Inngangspartiet til Politiets utlendingsenhet PU, Økernveien 11-13 i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Nordafrikaneren har vært innsatt på Politiets utlendingsenhets (PU) internat i snart 16 måneder.

Medio april 2019 ble den angivelige 28 år gamle utlendingen fra Marokko pågrepet av politiet, og har siden vært innsatt i PUs utlendingsinternat på Trandum.

Interneringsfristen har siden april 2019 blitt forlenget gjentatte ganger.

annonse

Utlendingsinternatet er en felles enhet for arrest og interneringsdrift i PU. Her oppholder det seg utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge.

Helsetilbud
Internatet er bemannet med 1 – 2 sykepleiere på dagen, kvelden og i helgene. Det er også en lege til stede fem dager i uken. Utover dette, er legen tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet, året rundt.

I tillegg, blir andre tilbud i norsk helsevesen nærmest daglig benyttet, slik som for eksempel fremstilling til tannlegebehandling med mer.

annonse

Les også: Uakseptabelt: To politikvinner forhåndsdømmer kollega før Spesialenheten har konkludert

Manglende samarbeid
Av utlendingslovens § 106 b tredje ledd annet punktum fremgår det at internering, som i realiteten er en tvangsinnsettelse, bare kan overstige 12 uker «dersom utlendingen ikke samarbeider om gjennomføring av utsendelse eller det er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter».

I dette tilfellet, har utlendingen bevisst ikke samarbeidet med norsk politi om å avdekke egen identitet og statsborgerskap.

PU har i denne saken nedlagt et formidabelt etterretnings – og undersøkelsesarbeid knyttet til å få verifisert utlendingen, også med sine samarbeidspartnere både i Marokko og Algerie. Forespørsler om utlendingens fingeravtrykk er sendt til diverse land i Europa, samt til Interpol i Rabat, hovedstaden i Marokko.

I desember 2019 ble utlendingen tvangssendt til Marokko, men politiet måtte gjøre vendereis, og ta med seg utlendingen tilbake til Norge. Stedlige myndigheter på flyplassen nektet å akseptere og motta vedkommende. Dette til tross for at Den marokkanske ambassaden i Oslo hadde godkjent at personen var deres statsborger, og derfor utstedt nødvendige reisedokumenter for hjemsendelse.

Norsk politi sin spesialutsending, politioverbetjent Knut Bråttvik, er nå tilbake i Marokko etter koronautbruddet. Bråttvik har nå ved sin tilstedeværelse i landet levert en tilleggsanmodning om en ny verifiseringsprosess av utlendingen.

annonse

Marokkanske myndigheter har meldt at landets grenser gradvis vil begynne å gjenåpne for normal virksomhet medio juli 2020.

Norsk politi har så langt ikke fått beskjed om at utlendingen er registrert i de internasjonale fingeravtrykkregistrene rundt omkring i Europa, samt i Interpol sine databaser.

Nordafrikaneren har, relatert til forskjellige identiteter og statsborgerskap, også hevdet at han er statsborger fra Algerie. PU engasjerte derfor en lokal advokat i Algerie. Han konstaterte at de oppgitte opplysninger fra den innsatte ikke var korrekte.

For noen dager siden ble utlendingen igjen reinternet av Oslo tingrett i ytterligere fire uker.

Kommentar
Ifølge lovverket, har politiet ikke anledning til å internere utlendinger som er ulovlig i riket utover en periode på 18 måneder, med mindre de er utvist som følge av straff eller særreaksjon.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon