Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
annonse
annonse

Norsk økonomi har klart seg bedre enn det Norges Bank anslo i mai. Likevel holdes styringsrenten på rekordlave null prosent – og vil trolig bli der i lang tid.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Torsdag gjorde han det klart at styringsrenten forblir uendret på null prosent, noe som i aller høyeste grad var ventet.

annonse

Renten ble satt til null prosent for første gang i historien 7. mai, og allerede da varslet sentralbanksjefen at den kan bli værende på det nivået fram til 2023.

– Aktiviteten er likevel lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien, skriver Norges Bank i sin begrunnelse for torsdagens rentebeslutning.

Positive tegn

Bakgrunnen for nedgangen i økonomien er koronapandemien sammen med lavere oljepris. De omfattende smitteverntiltakene som ble innført 12. mars, strupte en rekke virksomheter og sendte umiddelbart norsk økonomi ned i en bølgedal.

annonse

Norges Bank opplyser nå at aktiviteten har tatt seg raskere opp igjen enn de tidligere har anslått.

– Særlig har husholdningenes etterspørsel tatt seg opp. Boligprisene har vært høyere enn ventet, og omsetningen i boligmarkedet har økt igjen. Arbeidsledigheten har kommet ned fra de svært høye nivåene i mars og april. BNP for Fastlands-Norge anslås nå å falle med 3,5 prosent i år, som er en mindre nedgang enn anslått i mai, skriver sentralbanken i den pengepolitiske rapporten for juni.

I mai anslo Norges Bank at BNP for Fastlands-Norge i 2020 skulle bli om lag 5 prosent lavere enn i 2019.

Sentralbanken anslår nå at boligprisene vil øke med tre prosent i år, og noe mer til neste år.

– Sammenlignet med i mai er anslagene for boligprisveksten oppjustert. Det skyldes at boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet, og at arbeidsledigheten ser ut til å avta raskere enn tidligere anslått, heter det i rapporten.

Stor usikkerhet

Selv om utviklingen går i riktig retning på enkelte områder, understrekes det at det er «uvanlig stor usikkerhet» rundt situasjonen.

– De videre utsiktene avhenger blant annet av spredningen av viruset og behovet for smitteverntiltak både her hjemme og ute. Det er også stor usikkerhet om når en vaksine eller medisin mot viruset blir tilgjengelig. Disse forholdene vil påvirke hvordan husholdningene og bedriftene tilpasser seg gjenåpningen av samfunnet, skriver Norges Bank.

Det understrekes at de rekordlave rentene vi nå har, bidrar til å få produksjonen og sysselsettingen raskere tilbake mot mer normale nivåer.

annonse

– Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav noe lenger fram i tid. På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, heter det i pengepolitisk rapport.

Analytikerne ventet også på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

– Utsiktene for store og langvarige negative produksjonsgap er et solid argument for at Norges Bank holder styringsrenten på null, skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en analyse fredag i forrige uke.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon