Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Skal man gråte eller le?

Politiinspektør Grete Winge i Sør-Vest politidistrikt fremlegger følgende til Stavanger Aftenblad i forbindelse med dobbeltæresdrapet i Stavanger sist uke:

– En kriminell handling trenger ikke å se så alvorlig ut, men bak den kan det ligge en alvorlig historikk. Derfor er det viktig at vi (politiet) identifiserer disse sakene så tidlig så mulig. På denne måten vil vi (politiet) kunne sette inn forebyggende tiltak som fungerer – forteller politiinspektøren.

annonse

Les også: Politiet skal bekjempe æresvold med kurs

Politiet trapper derfor opp kursing i æresrelatert vold.

Dernest babler politiinspektøren til avisen om «patriarkalsk» familiestruktur? Hva er det egentlig hun her prøver å formidle? Smak på ordet – «patriarkat». Hvor mange vet egentlig hva dette fremmedordet betyr?

annonse

I følge Store Norske Leksikon, er ordet «patriarkat», en betegnelse for en tenkt familie- og samfunnsform der myndigheten over familiemedlemmene ligger hos faren.

Hvorfor forteller ikke politiinspektøren den norske befolkning i klartekst at dette æresvoldsproblemet nærmest kun gjelder muslimske familier?

Hva vet politiinspektør Winge om Islam? Har hun lest Koranen? Neppe.

Med andre ord, norsk politi skal kurses i æresvold og drap, uten å ha grunnleggende bakgrunn i en idelogi som i utgangspunktet går ut på å drepe/utrydde de vantro/kristne?

Til og med etternavnet (Winge) til politiinspektøren tilsier at hun ikke har bakkekontakt med virkeligheten.

I straffeloven, er det ikke noe som heter æresrelatert vold. Men, æresrelatert vold kan være mishandling i nære relasjoner, som er straffbart etter straffeloven §§ 282 og 283. Straffen for familievold er fengsel inntil seks år, og fengsel inntil 15 år dersom volden har vært omfattende.

Les også: Ordkrigen fortsetter om Halvor Foslis innvandringskritiske bok

Tvangsekteskap kan også ifølge straffeloven § 253 innebære æresrelatert vold, og da er strafferammen fengsel inntil seks år.

annonse

Det samme gjelder kjønnslemlestelse etter straffeloven §§ 284 og 285, hvor strafferammen er seks års fengsel, men 15 år om kjønnslemlestelsen er alvorlig. Æresvold kan også fanges opp av straffelovens §§ 263 og 264 – trusler. Hovedsakelig er straffen bøter, men fengsel opp mot tre år dersom truslene er grove.

I alle politidistrikt er det nå opprettet egne spesielle særpolitistillinger, slik som «Mangfoldskoordinatorer» og «Radikaliseringskontakter».

Dette er stillingsbeskrivelser som er opprettet ene og alene på bakgrunn av innvandringen til Norge.

I tillegg, har andre offentlige institusjoner ansatt utallige «Minoritetsrådgivere» og «Interneringsrådgivere» rundt omkring i hele Kongeriket Norge.

Hva blir det neste? «Æresvoldskoordinatorer»?

Les også: Per-Willy Amundsen skjeller ut TV2: – Null troverdighet

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon