Fakkeltog og appeller foran Stortinget står på programmet under Facebook-organisasjonen "Refugees Welcome To Norway"s arrangement "Bevar asylretten!" i Oslo 2017. Arrangementet var et initiativ for å vise solidaritet med flyktninger. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
annonse
annonse

Jeg vil med dette ta til orde mot det som FAFO-forsker Olav Elgvin forfekter i sitt Klassekampen-innlegg 27. juni mht. å «børste støv av multikulturalismen» i Norge, også omtalt i Resett-artikkel om samme.

Dette er grunnleggende viktige samfunnsspørsmål og det er nødvendig å ta til orde mot dette som ikke bare Olav Elgvin men også og mange flere ønsker å innføre stadig mer i landet vårt.

Jeg mener Elgvin er på ville veier med sine argumenterer i forhold til multikulturalisme skal være en samfunnsformende politikk. Elgvin og hans div. meningsfeller (for det meste venstrevridde – det er gjerne ikke en tilfeldighet at innlegget hans stod i Klassekampen?) vil tydeligvis ikke se verden som den faktisk er.

annonse

Ideologiske overbevisninger hindrer god realitetsorientering, læring fra andre lands erfaringer, og generelt objektiv, nøktern og faktabasert virkelighetsforståelse.

Les også: FAFO-forsker vil gjenreise multikulturalismen i Norge

Blind for verdens realiteter og erfaringer fra andre land

annonse

Når man er indoktrinert og marinert i tankegods fra ideologiene globalisme og multikulturalisme – og typisk også sosialistisk tenkning i alle rødfargens nyanser – så hindrer fastsementerte skylapper klart utsyn til og forståelse av verden slik den faktisk er. Man forholder seg til en ideologisk basert fantasiversjon av verden og det som faktisk skjer i samfunnet rundt oss.

Innenfra sine globalisme- og multikulturalistiske tåkebobler er man blinde for samfunnsmessige problemer, konflikter, stadig mer radikale kulturelle, demografiske endringer og hinsides vanvittige milliardkostnader som den fremmedkulturelle masseinnvandringen fører med seg. Her er det fornektelser, bortforklaringer og tåkelegging som gjelder.

Norge berikes ikke av utdaterte oldtidsholdninger, ukultur og inkompatible verdisyn

De vil helst forbli uforstyrret og uimotsagt i sine PK-bobler, med de rosenrøde forestillinger og multikulti-luftslott som svever omkring der. Verdens realiteter er ikke noe å bry seg med. Mye triveligere å dulle med glansbildene man allerede har samlet, og urealistiske forestillinger om det utopiske multikulturelle «barn av regnbuen»-lykkelandsamfunnet som de lever i villfarelsen om at vi vil få med masseimport av utdaterte oldtidens skikker, verdier og holdninger fra klansamfunn i diverse Langtvekkistan og Islamistan som er dysfunksjonelle pga. disse samme elendige oldtidsfilosofiene, ukulturen, tenke- og levemåtene som gjennomsyrer disse landene.

Multikulturalisme demonterer grunnleggende samfunnsverdier

Nå skal samme elendigheten og dysfunksjonaliteten tydeligvis innføres i storskala også i Europa – og i Norge – og Elgvin & Co. har sine merkelige forestillinger om at det av en eller annen mystisk grunn vil gå mye bedre her enn det har gått i andre land, erfart ikke bare nå men gjennom hele verdenshistorien.

Det er en merkelig forestilling at når man rekonstruerer et lands samfunnsverdier så skal det ende opp som et velfungerende samfunn, når grunnleggende forskjellige verdisyn, normer og målsetninger skal gnisse mot hverandre i en endeløs kamp. Dette fører erfaringsmessig bare til endeløst med konflikter og problemer. De synes det er verd å gamble på slike samfunnseksperiment, selv om alle odds og all erfaring tilsier at det vil gå til dunders også her.

En trenger ikke se lenger enn til vårt naboland Sverige for å se begynnelsen på det dysfunksjonelle og konfliktfylte samfunnet disse multikulturfilosofene tar til orde for og ønsker å konstruere.

annonse

De som ikke befinner seg i denne ideologiske fantasiboblen som Elgvin og hans div. meningsfeller befinner seg i – alle som vil bevare, hegne om og foredle det gode og trygge samfunnet som vi hadde inntil nylig, basert på moderne tenkning, demokrati, etiske og moralske grunnprinsipper, humanisme, frihetsverdier, likeverd, likestilling, menneskerettigheter m.m. – møysommelig bygget innen rammen av en fri og selvstendig nasjonalstat – vil ikke som Elgvin & Co. gamble og drive eksperimentering med samfunnet vårt, landet vårt, den norske befolkningen og fremtiden vår.

Vi hadde – og har ennå litt igjen av – et godt, trygt og velfungerende samfunn, innen rammen av en suveren nasjonalstat, basert på siviliserte, oppdaterte og moderne tenkemåter, frihetsverdier og demokrati – og dette skal ikke ofres på multikulturalismens og globalismens hellige alter og pga. uansvarlige samfunnseksperimenter.

Les også: Våre politikere bytter ut befolkningen

Vi må hegne om vår kulturarv og våre grunnleggende samfunnsverdier

Vi må være patriotisk og beskyttende i forhold til landet vårt, grunnloven vår og alle de gode verdier som danner selve grunnmuren i samfunnet vårt. Vi må kjempe for å bevare det – i motsetning til systematisk – som Elgvin & Co. – å snakke ned og demontere det, til fordel for et eksperimentelt, kaotisk, polarisert, dysfunksjonelt, og i alle henseende babelsk multikultisamfunn, som vil være slutten på det landet og samfunnet vi alle kjenner og har kjært.

Frihetsverdier og lokalt og nasjonalt demokrati og stabilitet er det verden trenger mer av, ikke mindre av. Derfor må vi hegne om og kjempe for dette, og gjøre det vi kan for å beskytte landet vårt, kulturarven vår og vårt etablerte kristen-humanistiske verdifellesskap. I denne sammenhengen er det også vesentlig at ikke islam fritt får bre sine ideologiske tentakler, med div. tilknyttet ukultur, uskikker, anti-demokratiske holdninger, æreskultur, klansamfunn-mentalitet, ufrihet, systematisk kvinneundertrykking m.m. i samfunnet, slik Elgvin & Co. går inn for.

annonse

Det er også en av grunnene til at vi må stanse – eller i alle fall pause – den fremmedkulturelle masseinnvandringen og å stille krav til de som har kommet hit om at de skal tilpasse seg, innordne seg i, integrere seg i og verdimessig assimilere seg i vårt etablerte verdifellesskap og vår samfunnsmodell.

Et homogent samfunn gir trygghet og stabilitet

Vi kan ikke ha flere verdifellesskap som konkurrerer om helt grunnleggende verdier og målsetninger for samfunnet. Det fører til endeløst med konflikter og problemer. Dette er det siste vi trenger, i en stadig mer ustabil verden. Vi må ta vare på de gode verdiene som samfunnet vårt er bygget på, vår kulturarv og vår levemåte, og det skjer best innenfor rammen av en fri, selvstendig og uavhengig nasjonalstat, ved at vi tar vare på vårt eget verdifellesskap – og gir klar beskjed til og stiller klare forventninger til fremmedkulturelle som har valgt å komme hit til landet vårt om at de skal innordne seg, tilpasse seg og integrere seg i vårt norske samfunn.

Moderat, positiv nasjonalisme

Det norske samfunnet er tuftet på moderat, positiv nasjonalisme. De fleste vil være enige om at Norge er et godt land å leve i. Det er også derfor mange søker seg hit. Dette gode, trygge og (inntil nylig) velfungerende samfunnet er bygget innen rammen av vår nasjonalstat, og våre egne unike lover, regler, verdier, normer og rammer for samfunnet – slik vi ønsker å ha det. Dette skal ikke demonteres, oppløses og ofres til fordel for verdirelativisme, globalismeideologisk tankegods og multikulturalisme.

Verdimessig assimilering

Også innenfor rammen av moderat nasjonalisme er det rom for innvandring fra land med annen kulturell og verdimessig ballast fra sine egne land, men det forutsetter en klar og gjennomført politikk der disse som kommer hit innordner seg vårt verdifellesskap, gjennom verdimessig assimilering.

Noe annet fører til endeløst med problemer og konflikter, noe som vi nå dessverre ser konturene av bl.a. i Oslos østkantområder. Sverige og svenske tilstander er et skrekkens eksempel på og barometer for hvor galt avsted det med den samfunnsmessige eksperimentpolitikken som Elgvin & Co. ønsker gjennomføres i landet vårt. Nei takk!

Nasjonalisme var en av grunnsteinene i etableringen av demokratiet, og det gode og trygge landet og samfunnet som Norge ennå stort sett er, basert på frihetsverdier, som tanke- og ytringsfrihet. Dette er ikke bare norske verdier, men er i Norge unikt foredlet og ivaretatt innenfor vår nasjonale ramme, vårt lovverk, vår statsforfatning og vårt kristen-humanistiske verdifellesskap.

 

Nasjonspatriotiske innvandringsrealister er ikke dårlige mennesker

De som tar til orde mot antinasjonalister og multikulturfanatikere som som Elgvin, ønsker å hegne om, bevare og beholde det gode og trygge landet og samfunnet vårt stort sett som det er. Altså en konservativ holdning. Samfunnsendringer må skje gradvis og gjennomtenkt, og ikke blindt ut fra ideologiske overbevisninger og følerier.

Det må være en ærlig sak å ta kritisk til orde mot dette. Det er ikke greit at innvandringsliberale, globalisme-entusiastiske multikulturfanatikere fra sine rosenrøde PK-bobler, drømmerier og virkelighetsfjerne fantasiforestillinger, skal skjelle oss ut og stemple nasjonspatriotiske innvandringsrealister som dårlige mennesker. Det må være greit å gi klar melding om at det ikke er verken ønskelig eller ansvarlig med den type hemningsløs eksperimentpolitikk som disse multikulturfanatikerne vil utsette landet vårt for, uten å bli stemplet som både det ene og det andre.

Antinasjonalistisk, globalismeorientert politikk og retorikk ødelegger samfunnet

Det er viktig å ta til orde mot disse antinasjonalistiske og samfunnsnedbrytende strømningene i tiden, og de som ønsker å eksperimentere med og radikalt omkalfatre det gode og velfungerende samfunnet som møysommelig er bygget over generasjoner. Landet vårt, samfunnet vårt og vår norske og vestlige levemåte skal ikke demonteres av mennesker som vil ofre vår felles identitet og verdimessige og kulturelle arv på multikulturens alter, og føre landet inn i et alle henseende babelsk kaos, en håpløs multikulturell verdirelativisme og en usikker fremtid for alle.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon