Zheng Yanxiong, daværende partisekretær i Shanwei, 20. desember 2011. Foto: Mark Ralston / AFP / NTB scanpix
annonse

Med en blanding av list og råskap slo han ned Wukan-protestene i 2011. Nå skal Zheng Yanxiong lede Kinas nye sikkerhetsbyrå i Hongkong. Oppnevnelsen signaliserer at Beijing vil satse på splitt-og-hersk-taktikk mot demonstrantene.

Sikkerhetsbyrå

1. juli trådte Kinas sikkerhetslov for Hongkong i kraft. Loven forbyr løsrivelse eller avståelse av Hongkong, såkalte terroristaktiviteter og sammensvergelse med utlandet, noe som kan straffes med tre år til livsvarig fengsel. Ikke-voldelige demonstranter kan få opptil ti år bak murene.

annonse

I denne sammenhengen har sentralmyndighetene i Beijing etablert byrået Office for Safeguarding National Security, som skal ha overoppsyn med hvordan Hongkongs regjering håndhever loven, bedrive etterretning og selv kunne reise sak mot personer.

Les også: Hongkongs nasjonale sikkerhetslov: Et avgjørende historisk øyeblikk

Byrået er både underlagt og finansiert av sentralmyndighetene, og omfattes ikke av Hongkongs jurisdiksjon, herunder byens rettsvesen. De ansatte i byrået har immunitet mot å ransakes, ettersøkes og pågripes. Byråets interne struktur, herunder de ansattes identitet, er unntatt offentlighet.

annonse

Det er sedvane at politiske og administrative posisjoner i Hongkong innehas av innfødte Hongkong-borgere. Derfor vekker det oppsikt at sikkerhetsbyrået ikke skal ledes av Hongkong-borgere med bakgrunn som høyere tjenestemenn i Hongkongs forvaltning, men av folk fra Fastlands-Kina.

Mann ransakes av opprørspoliti nær USAs generalkonsulat i Hongkong 4. juli 2020. Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

Det er heller ingen hvemsomhelst som 3. juli ble oppnevnt til å lede sikkerhetsbyrået: Zheng Yanxiong (ca. 56) er mangeårig medlem av Kinas kommunistparti, og har herunder vært ordfører og partisekretær i Shanwei og generalsekretær i Guangdong, provinsen som omgir Hongkong.

Som ordfører i Shanwei er Zheng kjent for sin håndtering av Wukan-protestene i 2011. Der anvendte Zheng en blanding av list og råskap mot landsbyboere som protesterte mot at lokale partipamper fordrev bønder fra deres jordbruksland, solgte grunnen til industri- og boligformål og stakk pengene i egen lomme.

Slu og hard

På den ene siden forhandlet Zheng frem en avtale som lot landsbyboerne velge sine egne representanter. På den andre siden ble flere av representantene kort tid senere arrestert, hvorav Xue Jinbo døde i politiets varetekt.

I tillegg til at han snakker kantonesisk og regnes som tro mot Kinas leder Xi Jinping, skal Zhengs ferdigheter som propagandist ha vært utslagsgivende for at han ble sikkerhetssjef i Hongkong.

Les også: Taiwan og Australia vil gi politisk asyl etter massearrestasjoner i Hongkong

Oppnevnelsen signaliserer at sentralmyndighetene vil ta i bruk splitt-og-hersk-taktikk lik den i Wukan for å manipulere demonstrantene og forme opinionen i Hongkong, parallelt med at demonstrantenes lederskikkelser tas ut.

annonse

Med seg på laget får Zheng nestlederne Li Jiangzhou og Sun Qingye, som skal forestå byråets daglige virksomhet. Både Li og Sun har bakgrunn i Fastlands-Kinas sikkerhets- og etterretningstjenester.

F.v. Eric Chan Kwok-ki og Carrie Lam 2. juli 2020. Foto: Hong Kong Information Services Dept / Reuters / NTB scanpix

En annen viktig oppnevnelse er den av Eric Chan Kwok-ki som generalsekretær for Committee for Safeguarding National Security, som også er nyopprettet. Chan er en av regjeringsleder Carrie Lams nærmeste medarbeidere.

Komiteen har ansvar for å ettergå Hongkongs politikk som gjelder sikkerhetsloven. Unntatt Beijing kan ingen gripe inn i komiteens arbeid, og dens retningslinjer og avgjørelser kan det hverken kreves innsyn i eller prøves rettslig i domstolene.

Les også: EU kritiserer kinesisk vingeklipping av Hongkongs autonomi – tør ikke innføre sanksjoner

Etter sikkerhetslovens ikrafttreden 1. juli har politi og opprørspoliti satt inn styrker for å stanse påståtte brudd på loven. Herunder ble en kvinne som bar et stort amerikansk flagg på USAs nasjonaldag 4. juli fotfulgt og stanset av opprørspoliti. Hun skal senere ha blitt ført bort fra stedet.

Flaggbærende kvinne med en skokk opprørspoliti i hælene 4. juli 2020. Foto: Isaac Lawrence / AFP / NTB scanpix

Flere lederskikkelser fra demonstrasjonene skal ha forlatt Hongkong, herunder aktivisten Nathan Law, som opplyser at han nå befinner seg utenlands. Law går ikke inn på hvor han har søkt tilflukt. Law har avgitt vitnemål for den amerikanske kongressen, og mente derfor å kunne rammes av sikkerhetsloven.

annonse

På biblioteker i Hongkong er flere bøker ikke lenger tilgjengelige, herunder litteratur som er utgitt av Horace Chin, Tanya Chan og Joshua Wong. Wong trakk seg for øvrig som protestleder før sikkerhetsloven tok til å gjelde.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Journalist - kim@resett.no - Kim Nord har forskerutdanning i statsvitenskap, mastergrad i offentlig administrasjon og kompetanse i universitetspedagogikk. Redaksjonelle ansvarsområder er de tyskspråklige land, Øst-Europa og Russland.