Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Sporadisk blir det gjort forsøk gjennom media for å forsøke å sette i gang en debatt om å senke stemmerettsalderen. Nå senest i Resett ble et forslag omtalt. Jeg vil derfor ta opp en del ting rundt dette temaet.

I nevnte artikkel var det en representant fra SV som ville senke stemmerettsalderen. Siden unge folk allerede er indoktrinert av skoleverket og media med den radikale venstresidens propaganda som fakta, vil de sannsynligvis stemme for mer av det SV fremmer. Denne indoktrineringen betaler foreldrene for gjennom skatteseddelen til ingen nytte for seg selv. SV er ganske ærlige og vil gi stemmerett til de som er enige med dem. Med andre ord gjør ikke SV dette på et prinsipielt grunnlag. Hadde unge folk stemt konservativt ville vi sett SV ønske å høyne stemmerettsalder. Dette viser SV sitt demokratiske lynne om ikke hele venstresidens.

SV og venstresiden har et budskap og en verdensforståelse som kort oppsummert sier at de rike har blitt rike av å utnytte andre. De fattige er fattige siden de har blitt fratatt noe. Dermed må de rike dele sin rikdom, med tvang siden de ikke er idioter. Da blir alle like rike og vi har oppnådd rettferdighet i verden (venstresidens svar på frelse). Denne verdensanskuelsen fremmer og sterkt synet på at målet helliggjør middelet. Noe som gjør at venstresiden sjelden eier moral når det kommer til stykket. Alt kan forsvares med tanke på målet.

annonse

SV vil forsyne seg mer fra de rike. Det er svaret hver valgkamp. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Hvis vi tok 99% av alle verdier fra de 100 rikeste i Norge. Hvor mange dager kunne vi drevet AS Norge for de pengene? Er vi heldig så er vel svaret en måned. Men da kan man ikke konfiskere de verdiene året etter. Selv om nok SV tror de kunne ha gjort det og. Samme tankegang er og venstresidens svar på Afrika. Afrika er ifølge venstresidens logikk fattig siden den hvite mann har stjålet verdiene.

Hvis bare Vesten hadde gitt tilbake det vi skyldte dem så hadde Afrika vært like rike som Europa og Vesten tror de. Men har Vesten stjålet verdiene til Afrika? Er det olje, gull, diamanter, mineraler Vesten har stjålet? Ville da Afrika blitt velstående om de fikk dette tilbake? Alle disse ting hadde ikke Afrika selv teknologi til å utvinne før den hvite mann kom. Og selv om det pøses på med milliarder av kroner i bistandsmidler hvert år forsvinner det i korrupsjon og berikelse av små nettverk istedenfor å komme samfunnet til gode gjennom utvikling. Det finnes ingen tegn til at ressursene i Afrika ville bli brukt annerledes og derfor er det heller ikke sannsynlig at landene hadde klart å bli rike uten innblanding fra Vesten heller.

Hele venstresidens ideologi er bygget på løgn og derfor feiler de hver gang når de får sjansen til å prøve det ut i praksis. Sist ut er Venezuela. Verdier er ikke konstant og kan derfor ikke fordeles i den grad at man kan ta fra noen og dele ut til andre. Verdier er ikke et nullsumspill. Rikdommen til et land ligger grovt sagt i dets befolknings produksjonsevne. Venstresiden tror man kan fordele seg til velstand. Og dessverre faller mange for denne enkle falske marxistiske retorikken. Det er ikke så merkelig heller siden denne retorikken blir formidlet i massemedia og preket i skoleverket. Det er vanskelig å gjennomskue løgnene for unge og grunne sinn.

annonse

Stemmerett handler om medbestemmelsesrett i hvordan Staten styres. Hvem som bør ha slik rett har blitt diskutert i flere tusen år. Emnet blir bl.a. tatt opp i Aristoteles «politikk». Stefan Molyneux mener at vanlige menn fikk stemmerett siden de måtte stille opp ved krig. Det er kjent at etter kvinner fikk stemmerett så gikk Statens sosiale utgifter kraftig opp. Kvinner generelt vil heller ha økonomisk sikkerhet fremfor frihet og stemmer i dagens samfunn oftere på venstresiden enn menn. I Norge handler politikk og dermed stemmerett grovt sagt om fordeling av skatteinntekter. Er det da rettferdig at de som ikke bidrar med skatteinntekter skal få lov å bestemme hvordan de skal deles ut? Vil en sosialklient stemme for mindre penger til seg selv? Tradisjonelt har stemmerett vært et privilegium som har fulgt plikter eller det som amerikanere ville kalt for «skin in the game». Hvor mange hadde godtatt at 5 personer arrangerte fest sammen og 4 bidro med en kasse øl hver, mens  femte person kom tomhendt, men likevel insisterte på å være med å bestemme hvordan fordelingen skulle gjøres?

I dag er stemmeretten forbeholdt statsborgere over 18 år. Den var tidligere 20 år så sent som i 1978. Skal vi da senke den ytterligere til 16 år. 18 år er myndighetsalder som gjør deg til et uavhengig individ. Man får fortsatt ikke lov til å kjøpe sprit. Spørsmålet da blir om det er fornuftig å gi personer som ikke engang er myndige og dermed ikke regnes som voksne, medbestemmelsesrett på hvordan samfunnet skal styres og skattemidler skal fordeles. Selvstendighetspartiet sier klart nei.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon