Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
annonse

Jenny Rolness, som er leder av Dyrenes Rett, mener at sommeren blir ødelagt av saker som nører opp under hat mot dyr, og da særlig mot måker.

– I flere mediesaker i sommer har måkene blitt fremstilt som «terrorister» fordi de beskytter ungene sine, og «tyver» fordi de prøver å skaffe mat til seg og ungene, skriver hun i lokalavisen Sunnhordaland.

Rolness forklarer at måkenes skinnangrep mot mennesker som kommer for nær reirene deres er helt naturlig atferd.

annonse

Les også: Dyrevernere ut mot måkehets: Reagerer på at måker omtales som «aggressive og hissige».

– Vi kan tenke oss hvordan menneskene må fortone seg i måkenes øyne. En destruktiv art som år etter år angriper reirene deres og spyler eller feier dem vekk. Hver sommer anmeldes flere tilfeller av fjerning av egg og mishandling og dreping av måkeunger. Er det rart at måkeforeldrene er bekymret?

Måker er en fredet art, minner Rolness om. De kan ikke trylles bort. Dyrenes Rett foreslår heller at folk lar måkene være i fred. Da forstår måkene at mennesker er vennligsinnede og ikke vil ungene deres noe vondt, ifølge dyrevernerne.

annonse

Les også: NOAH: Velg plantebasert grillmat

Jenny Rolness forteller at flere måker i byen ikke betyr at det har blitt flere måker. Klimaendringer, nedbygging av natur og forstyrrelser driver måkene på flukt til byene og tvinger dem til å leve på avfall og insekter. Rolness skriver også at det er en menneskeskapt situasjon, som kommer av at vi oppfører oss som «tyver» og tømmer havet for fisk.

– Slike beskrivelser som hyppig brukes på måkene passer bare på vår egen art.

Hun lurer også på om media kommer til å ta ansvar og slutte å med skape urettferdig hat mot dyr. At dyr beskytter sine barn er en naturlig ting, og det fortjener vår respekt og forståelse, mener hun.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse