, nasjonalforsamlingens underhus, får større innflytelse over valget av statsminister og statsråder.
  • Parlamentarikere, dommere og visse embetsmenn forbys å ha utenlandsk statsborgerskap, varig oppholdstillatelse eller bankkonti.
  • Presidenten må aldri ha hatt utenlandsk statsborgerskap eller varig oppholdstillatelse.
  • Presidenten får automatisk immunitet mot rettsforfølgelse etter sin fratreden.
  • Ekspresidenten kan dessuten velge å bli senator på livstid, det vil si medlem av Føderasjonsrådet, nasjonalforsamlingens overhus.

I forbindelse med endringene, som drar Russlands politiske system fra president- til mer i retning av parlamentarisk modell, og som dessuten endrer presidentens valgbarhet, starter landet også forfra igjen med antallet perioder som en president kan velges for.

En kvinne står på rulleskøyter foran Druzjba Narodov-fontenen i VDNKh etter at Moskvas portforbud opphørte. Men vil hun og andre unge ta turen innom valglokalet 1. juli? Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

For å gjøre avstemningen mer relevant for folks hverdag, tas dessuten minstelønn, alderspensjon og andre velferdsytelser inn i grunnloven. Dessuten åpner endringene for at føderale etater kan desentraliseres, det vil si flyttes fra Moskva til andre byer.

Videre defineres ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne, samtidig som morsrollen og farsrollen får vern. Barn skal sikres «åndelig, moralsk, intellektuell og fysisk utvikling» og læres «patriotisme, deltakelse i samfunnet og respekt for de eldre».

annonse

Sist, men ikke minst heter det at «Den russiske føderasjon hedrer minnet om fedrelandets beskyttere og beskytter historisk sannhet. Det tillates ikke å forringe betydningen av folkets heltemot i dets forsvar av fedrelandet» – en klar henvisning til andre verdenskrig.

Plakatene tilbake

Folkeavstemningen skulle opprinnelig avholdes 22. april, men ble utsatt som følge av coronavirus-pandemien. I hovedstaden Moskva ble de fleste corona-tiltakene, herunder en sytti dager lang bli-hjemme-ordre, opphevet fra 9. juni.

Påbudet om ansiktsmaske, hansker og sosial avstand gjelder fortsatt på ubestemt tid, men det har de fleste moskovitter gitt blaffen i idet solen steker og gradestokken nærmer seg tretti. Nå er spørsmålet om de også gir blaffen i folkeavstemningen.

Les også: Disker opp med homo-skremsel før russisk folkeavstemning

Like raskt som moskovittene strømmet ut i frihet etter å ha tråkket ned leiligheten siden ultimo mars, var de mange og patosfylte reklameplakatene for grunnlovsendringene tilbake på billboards over hele Moskva.

annonse
I år satser Putin på å bevege folk emosjonelt, herunder med en gutt i sovjetisk soldatuniform, for å bevege dem til valglokalet. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Historie er et gjennomgående tema i Kremls markedsføring av grunnlovsendringene. På plakaten i bildet ovenfor ses en gutt som er iført sovjetisk soldatuniform fra 1940- og 1950-årene og som holder en blomsterbukett. – Zasjkjitim pamjat’ predkov, vern minnet om forfedrene, lyder påskriften.

«Vi er Russland, vi er sammen» heter det på en annen plakat, og understreker dermed patriotisme, samhold og felles historie som Putins strategi for å få sine endringer helskinnet gjennom folkeavstemningen.

Russisk humor

En av de mer fremtredende plakatene som lenge har preget bybildet, viser teksten «Nasja strana, nasja konstitutsija, nasje resjenie» – vårt land, vår grunnlov, vår avgjørelse – med det russiske flagget som bakgrunn.

Russere lar sjelden muligheten for en god spøk gå fra seg, og i sosiale medier dukket det raskt opp harselas og parodier som følgende meme:

Russlands bestefar? Putin kan bli riktig gammel i presidentembetet, skal man tro motstanderne. Foto: sosiale medier

– Mitt land, min grunnlov, min nullstilling [av presidentperioder], står det sammen med et datamanipulert bilde av en tydelig eldet Putin.

Budskapet fra politiske opponenter er klart: Hvis grunnlovsendringene vedtas, vil Putin gå fra Russlands president til en slags pater familias, eller sjuende far i huset. Kanskje forblir han i embetet til krampa tar ham.

Ingen riving av statuer

Putin satser imidlertid ikke sin politiske prestisje og fremtid som president på folks patriotisme alene. Etter tre måneder med portforbud, tvangsstengte bedrifter og restriksjoner på transport er folks samfunnsoppofrelse – og privatøkonomi – tynnslitt.

Derfor deles det også ut gavekort for å lokke kveget til stemmeavlukket og gi folkeavstemningen størst mulig demokratisk legitimitet. Kortene skal kunne brukes ved 3.000 utsalgssteder som myndighetene har inngått avtale med.

Et annet håp for Putin er opptøyene som nylig har brutt ut i USA og England og som også preger Vest-Europa. Russerne har ikke tatt til gatene med krav om at statuer skal rives, ei heller meldes det om hærverk på veggmalerier og -mosaikk.

Holder fortsatt øye: Fra veggen på Biblioteka Imeni Lenina metrostasjon i Moskva skuer Lenin utover dagens demokratiske og markedsorienterte Russland. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

Etter Sovjetunionens fall i 1991 ble kommunismens politiske symboler i hovedsak fjernet fra offentlige bygninger, mens den mer kulturelle arven fra kommunismen fikk stå. I Russland kan man derfor fortsatt påtreffe Lenin, Stalin og insignier som stjerne, hammer og sigd.

Russerne har lært å forsone seg med sin historie, enten det gjelder Sovjetunionen, det tunge livegenskapet eller mongolenes invasjon. Fortiden er ikke bare rosenrød, ei heller kommer fremtiden til å være det.

Les også: Putin: – Patriotisme er vår nasjonale idé

Bevaring er da også hovedbudskapet i Kremls kampanje for grunnlovsendringene. Bevar nasjonal suverenitet, bevar familien, herunder ekteskapet mellom mann og kvinne, og ikke minst bevar historien.

Alt tyder på at russere flest liker de patriotiske tonene fra Putin, som dermed kan overlate til Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania å dekonstruere seg selv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon