Politiets utlendingsenhet (PU) på Trandum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Sist uke ble en 55 år gammel utlending, angivelig fra Gambia, tilfeldig stoppet for kontroll av politiet i Oslo. Nærmere undersøkelser viste at han hadde oppholdt seg flere år ulovlig i landet. Har noen oversikt over hvem vi har i dette landet?

Saken:

I Oslo Sentralarrest ble polititjenestemennene informert om at utlendingen muligens kom til Norge i juni 2017.

annonse

Da utlendingen ble kontrollert av politiet, kunne han verken legitimere seg med pass eller andre identitetsdokumenter som eventuelt kunne bevise et berettiget opphold eller en riktig identitet og statsborgerskap.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU), kom mannen seg til Europa i 2016 med en annen persons «resident card from Sweden». Deretter søkte han asyl først i Ungarn, hvoretter han reiste videre til Østeriket og ba om beskyttelse der.

PÅ bakgrunn av utlendingens lange ulovlige opphold i Norge, samt at han kom til riket med uriktig identitet, og at han tidligere har søkt asyl i to andre europeiske land, vil dette selvfølgelig medføre en utvisning med et påfølgende mangeårig innreiseforbud som kanskje vil bli varig til Norge og de øvrige Schengenlandene.

annonse

Les også: Regjeringens grenseløse asylnaivitet

Internert
Denne uken ble utlendingen fremstilt for Oslo tingrett, hvorpå PUs politirepresentant i retten ønsket at vedkommende skulle interneres/innsettes fire uker frem i tid i påvente av en uttransport.

Selv om utlendingen tidligere har søkt asyl i andre europeiske land før han kom til Norge, ønsker nå PU å tvangssende vedkommende direkte tilbake til Gambia.

Dette forutsetter at Den gambiske ambassaden, som er i Sverige, er villig til å skrive ferdig og utfylle de nødvendige reisedokumentene som kreves for den norske tvangshjemsendelsen.

Under interneringsfremstillingen i Oslo tingrett, fremkom det at utlendingen har tre egne barn i Norge. Utlendingen ønsket derfor å bo på den adressen han hadde oppgitt, sammen sin familie.

Dette var ikke retten enig i. På grunn av unndragelsesfaren, var det ikke aktuelt å gi utlendingen meldeplikt, ei heller et pålegg om fast opphold på adressen til familien. Barna kunne eventuelt besøke sin far på utlendingsinternatet om de ønsket det.

Oslo tingrett besluttet dermed at utlendingen kan holdes internert i første omgang fire uker frem i tid.

Les også: Hvorfor har vi fått et totalt handlingslammet og tafatt norsk politi – som kneler og logrer for islam?

annonse

Hvordan er dette mulig?
Norsk politi, som sitter i forsetet hva de her norske regulerende myndigheter angår, har ingen peiling på hvem, hvilke eller hvor mange personer som befinner seg ulovlig innenfor Norges grenser.

Verken retten eller politiet spurte utlendingen hvordan det kunne ha seg at han var far til tre herboende barn, i og med at han selv hadde opplyst at han har «kun» vært her tre år ulovlig.

Dersom det er riktig at denne personen har tre barn i Norge, hvorfor ble ikke dette fanget opp av det offentlige?

Hvor mange lignende uregistrerte tilfeller vandrer rundt omkring i vårt land?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon