Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Mannen står tiltalt for vold, ran og narkotikaovertredelser.

Sist fredag ble en 26 år gammel nordmann pågrepet av politiet i Vest politidistrikt, og siktet for blant annet å ha slått en dørvakt to ganger i ansiktet. Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

Siktede har fra tidligere en omfattende straffehistorikk. I 2019 ble han tiltalt for 15 forhold, samt fire ny tiltaler i 2020. Disse forholdene gjelder henholdsvis ran, tyveri og narkotikaovertredelser. Tiltale for dette ble tatt ut i mars 2020, og hovedforhandling er berammet planlagt gjennomført i desember 2020.

annonse

Det bemerkes også at siktede i 2015 og 2017 er straffet for vold mot mer eller mindre tilfeldige personer.

Les også: Mann angrep vekter og bet politiet i Skien

Begjærte varetekt

Påtalemyndigheten begjærte at siktede skulle varetektsfengsles i fire uker, for å hindre vedkommende i å begå nye straffbare handlinger.

Retten var enig i at tiltalen og siktelsen tilsa at siktede har en lav terskel for å utøve vold, og presiserte:

«Tidligere pågripelser av siktede og at det er tatt ut tiltale for tidligere forhold, synes ikke å ha hatt noen effekt for siktedes adferd. Selv om siktede har opplyst at de straffbare forhold har sammenheng med rus og at han er i behandling for rusproblemer, finner ikke retten at siktedes livssituasjon i dag tilsier at gjentakelsesfaren er tilstrekkelig redusert. Siktede har ikke arbeid, og rusbehandlingen består av ukentlige samtaler og er etter rettens syn av et begrenset omfang».

Løslatt

Under noe tvil, kom retten frem til at en fengsling av siktede vil utgjøre et uforholdsmessig inngrep, og konkluderte følgende:

«Siktede har fått en kraftig advarsel ved at påtalemyndigheten har begjært han fengslet. Siktede vil frem mot hovedforhandling som er berammet i desember 2020 ha en meget sterk egeninteresse i å unngå kriminell atferd. Siktede er også i behandling for rusproblemer og siktede fremsto i retten svært motivert for å fortsette behandling og fortsette å søke arbeid. Siktede er også godt kjent med at det ved brudd på meldeplikt eller ved straffbare handlinger vil gjøre veien meget kort tilbake i fengsel. Retten har også vektlagt at meldeplikt heller ikke er forsøkt for siktede tidligere. Selv om siktede pr. i dag ikke er i arbeid har han opplyst å ha trygt bosted hos sine foreldre og han fremstår motivert til å endre livsførsel. Siktede vil, etter rettens syn, ved å pålegges en daglig meldeplikt kunne vise at han mener alvor med ønske om å endre livsførsel. Meldeplikt vil bidra til at siktede holder seg rusfri og følgelig reduseres risiko for at siktede pådrar seg straffbare forhold. Slik retten ser det vil derfor daglig meldeplikt som fengslingssurrogat være et tilstrekkelig virkemiddel til å redusere gjentakelsesfaren. De nærmere bestemmelser om gjennomføring av meldeplikten fastsettes av påtalemyndigheten. Et slikt inngrep finner retten ikke uforholdsmessig.

annonse

Begjæringen om fengsling i inntil fire uker tas derfor ikke til følge, men siktede løslates mot meldeplikt.»

Aktor orienterte retten om at påtalemyndigheten ikke kom til å anke kjennelsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon