- Resett - https://resett.no -

Klimapsykologer: Hvorfor benekter noen klimaproblemet?

Noen vil ikke forholde seg til klimaproblemet fordi det er mer behagelig å benekte det. Slike ser på det som noe fjernt fra sin tilværelse, og de vil ikke tenke negativt når livet fremstår positivt.

Men hvis folk ikke vil forholde seg til klimavalg i hverdagen, hva kan vi da gjøre med problemet?

Den nyetablerte  virksomheten Institutt for klimapsykologi AS mener at vi bør forflytte klimaansvaret fra enkeltpersoner til virksomheter og myndigheter. Det vil motvirke at noen føler klimaansvar, klimaskyld og klimaskam. Mange har så mye å gjøre at det blir for krevende å ta aktive klimavalg i en fullpakket hverdag, skriver klimapsykologene Knut Ivar Karevold, Per Espen Stoknes og Gry Stålsett i Psykologi.no [1].

annonse

Les også: ABC Nyheter lager portretter av fiktive «klimamennesker» [2]

Per Espen Stoknes [3] er lektor og forsker ved BI, han har også vært rådgiver for Miljøpartiet de grønne, og er partiets vararepresentant på Stortinget. Han møtte for Une Bastholm da hun var i fødselspermisjon. Stoknes har skrevet flere bøker, blant annet boken «Hva vi tenker på når vi prøver ikke tenke på global oppvarming».

Stoknes hevder at et av de mest påfallende klimapsykologiske fenomenene er fornektelse. Det er fremdeles mange som ikke vil tro på at klimaforandringene faktisk skjer og at menneskelig aktivitet medvirker til oppvarming av atmosfæren. Blant forskere og andre har global oppvarming vært kjent i over 30 år, men det har vært vanskelig å skape konsensus om at dette faktisk er et problem og at menneskeheten må forenes om å få løst det,

annonse

Les også: Glem flyskam, nå er det båtskam som gjelder [4]

Gry Stålsett [5] er tilknyttet MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, det som tidligere het Menighetsfakultet. Hun arbeider med å forstå våre reaksjoner og handlemåter relatert til klimaendringene i lys av eksistensiell psykologi og innsikter fra psykodynamisk terapi. Stålsett mener at klimaforandringene og truslene om fremtidige klimakatastrofer er ytre livsomstendigheter som skaper angst og tap av mening. Klimatrusselen kan oppleves som upåvirkelig og uforutsigbar, og utløse traumatiske reaksjoner assosiert med tap av kontroll. Klimaendringene skapes av andre folk og aktører. Det er lett å ramme inn seg selv som et offer for omstendighetene og frykte det verste.

 

Tegn abonnement [6] eller støtt oss på andre måter [7] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474