annonse
annonse

Det var nesten med vantro fascinasjon jeg så intervjuet med avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på NRK nyheter den 4. juli.

I kraft av sin avtroppende status ga NRK ham litt sendetid. Han svarte på spørsmål og kom med et viktig budskap; det norske forsvar er ikke sterkt nok. Stridsevnen er for svak. Forsvarssjefen burde vite det. Budskapet er av prekær art.

Men var NRK interessert? Knapt. Hovedbudskapet ble skjøvet langt ned i artikkelen som ble lagt ut i forbindelse med det tv-sendte intervjuet. Det var nemlig noe helt annet NRKs utsendte journalist var opptatt av å fremheve; forsvarssjefen hadde nemlig uttalt at kvinner gjør forsvaret bedre, med referanse til den kvinnelige verneplikten som ble innført i 2016.

annonse

Les også: Avtroppende forsvarssjef mener verneplikt for kvinner har styrket Forsvaret

De av oss som så intervjuet hørte at erkjennelsen lå langt inne og at det ikke var dette forsvarssjefen ønsket å bruke sin taletid til. Spørsmålene fra NRK-journalisten var ledende. Og hvem våger i dag å påstå at menn er overlegne kvinner i noe i nasjonalt fjernsyn? Ingen. Det betyr karrieredød. Jeg hadde likevel håpet at en avtroppende forsvarssjef ikke hadde noe å tape på å snakke fra levra, og integritet nok til ikke å tillate en NRK-journalist med en agenda legge ordene i munnen på ham.

Det er så mange feil ved forsvarsjefens utsagn om at kvinner har gjort forsvaret bedre. Og hvorvidt kvinner faktisk bidrar til å gjøre forsvaret bedre kommer langt bak i rekken. Det kan tenkes at kvinner tilfører forsvaret nytenkning og nye holdninger, men dette er på godt og vondt. Det er derfor ingen grunn til å påstå at kvinners korte tilstedeværelse har styrket forsvaret.

annonse

Først og fremst håner Bruun-Hanssen menn med sin uttalelse. I mange generasjoner har menn utført sin plikt og gitt ett år av sine liv til statens disposisjon. Med den usle daglønnen på en hundrelapp så kan man trygt si at forsvaret har vært tuftet på mannlig slaveri, både i krig og fred. Kvinners sene inntreden har rot i at man har dvelt ved etikken ved å sende kvinner i strid med risiko for å dø. Mannlige liv har imidlertid ikke vært like viktige, og dette har menn akseptert siden mannlig verneplikt ble innlemmet i grunnloven.

Det er derfor nokså freidig av forsvarssjefen å bagatellisere og avfeie denne innsatsen som norske menn har lagt ned i snart to hundre år, ved å påstå at tre usle år med kvinnelig verneplikt har gjort forsvaret bedre (kvinner har vært tilstede i forsvaret lenger enn siden 2016, men andelen har vært ubetydelig og selv med innførselen av kvinnelig verneplikt samt enorm ressursbruk på kampanjer som skal øke kvinneandelen, så er den blant vernepliktige i 2019 kun 28%).

Les også: Forsvarssjefen feller hard dom over operativ evne og beredskap

Og hva bruker han som argument? Hold dere fast; at kvinner kan multitaske, noe menn ifølge Bruun-Hanssen visstnok er dårligere til. Han kjøper og gjentar altså en uvitenskapelig og populistisk løgn om at kvinner multitasker bedre enn menn, og at dette gjør forsvaret bedre. Tror forsvarsjefen virkelig at menn hadde klart å bygge sivilisasjoner opp gjennom historien uten å mestre multitasking? Forøvrig er en god forsvarsdrift også avhengig av å kunne fokusere på en ting av gangen. Evne til multitasking er derfor ingen garanti for at en oppgave blir utført bedre.

Intervjuet er et sykdomstegn på den venstreliberale maren som rir landet, der radikal feminisme er en betydelig del av bildet. Løgnmediene og våre myndigheter er pådrivere for en demonisering av menn som kommer til å bidra til å kjøre landet vårt i senk. Norske menn er ikke «feminiserte» slik noen påstår. Det er ikke problemet at de er blitt for svake til handling. Problemet er at de knebles, og at de ikke ser hensikten. Når man i tiår etter tiår får høre at ens eget kjønn aldri verdsettes for deres innsats, så vil innsatsen til slutt legge seg på et minimum.

Vi nærmer oss muligens raskt en dag da vi virkelig vil trenge norske menns innsats. Vel, jeg klandrer dem ikke hvis de den dagen ikke gidder å stille opp.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon