- Resett - https://resett.no -

Det er mange som vil Eirik Jensen til livs: han er et problem for Kriminalomsorgen

Kilder i Kriminalomsorgen har fortalt Resett at det har vært flere møter for å finne et egnet fengsel hvor Eirik Jensen kan/skal sitte varetektsfengslet, samt hvor en eventuell senere soning skal gjennomføres. Dette på bakgrunn av trusselbildet fra de forskjellige tunge kriminelle miljøene.

Den nå pensjonerte politimannen, Eirik Jensen, er kanskje en av de mest «hardtslående» og effektive politimenn norsk politi har hatt. Han har nesten hele sitt liv jobbet med å bekjempe organisert grov kriminalitet.

Jensen har aldri vært et A4 politi. I sin bok «På innsiden», som kom ut i 2015, forteller han: – jeg har strukket noen strikker, men jeg har ikke vært på den gale siden. I min verden må du balansere på kanten, og det er vi bedt om fra høyeste hold. Så er det retten som avgjør om det vi gjør er innafor.

annonse

I 2006 ble Eirik Jensen leder for innsatsgruppen «X-Ray», som ble opprettet grunnet mange alvorlige skyteepisoder i Oslo. Denne gruppen fikk som hovedoppgave å knuse gjengmiljøet i hovedstaden.

Dette mestret politiet, og de fikk gjengmedlemmene i knestående! Utallige pågripelser ble effektuert og over 250 skytevåpen ble den gangen beslaglagt og fjernet fra gata.

Før den tiden kan Jensen på sin CV fra 1980, 1990 og 2000 tallet vise til utallige særdeles grove narkotikasaker nasjonalt og internasjonalt kollegaene og han rullet opp. Mange av disse omfattende store narkotikasakene ble lagt merke til, respektert og anerkjent hos norsk politi sine samarbeidspartnere i Skandinavia og ellers ute i Europa.

annonse

Pågrepet
19 juni 2020 ble den tidligere høyt respekterte politimannen i Borgarting lagmannsrett dømt på alle tiltalepunktene for grov korrupsjon og narkotikasmugling. Straffen ble satt til 21 års fengsel.

Jensen ble pågrepet, varetektsfengslet i påvente av soningsstraff, og innsatt i Kongsvinger fengsel. Straffeutmålingen er anket til Høyesterett.

Hvorfor Kongsvinger fengsel?
Kongsvinger fengsel ble etablert som en egen avdeling for utenlandske innsatte desember 2012.

Dette er et fengsel med høy sikkerhet, og som i utgangspunktet kun er for utenlandske innsatte som har ingen eller svært liten tilknytning til Norge, eller som skal soningsoverføres til hjemlandet. Etter endt soning, skal de umiddelbart returneres til det landet de tilhører.

Kongsvinger fengsel har kapasitet til 69 menn, samtidig som de har en underavdeling for 20 kvinner nede i det svært gamle lille fengselet, nær selve bykjernen i Kongsvinger.

Kilder i fengselsvesenet har fortalt Resett at de i første omgang har valgt å plassere Jensen i Kongsvinger fengsel, ene og alene fordi de antar at utlendingene som befinner seg der har liten eller ingen kjennskap til hvem den tidligere anerkjente og profilerte politimannen er.

annonse

Ovennevnte sikkerhetsbeslutninger ble besluttet da det antas at faren for at det kommer til å skje noe med Jensen i dette fengselet er betydelig mindre enn ved en innsettelse i et annet mer ordinært fengsel i Norge.

Fiender
Jensen har i flere titalls år, sammen med en forholdsvis liten gruppe andre dedikerte politifolk, vært med på å pågripe svært mange av de desidert verste og noen av de farligste kriminelle i Kongeriket Norge, noe som har resultert i flere hundre fengselsår.

På den måten har Jensen, og de som jobbet på samme avdeling, opparbeidet seg svært mange farlige fiender.

Disse kriminelle, som åpenbart vil ha noe uoppgjort med Jensen, har utvilsomt evne, vilje og gjennomføringskraft til å skade i beste fall, eller ta livet av Jensen innenfor de norske fengselsmurene.

Kriminalomsorgens hodepine
Over tid, og på bakgrunn av etterretning og annen informasjonsflyt, har Kriminalomsorgen prøvd å kartlegge de forskjellige fangesammensetningene relatert til de som sitter i landets ulike fengsler på bakgrunn av trusselsituasjonen som «henger» over Jensens hode.

Dette vil fremover bli en stor utfordring for Kriminalomsorgen.

Hvor, og i hvilke fengsler kan Jensen etter hvert eventuelt sone sin straff?
De fleste av disse tidligere narkotikaaksjonene, provokasjonene og de store narkotikabeslagene (som i forkant ble godkjent av Statsadvokaten) var, og er fortsatt forbundet med streng taushet.

Derfor, alle de som ble pågrepet, fengslet og langtidsdømt på slutten av 1980, 1990 og 2000, vil kanskje anta at Jensen var en av grunnleggerne og arkitekten til deres egen pågripelse.

Les også: Er Eirik Jensen en kriminell eller et offer for udugelighet fra norsk politi og rettsvesen? [1]

De fleste på denne spesialenheten den gangen hadde egne gode informanter, hvorpå provokasjonspågripelser florerte. Toppledelsen ved Oslo Politidistrikt (Oslo PD) var i ekstase.

Ting skjedde, og ledelsen kunne sole seg i glansen av politikernes og medienes positive oppmerksomhet og tilbakemeldinger. Politiet fungerte!

De fleste av de som ble dømt den gangen, er nå ferdig sonet. Flere driver fortsatt med alvorlig organisert kriminalitet.

Alle store og alvorlige narkotikasaker, før og i dag, er i all hovedsak et resultat av informantopplysninger.

annonse

I dag, er denne spesielle tjenesten med informanter, strengt kontrollert og styrt.

Hvordan skal politiet og Kriminalomsorgen eventuelt «fange» opp alle disse truslene i de kriminelle miljøene og personene som ikke akkurat er særlig begeistret for Jensen?

Et mulig gjennomførbart personangrep mot Jensen kan i verste fall bestilles fra en på utsiden. Dette vet selvfølgelig kriminalomsorgen. Det å avdekke og avverge en slik hendelse er meget utfordrende, resurskrevende og særdeles vanskelig.

Resett tror ikke det blir enkelt for Kriminalomsorgen å finne et sikkert sted hvor Jensen etter hvert kan sone i trygge rammer og omgivelser.

Det er mange som vil ham til livs.

Etterspill?
Flere personer som har sonet ferdig sine langtidsdommer, har hatt mistanker om at deres straffesaker skyldes provokasjonsrelatert politiarbeid ene og alene grunnet Jensens informant(er).

«Flydroppsaken» på Sørlandet tidlig på 90 tallet, hvor den såkalte «nordlandsmafiaen» ble pågrepet, er en av disse sakene. Der ønsker de involverte å gjenoppta og belyse domfellelsene på nytt.

Det er vel nærliggende å tro at det etter hvert vil bli satt i gang diverse undersøkelser rundt Jensens tidligere overordnede, arbeidsmetoder, arbeidskolleger, samarbeidspartnere med mer – hvordan kunne dette skje?

Spesialenheten for politisaker har ikke besvart Resett sin forespørsel angående «soningsproblematikken» vedrørende Eirik Jensen.

Kriminalomsorgsdirektoratet, ved seniorrådgiver Atle Syversen, informerte at informasjonen som etterspørres er underlagt lovlig taushetsplikt, og Kriminalomsorgsdirektoratet har derfor ikke mulighet for å besvare spørsmålene.

Enhetsleder, Jan Korsvold, ved Kongsvinger fengsel, der Jensen sitter varetektsfengslet, svarte at han dessverre ikke kunne kommentere saken.

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474