- Resett - https://resett.no -

«Cyber kald krig»

Hovedslagmarken til den nye mye omtalte «kalde krigen» mellom Kina og USA vil foregå i cyberspace – et inkompatibelt datasystem-duopol kan oppstå.

Det teknologiske kappløpet mellom Kina og USA innen kunstig intelligens, 5G, og kvantedatamaskiner har så vidt begynt. De teknologiske nyvinningene fra disse feltene er spådd å gi menneskeheten et hav av nye muligheter, men med muligheter kommer også risiko. Denne gang i form av maktkamper som gir økt grobunn for konflikt mellom verdens mektigste stater.

Om det blir amerikanerne eller kineserne som kommer best ut av denne kampen og dominerer fremtidens teknologier, vil seierherren få enestående realpolitiske fordeler – økonomiske, politiske og militære – inn i det 21. århundret. Gitt de enorme innsatsene, har både Kina og USA store insentiver til å gjøre alt i sin makt for å ende opp som den dominante aktøren.

annonse

Verken amerikanerne eller kineserne vil derfor sky noen midler for nå å dette målet, inkludert å straffe og sabotere for motparten så godt det lar seg gjøre. Kina og USA risikerer på denne måten å ende opp i en «cyber kald krig» – en teknologisk isfront innen fremtidens informasjonsteknologier, som kan føre til to inkompatible data- og IT-systemer som eksisterer parallelt med hverandre.

Huawei

Siden kjernen av de overnevnte teknologiske nyvinningene er basert på 5G, har kampen om å bli verdensledende innen feltet for lengst begynt, og tilspisser seg stadig. Kinas aggressive promotering av Huaweis 5G-løsninger verden rundt, utgjør på denne måten en direkte trussel mot amerikanske realpolitiske interesser.

annonse

USA kjemper derfor mot Huawei med nebb og klør, og Washington har ikke skydd noen midler i å gå etter selskapet. Så langt har amerikanerne besluttet å kutte Huawei vekk fra essensiell amerikansk (eller amerikansk-kontrollert) informasjons- og datateknologi, som høyteknologiske datachips og tilgang til operativsystemet Android, som har vært et stort tilbakeslag og ført til enorme kostnader for det kinesiske selskapet.

Les også: Kina viser muskler i Europa: Tvinger til aksept for Huawei [1]

Som en konsekvens av denne utfrysningen, har Huawei ingen andre muligheter enn å forsøke å se etter andre måter for å få tilgang til høyteknologiske datachips og utvikle et nytt operativsystem fra bunnen av – noe som Huaweis sjef, Ren Zhengfei, allerede har gitt uttrykk for. Selv om andre kinesiske større informasjonsteknologifirmaer enn så lenge fortsetter å ha tilgang til essensiell amerikansk datateknologi, er det ingen god strategi for Beijing å være avhengig av godvilje fra amerikanske myndigheter på sikt.

Realpolitikk

Tilgang til høyteknologi – software eller hardware – kan derfor brukes som et amerikansk realpolitisk instrument og pressmiddel mot Kina i tiden fremover. Beijing kan derfor ikke regne med stabil tilgang til essensiell amerikansk eller amerikansk-kontrollert datateknologi, og har derfor alle insentiver til å forsøke å bryte ut av dette avhengigsforholdet.

Denne prosessen kan lede til et teknologisk systemduopol i cyberspace, med dramatiske følger for verden. I takt med at 5G infrastruktur blir utbygd verden rundt – i én USA-ledet og én Kina-ledet camp – risikerer verden ikke bare å se en splittelse av internett, men også en større splittelse innen operativsystemer og programvare.

Les også: En ny kald krig som Norge ikke kan unnslippe [2]

Gitt stormaktenes stadig mer uforsonlige holdning ovenfor hverandre, blir rommet for kompromiss og samarbeid innen fremtidens teknologiske løsninger stadig mer innsnevret, og utviklingen blir i større og større grad sett på som et nullsumspill.

annonse

Inkompatible systemer

Resultatet kan bli to inkompatible systemer som eksisterer parallelt, men som ikke klarer å kommunisere med hverandre – ikke helt ulik kampen mellom Betamax og VHS, eller HD DVD og Blue Ray, i sin tid. Men gitt den realpolitiske dimensjonen bak denne nye konkurransen, er kostnadene av tape kampen astronomiske for både Beijing og Washington.

Begge parter har derfor store insentiver til å pådra seg selv enorme kostnader for å til slutt ende opp som den dominerende aktøren. Denne effekten er selvforsterkende, som gjør det dyrere å dyrere å gå vekk fra sine endogene systemer og gjøre et kompromiss med motparten. Jo lenger parallelle dataoperativsystemer eksisterer, jo mer software og programvare vil bli tilgjengelig for hvert økosystem, jo mer markant vil dikotomien bli mellom dem, som vil gjøre det mer og mer kostbart å gå vekk fra sine eksisterende løsninger.

Les også: Tysklands lederrolle i den globale bilindustrien kan stå for fall – med alvorlige konsekvenser for Europa [3]

Enn så lenge har USA et stort forsprang innen software-løsninger, men ligger godt bak når det kommer til løsninger for 5G-hardware. For Kina er det motsatt, landet er verdensledende innen teknologi knyttet til utvikling av 5G-infrastruktur, som det allerede har begynt å rulle ut i flere land, men ligger langt bak USA med tanke på software-utvikling.

Blir dominans innen software eller hardware det viktigste for å vinne kampen om å dominere fremtidens IT-teknologier? Svaret kan gi indiksjoner på hvilken stormakt som kommer seierende ut av den kalde krigen innen cyber som nå begynner å ta form.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474