Collage. Skylinen til Hongkong. Innrammet: En gyllen gås. Foto: Reuters/Navesh Chitrakar/ Nils Jorgensen
annonse

Kinas grep om Hongkong er dramatisk og utfallet vil bli avgjørende for Kinas anseelse verden rundt i tiden fremover.

Etter mye tid med hemmelighold og rykter, ble Kinas nye nasjonale sikkerhetslov omsider offentliggjort tirsdag 30. juni. Den gir Beijing et utstrakt mandat til å straffeforfølge personer som «truer Kinas nasjonale sikkerhet», inkludert personer som er involvert i «løsrivelses-aktiviteter»; «undergraving av sentralregjeringen»; «terrorisme»; og/ eller «sammensvergelse med fremmede eller eksterne krefter». Gitt de vage formuleringene i lovteksten, betyr den i prinsippet en total kriminalisering av så å si all opposisjon mot Det kinesiske kommunistpartiets styre i Hongkong.

Det aller mest oppsiktsvekkende er likevel artikkel 38, som tar for seg lovens verdensomspennende jurisdiksjon. Den stipulerer at forholdene også gjelder for «personer som ikke har status som fastboende i Hongkong og som bryter loven utenfor Hongkongs grenser». Denne formuleringen betyr i prinsippet at kinesiske myndigheter gir seg selv retten til å straffeforfølge enhver person som bryter de vage overnevnte lovforskriftene – uansett hvilken nasjonalitet de har og uansett hvor de oppholder seg verden.

annonse

Les også: Hva var viktigst i 1989: Berlinmurens fall eller Tiananmen?

Det er fortsatt mye usikkerhet om hvordan kinesiske myndigheter faktisk vil håndheve loven med tanke på ikke-kinesiske borgere, men i henhold til formuleringene risikerer nå alle som våger å offentlig kritisere Kommunistpartiets styre i Hongkong å bli anholdt, straffet og fengslet så fort de setter sine føtter på kinesisk jord – inkludert pressefolk, akademikere, forskere, turister og ikke minst finans- og forretningsfolk.

Finanssenter

annonse

Som en del av overtagelsesavtalen mellom Storbritannia og Kina 1997 kjent som «Ett land, to systemer», bevarte Hongkong sin juridiske status som en fullverdig kapitalistisk rettsstat i den britiske tradisjonen, som bidro til at storbyen beholdt sin hardt ervervede posisjon som verdens tredje viktigste finanssenter – etter New York og London – etter overføringen av territoriet.

For Kommunistpartiet har Hongkongs status som et internasjonalt finanssenter historisk sett vært viktig for økonomisk utvikling i fastlandskina – både før og etter overtagelsen i 1997. Kjent som «Gullgåsa som legger gylne egg», har byen lenge fungert som Kinas økonomiske portal til verden, og verdens økonomiske bro til Kina – helt siden landet åpnet seg opp for handel med omverden i 1979.

Kommentaren fortsetter

Xi, Kina og Hongkong: Valget mellom pest og kolera

Selv om metropolens økonomi er mindre viktig for Kina enn før, taler tallene fortsatt for seg selv. Ved utgangen av 2018, utgjorde Hongkongs investeringer i Kina hele 54 % av de totale utenlandske direkte investeringene (FDI) i landet – noe som tilsvarer 1,1 billioner dollar. Hele 58 % av all kinesisk ikke-finansiell utgående direkte investering (ODI) – omtrent 622 milliarder dollar – gikk til Hongkong i 2018. Dette er astronomiske pengesummer i henhold til alle målestokker.

Mens kritikerne mener at Hongkong status som et globalt finanssenter ikke kan fungere på samme måte under den nye nasjonale sikkerhetsloven, insisterer Beijings støttespillere på at den fundamentale delen av byens konkurransefortrinn innen finansielle tjenester forblir intakt, og til og med styrket av den nye loven. De argumenterer med at politisk ustabilitet undergraver byens posisjons om et globalt finanssenter, så Kommunistpartiet ikke hadde noe annet valg enn å handle slik det gjorde.

Prioriteter

President Xi og Det kinesiske kommunistpartiet hadde nok foretrukket status quo i byen slik situasjonen så ut før urolighetene begynte å tilta i april i fjor, enn å ta grepet som de nå har gjort. Beijing er smertelig klar over de negative politiske og potensielt svært ødelegge økonomiske konsekvensene som kan forløpe ved å gå vekk fra «ett land, to systemer»-ordningen, som har tjent Kommunistpartiets interesser svært godt i en årrekke.

annonse

Når de nå likevel velger å ta dette drastiske steget, tyder mye på at Beijing frykter mer det langsiktige politiske utfallet av pro-demokrati-demonstrasjonene – hvis de får fortsette uhemmet fremover – enn å risikere å legge gullgåsa på offeralteret. Kontroll over all politisk opposisjon i det kinesiske samfunnet er såpass viktig for makthaverne i Beijing, at de er villige til å risikere Hongkongs status som et av verdens største globale finanssentre, på tross av alle de økonomiske fordelene byen gir Kina.

Les også: Ny kald krig og datasystem-duopol

Det gjenstår nå å se hvordan Hongkongs finansdominerte økonomi og kapitalmarkeder kommer til å bli påvirket av den ny nasjonale sikkerhetsloven. Historisk sett har alle verdens viktigste moderne internasjonale finanssentre – inkludert Hongkong – vært preget av en sterk rettsstat med frie kapitalmarkeder, som garanterer sterke juridiske beskyttelser til individer og selskaper, blant annet gjennom eiendomsretten og rettferdig rettergang.

Oppgjørets time

Selv om den nye sikkerhetsloven kun tar for seg politiske aktiviteter, og Hongkongs lover knyttet til finansielle og økonomiske aktiviteter forblir de samme på papiret, har den siste tids hendelser belyst et viktig faktum som kan være vanskelig å ignorere. Det er nå klart at Hongkongs dager som en fullverdig rettsstat i den britiske tradisjonen – med alle de sterke juridiske beskyttelsene det medfører – nå er kommet til veis ende.

Vil internasjonale investorer, pengeflyttere, bankpersoner, tradere og andre finansakrobater fortsatt velge å parkere pengene sine i metropolen, hvis de til syvende og sist er avhengig av Beijings velvilje for å få dem ut igjen? Hva med de vage lovene som de facto kriminaliserer all kritikk mot Kommunistpartiets styre i Hongkong uansett hvor man befinner seg i verden. Vil ressurssterke folk som har en historie med å kritisere Kommunistpartiets styre i byen frykte å sette sine føtter der fremover?

annonse

Les også: En ny kald krig som Norge ikke kan unnslippe

Det gjenstår å se hvordan Hongkongs status som et internasjonalt finanssenter kommer til å utvikle seg fremover, men uansett hvordan man vrir og vender på det, virker dette som et historisk definerende øyeblikk for attraktiviteten til Kinas autoritære statskapitalistiske økonomiske modell i resten av verdens øyne. Å styre et internasjonalt finanssenter krever tillit, så det gjenstår å se om Hongkong forblir konkurransedyktig etter at det når er klart territoriets lover raskt kan omgjøres ved dekret i Beijing, hvis det er i Kommunistpartiets interesser.

Hvis den nye nasjonale sikkerhetsloven fører til en voldsom kapitalflukt og slutten på Hongkongs posisjon i den internasjonale finansverden slik vi kjenner den, vil være et stort nederlag for Kina og president Xis anseelse i verden. Hvis metropolen derimot beholder sin hardt ervervede posisjon i tiden fremover, vil Kommunistpartiet kunne innkassere en stor seier, i det Beijing ønsker å gjenskape verdensordenen i sitt egen bilde i tiden fremover.

Har den gylne gåsa lagt sitt siste gullegg?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse