Eivind Trædal og Rune Berglund Steen. Foto: Privat
annonse
annonse

USA valgte en mann med mørk hudfarge som president to ganger. At Barack Obama var populær også blant hvite, synes glemt nå. 

Skal vi tro beskrivelsene av USA og Vesten, skulle det være utenkelig at en svart mann kunne overvinne rasismen og fordommene, og vinne selveste Det hvite hus. Eller er unnskyldningen at han ikke var «svart nok» slik at de hvite rasistene ikke klarte å mobilisere nok fordommer?

Men det var ikke utenkelig at Barack Obama vant, det var fullt mulig. Hudfargen hans var ingen hindring. Han steg i gradene og fikk stemmer på grunn av det han sa og lovet. Det er verdt å huske for alle de som nå er overbevist om diskrimineringen i USA og vestlige land mot mennesker med mørk hudfarge.

annonse

De radikale miljøene, oppstått av kulturmarxister i ulike postmoderne framtoninger på vestlige universiteter, har ødelagt mange unge mennesker med virkelighetsfjerne teorier. I bunnen ligger teorien om at alt er «sosialt konstruert», ikke minst kjønn, og at det til grunn for alle relasjoner ligger en maktulikhet som er urettferdig, forkastelig og nedarvet. Arven må derfor raderes ut, historien må omskrives for å skape endring og Utopia.

Fra analysene og påvirkningen i akademia har de skapt aktivister. Lettkrenkede mennesker som tror alt de ikke oppnår skyldes andre diskriminering av dem selv. Og at de som gjør det svakt, er undertrykt.

I vestlige land har den kulturmarxistiske innflytelsen om stadige krenkelser og hvit dominans, rasisme og kolonialisme funnet alliansepartnere i grupper av etniske minoriteter. Og intet skille blir gjort mellom de svarte amerikanernes unike situasjon som en minoritet som ble fraktet som slaver og mot sin vilje, og minoritetene i et land som Norge, som har bedt om å få komme hit og som har blitt gitt asyl, tilgang til utdanning, helse og sin andel av Oljefondet.

annonse

Men det er en stor forskjell. De svarte i USA var virkelig undertrykt – de var slaver – og denne ulempen har blitt gående i arv i det sosioøkonomiske systemet. Men slik er ikke situasjonen i Norge eller i Europa forøvrig.

Les også: De som hater Vesten: Den totalitære meningssensuren forsterkes

Utakknmelig

Spesielt utakknemlig oppfører en høylydt minoritet av muslimer og andre minoritetsaktivister seg. Inspirert og oppildnet av denne gruppen akademiske kulturmarxister, samt mer voldsforherligende elementer fra Blitz og Antifa, går de nå til angrep på utvalgte nordmenn og norsk kultur og hevder seg stadig diskriminert. Taktikken ble godt oppsummert i en kommentar på Facebook-siden til Umar Ashraf, en norsk-pakistansk rasismeoppvigler som nettopp sto i spissen for en ydmykende kanossagang for PR-guru Hans Geelmuyden.

Skjermbilde Facebook

Nå er denne kommentaren slettet fra Ashrafs FB-side. Han forsto nok at den var for avslørende. Men dette er måten mobben opererer på. Shurika Hansen kjenner til det, de har gått etter henne også. Hun kaller dem feige, og det er det de er.

Legg merke til at Ap-politiker og Oslos varordfører, Kamzy Gunaratnam, også kommenterte på samme Umar Ashraf-tråd som Amanuel Kidane. Hennes reaksjon på denne taktikken, å «kjempe noen ned en etter en», var følgende.

Skjermbilde Facebook

 

Hans Geelmuyden skulle stått rakt. Nå er han ydmyket og har mistet respekt. Han hadde sine ansatte å tenke på, men GK er skadeskutt etter dette. Tro ikke at venstresiden har noen respekt for dem de kuer. Og islamistene langt mindre. Det er autoritære instinkter som rører seg.

annonse

Med tanke på hva man ser i mediene, skulle man tro at alle innvandrere i Norge mener de er utsatt for rasisme. Men det stemmer ikke. De som er fornøyd med det samfunnet de har kommet til, blir ikke kontaktet av mediene for å fortelle i særlig grad. Og de som står frem og sier at de har blitt behandlet bra – som Shurika Hansen – blir trakassert og truet av de samme innvandrerne som klager på dårlig behandling i Norge.

De samme menneskene som snakker om rasisme i Norge, benytter ord som «husneger» og «onkel Tom» på de innvandrerne som faktisk har integrert seg og som tar vertssamfunnet i forsvar. Umar Ashraf er blant dem som angriper veltilpassede innvandrere. Han er ingen helt, han dyrker offermentaliteten og truer dem som ikke lar ham ture frem.

Innvandrere som Shurika Hansen, Farjam Movafagh, Lily Bandehy og Mina Bai kaster sand inn i de radikale aktivistenes budskap om hvor galt det står til med nordmenn og Norge. At det finnes innvandrere i Norge som mener de har fått fantastiske muligheter og bør være takknemlige, er det verste som kan skje for den løgnen kulturmarxister og fordekte islamister ønsker å fremme.

Les også: Shurika Hansen tar et oppgjør med venstrevridde aktivister og islamister

Offermentalitet

På venstresiden og i ulike disipliner på universitetene er det offermentaliteten som skal dyrkes. Fortellingen om overgrep og diskriminering. Det de ønsker å oppnå er at i enhver relasjon hvor det er en hvit og en farget person (og ikke minst en muslim) så skal den hvite være klar over og gjøre bot for at han/hun er privilegert. Den hvite skal derfor få «fratrekk i poeng» som et utgangspunkt for alt. Hvis en farget sier at noe subjektivt er sant, kan ikke den hvite si imot. For den hvite har ingen rett til å motsi den fargedes subjektive oppfatning.

annonse

Dette er selvfølgelig et helt absurd utgangspunkt for en likeverdig sosial situasjon, og det er intet annet enn apartheid – men denne gang med de hvite i underlegenhet – som aktivistene, med MSM og norske politikere som nyttige idioter, jobber i retning av. Ja, nettopp: Apartheid.

Denne koalisjonen av kulturmarxister, innvandreraktivister og muslimer kaller seg «antirasister». Men det er en løgn. De fremmer splittelse og en besettelse på hudfarge og forskjeller som fører til det stikk motsatte av mindre rasisme. For det de oppnår er å jekke opp hudfarge som langt mer betydningsfullt enn det faktisk er for måten folk i utgangspunktet tenker på.

Og ideologene blant dem er fullstendig klar over at det er mer polarisering og mer rasisme som er konsekvensene av det de nå hamrer inn. Kulturmarxistene har alltid ønsket å ødelegge vestlige samfunn. Etter at de forsto at væpnet revolusjon ikke kom til å skje og at arbeiderne i Vesten ikke støttet dem, var det ved å ødelegge selvoppfattelsen og derved motstandskraften i vestlige befolkninger som de siktet seg inn på etter andre verdenskrig. Denne fortellingen om kulturmarxistene er ingen «konspirasjonsteori», det er et faktum.

Den polariseringen vi nå ser, er ikke en uønsket effekt for kulturmarxistene. De har ønsket polarisering og konflikt i vestlige samfunn, for å legge grobunn for sin egen maktovertakelse. Og nå kan de være nær sitt mål.

Å være for høy innvandring har vært en bevisst taktikk fordi det ville skape et samfunn hvor det var lett å sette grupper av mennesker opp mot hverandre. Og nettopp denne sårbarheten ved blandede multikulturelle samfunn har noen av oss advart mot.

Les også: Kjære nordmenn: Dere er ikke rasister

Og nå viser utviklingen i Vesten hvor sårbare de multikulturelle samfunnene er.

Vi er nødt til å velge side nå, alle sammen. Vi kan ikke la venstreorienterte aktivister og dårlige integrerte innvandrere med antivestlige agendaer sette tonen for hvordan vi skal forholde oss til hverandre.

Hudfarge er uvesentlig for hvordan du skal behandles i Norge, og nettopp det er mange innvandrere strålende eksempler på. Disse innvandrerne gjør ikke så mye av seg i offentligheten, og de er henvist til alternative medier som Resett, men de omfavnes av fornuftige nordmenn og er mennesker vi både ønsker å ha som ansatte og som partnere.

Vi bør jobbe for å oppnå et samfunn som reelt sett er fargeblindt. Og da må vi avvise kulturmarxisme, krenkelseshysteri og også offermentalitet blant innvandrere. Vi må belønne og gi taletid til de innvandrene som ikke syter og klager og kommer med unnskyldninger på egne vegne og hårreisende anklager mot andre.

Det er ingen grunn til å føle skyld, og møte situasjoner med å ha lua i hånda, på grunn av din hudfarge. Men det er en slik ekstrem form for rasisme som de selverklærte «antirasistene» faktisk ønsker å tre nedover kulturen vår.

Det er en skam at ikke norske politikere, akademikere og mediefolk ser dette, og fordømmer denne konfliktskapende og rasistiske venstreekstremismen for hva den faktisk er.

«Antirasistene» er dagens rasister. De må fordømmes og omtales som de ekstremistene de reelt sett er.

Hvis du mener den kampen Resett kjemper er verdt å vinne, kan du støtte oss her og her. Ut juni får man også boken Veien til Resett gratis tilsendt hvis man tegner abonnement. Tusen takk for hjelpen!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon