Raseringen av natur, ikke minst myrområder – et av naturens største karbonlagre – må med i klimaregnskapet for vindmøller, mener vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes. Foto: NTB Scanpix
Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse

Psykiatrisk sykepleier Kjetil Skotte mener at politikerne misbruker makten sin og overser folket.

Våre folkevalgte mangler kontakt med deg og meg, synes Skotte. Vindkraftutbygging kommer til å bli husket som skammens år, etter hans syn.

– Naturen ligger i genene våre, vi er avhengige av den for å overleve, og mange av oss lever for å være ute. Men, stadig mer villmarkspreget natur forsvinner – til hytteutbygging og vindkraft, skriver han i Dagbladet og legger til.

annonse

– Titusener opplever stor sorg over at natur i nærområder blir industrialisert og ødelagt i forbindelse med vindkraftutbygginger. Først det brutale anleggsarbeidet, med sprengninger, veiarbeid og maskiner inn i sårbar natur.

Skotte beskriver inngrepet i uberørt natur med at trær hugges. Myrer fylles igjen og fjell sprenges bort. Leveområder for insekter og dyr ødelegges. Fugler skremmes vekk og mange dør i møte med rotorbladene, som gjerne befinner seg opp mot 200-250 meter over bakken. Til sammenlikning er Oslo Plaza bare 117 meter.

Les også: Vindkraftselskap med forsøk på politisk innblanding: – Anerkjenner ikke folkestyret i Agder

annonse

– Skulle en slik utbygging bli planlagt i Nordmarka tror jeg det ville blitt rabalder. Ideen ville ikke kommet på tegnebordet en gang, sier han og tilføyer.

– Stor sorg, sinne, frustrasjon, avmaktsfølelse, enorm mistro til de folkevalgte på Stortinget og følelse av å ikke ha noe man skal ha sagt påvirker alle som berøres direkte, men også alle oss andre som er glad i vår natur og som ser Norge ødelegges bit for bit.

Skotte skriver videre at avmaktsfølelsen fører til traumer. En opplever at nærområdet blir industrialisert. Det er fare for iskast om vinteren. Det er høye lyder og visuell forurensning fra roterende blader.

Politikere vil ikke høre. De prøver heller å innbille oss at vi skal være «Europas grønne batteri», og at «vi må ofre noe for det grønne skiftet». Det er fint at andre land skifter ut kullkraftverk, men naturinngrepet foregår langt vekk fra dem.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse