Den tidligere høyt respekterte og betrodde polititoppen Eirik Jensen (62). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Over seks år etter at Eirik Jensen-saken slo ned som en bombe, kan det nå bli satt endelig punktum i den spektakulære korrupsjons- og narkotikasaken.

Klokka 8.30 fredag morgen settes retten trolig for siste gang i Borgarting lagmannsrett. Noen minutter senere vil Eirik Jensens skjebne være beseglet. Lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik kommer til å opplyse om domsslutningen først.

Deretter skal de lese opp hele den omfattende dommen, under det som blir en sterkt koronapreget seanse – med et svært begrenset antall pressefolk – som eneste tilhørere i sal 250 i Oslo tinghus.

annonse

Den tidligere høyt respekterte og betrodde polititoppen risikerer lovens strengeste straff – 21 års fengsel – hvis han blir funnet skyldig. Det var straffen aktor Guro Glærum Kleppe ba retten om, da hun avsluttet sin prosedyre, nesten fire måneder etter at domstolen startet sin behandling av saken.

Minst fem av de sju dommerne som har hørt bevisene mot Jensen, må være overbevist om skyld for at han skal kunne dømmes. Trolig har de ingen middelvei, enten blir 62-åringen funnet skyldig etter både korrupsjons- og narkotikapostene i tiltalen, eller så faller retten ned på full frifinnelse for disse tiltalepunktene.

Ba om frifinnelse

– Det er ikke ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikke dømmes, sa tiltaltes forsvarer John Christian Elden i forkant av sin prosedyre. Den konkluderte han med å be om at Jensen frifinnes.

annonse

I 2017 avsa Oslo tingrett dom på 21 års fengsel. Retten fant det bevist at Jensen gjennom en årrekke samarbeidet med den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen om innførsel av nesten 14 tonn hasj til Norge, og fant ham derfor også skyldig i korrupsjon.

Juryen i den påfølgende ankebehandlingen frikjente ham på sin side for hasjsmuglingen, og mente han bare var skyldig i korrupsjon. Kjennelsen ble satt til side bare en times tid senere. Saken er derfor tatt opp til ny behandling – i meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk.

Cappelen anket bare tingrettens straffeutmåling på 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Skal ha fått 6,7 mill.

Under prosedyren framholdt aktoratet at den tidligere polititoppen har gitt skiftende forklaringer og motstridende opplysninger i avhør. Resultatet er at han sitter igjen med svært liten troverdighet når det gjelder kontakten han gjennom en årrekke hadde med Cappelen, ifølge Kleppe.

Hun mener Jensen fortløpende har tilpasset forklaringen til bevisene og stilte seg helt avvisende til at den svært erfarne polititjenestemannen skulle ha vært uvitende om Cappelens omfattende hasjvirksomhet.

– Det er helt uten troverdighet at Jensen med sin kompetanse ikke skulle lagt merke til det andre i politi og tollvesen har lagt merke til, og lagt sammen to og to og fått fire, sa Kleppe.

Hun la ned påstand om inndragelse av 2,45 millioner kroner, men understreket at påtalemyndigheten mener Jensen skal ha fått hele 6,7 millioner kroner i bytte mot å beskytte Cappelens hasjimperium.

Angrep Spesialenheten

Jensen stilte på sin side åpenbart bedre forberedt enn i de to første rundene av maratonsaken da lagmannsretten startet den nye behandlingen i begynnelsen av november. Blant annet hadde han kraftig skjerpet kritikken av etterforskningen, deriblant de såkalte tidslinjene som ble utarbeidet av Kripos i 2015.

annonse

Han anklaget etterforskerne for både å ha hatt tunnelsyn og for «pusing» med Cappelen, hvis forklaring er det desidert viktigste beviset i saken mot ham. Påtalemyndighetens sak bygger i avgjørende grad på Cappelens påstander om at han gjennom en årrekke betalte Jensen store beløp for å få hans hjelp til å holde politiet og tollvesenet unna den ulovlige virksomheten.

Jensen hevder selv at bærumsmannen var en av hans beste informanter, og har gjennom sine forsvarere framholdt at Cappelen forklarer seg som han gjør, totalt usannferdig, ifølge Jensen, for selv å få kortere straff.

Trolig har troverdigheten til de to tiltalte vært avgjørende for dommernes konklusjon om skyld og straff.

Fakta om Jensen/Cappelen-saken

* Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

annonse

* Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.

* 28. januar fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj.

* Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

* Rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken føres etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

* Saken ble tatt opp til doms 27. mars. Dommen faller fredag 19. juni.

annonse

* Onsdag la aktoratet ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon