NTNU og Øyvind Eikrem. Foto: Scanpix/Wikipedia.
annonse
annonse

«Den opptreden som arbeidsgiver her legger for dagen vil jeg selv karakterisere som forfølgelse» skriver førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved ISA i et brev til Sivilombudsmannen.

I brevet klager Eikrem på NTNUs handlemåte i kjølvannet av Filter Nyheters oppslag fra februar i år, hvor de kopler Eikrem til en Facebook-profil som formidler ytringer som oppleves som rasistiske, skriver Universitetsavisa (UA).

Les også: Førsteamanuensis Øyvind Eikrem trues med avskjedigelse

annonse

Dødssynden: Snakket med Resett

Bakgrunnen er at Eikrem lot seg intervjue av Resett etter drapet på to afghanske tenåringer i 2018.

– Fremstillingen av hendelsen som bare en tragedie, er naiv. Her finnes en nødvendig kontekst å ta med i betraktningen; Norge lar en masse unge menn komme hit, man fremstiller mennene som hjelpeløse stakkarer, som små barn som trenger omsorg, og at man bare må behandle dem godt, så kommer det til å gå bra. Det er en litt sånn naiv Hakkebakkeskogen-mentalitet, løsrevet fra det vi vet om hvordan mennesker egentlig oppfører og endrer seg, sa Eikrem til Resett.

annonse

Han påpekte av vi ikke forstår konsekvensene av å åpne vårt land for mange unge menn fra mer brutale, patriarkalske kulturer.

– Hele risikomomentet med disse unge mennenes tilpasning til Norge sterkt er tabubelagt. Det fremstår som nærmest unevnelig i den dannede offentligheten. Men det er ikke en urimelig forventning at yngre menn med oppvekst og bakgrunn fra krigssoner vil kunne involveres i groteske voldsepisoder, også etter ankomst til Norge.

Les også: Forsker om drapene i Trondheim: – Vi mangler realisme i Norge

Kort tid etter intervjuet skrev UA at Eikrem ble innkalt til samtale med instituttlederen ved Institutt for sosialt arbeid (ISA)hvor Eikrem er ansatt. 44 sosionomstudenter ved NTNU følte seg krenket, og skrev et under på et opprop mot Eikrem. Disse studentene følte seg etterpå latterliggjort.

Les også: Krenkede NTNU-studenter føler seg latterliggjort

Nå er det Eikrems angivelige Facebook-profil som er i fokus.

Det var i en artikkel publisert i Filter Nyheter i februar, hvor flere anonyme kilder hevdet at Eikrem har hatt en hemmelig Facebook-konto der han skal ha kommet med hatefulle meldinger ovenfor innvandrere.

Eikrem har hele tiden avvist at det er han som står bak og kjenner seg ikke igjen i framstillingen.

annonse

Eikrem ble innkalt til samtale av organisasjonsdirektør Ida Munkebhy, og dekan Marit Reitan krevde innsyn i hans datautstyr, for å sjekke om han har «brutt IKT-reglementet».

Les også: Førsteamanuensis Øyvind Eikrem trues med avskjedigelse

Ytringsfrihet

Eikrem mener NTNU bryter med ytringsfriheten i sin handlemåte overfor ham.

– (A)rbeidsgiver legger seg bort i forhold som er trivielle og urelaterte til min stilling ved den nevnte arbeidsplassen, skriver Eikrem i klagen. Eikrem hevder at han blir utsatt for et forsøk fra kolleger og ledere ved instituttet på «å skitne til en politisk motstander».

Særlig dekan Reitan får gjennomgå:

annonse

– Jeg vil mene at det står i klar motsetning til den grunnleggende ytringsfrihet som alle mennesker måtte ha, og at NTNU trår klart utenfor det området som de kan granske/styre/ bestemme med denne prosessen de har initiert, skriver Eikrem.

Han mener dette bidrar til å skape en «fryktkultur» ved NTNU, og at prosessen mot ham må forstås på denne bakgrunn:

– Mitt syn er at NTNUs forsøk (initiert av dekan Marit Reitan) på å sette i gang en granskning basert på «Filter Nyheters» påstander er et takk for sist og er meget kjærkomment for enkelte ledere ved NTNU. Dette er forstemmende.

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon