- Resett - https://resett.no -

Politiet skal bekjempe æresvold med kurs

Æresrelatert vold er handlinger motivert av familiens eller slektens behov for å opprettholde eller gjenopprette familiens tapte ære.

Nå skal politiet i Sør-Vest bli flinkere til å avdekke det, skriver Stavanger Aftenblad. Politiet trapper derfor opp kursing i æresrelatert vold.

– En kriminell handling trenger ikke å se så alvorlig ut, men bak den kan det ligge en svært alvorlig historikk. Derfor er det viktig at vi identifiserer disse sakene så tidlig som mulig, sier politiinspektør Grete Winge, som er leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt. Winge sier at æreskulturer er mest kjent hos familier med fra «asiatiske- eller afrikanske land med en patriarkalsk familiestruktur».

annonse

– Det er svært viktig at vi avdekker æresmotiv i en så tidlig fase som mulig. På denne måten vil vi kunne sette inn forebyggende tiltak som fungerer.

Les også: «Mange av våre elever opplever trusler, vold og en hevn- og æreskultur» [1]

Mange voldssaker

annonse

Stavanger-området har opplevd flere tilfeller av æresvold den siste tiden. Siden mars 2018 er det registrert totalt 52 æresrelaterte voldssaker i Sør-Vest politidistrikt. I de aller fleste sakene er offeret en kvinne eller jente.

24. juni ble en kvinne  i 20-årene og en mann i 30-årene funnet drept [2] i en leilighet på Storhaug. Den syriske 42-åringen som er siktet for drapene, var gift med den avdøde kvinnen. Den døde mannen var kvinnens nye kjæreste. Ære er blant motivene som undersøkes i dobbeltdrapssaken, ifølge politiinspektør Lars Ole Berge undersøkes det om drapet kan knyttes til et æresmotiv.

Den drapstiltalte skal ha inngått arrangert ekteskap med det kvinnelige drapsofferet. Paret møttes i Syria [3], da hun var kun 13 år gammel.

Winge forteller også om en annen episode, hvor politiet kjørte en ung, beruset jente hjem til foreldrene. Der ble hun senere utsatt for vold for å ha brakt skam over familien sin.

Les også: Æreskulturens opprinnelse – og (nok en gang) islam [4]

Krevende saker

Æresrelatert vold er i mange tilfeller krevende å avdekke, sier Winge.

– Æresrelatert vold er ofte mishandling i nære relasjoner. I tillegg til at slike saker er krevende å avdekke, kjennetegnes disse straffbare forholdene av at de ofte strekker seg over lang tid [5], sier hun.

annonse

– Språk, kultur, flukt fra krig, opphold i flyktningleir, religiøse skikker, overgrep, traumer, psykisk og fysisk sykdom, kognitiv svakhet, frykt for oppholdsstatus i Norge, dårlig økonomi, mangel på forståelse av norsk kultur og lovverk, og manglende tillit til politiet kan alle være faktorer som gjør etterforskningen i disse sakene krevende.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474