Trefoldighetskirken i Oslo. FOTO: SCANPIX
annonse
annonse

Professorale entiteter avviser gjerne enhver indikasjon på at det finnes en førsteårsak – en konstruktør – av den kompleksitet og design vi finner i hele det gigantiske universet som omgir oss og som vi er en mikroskopisk del av. Dette er overtro, hevder de med den største suffisanse. Gud er en sosiokulturell konstruksjon, sier de.

De mener således at kompleks, intelligent design ikke forutsetter en designer. Men oppstår kompleksitet av seg selv i et tomt vakuum? Blir eksempelvis noe så enkelt som en spiker til av seg selv? Og hva sier naturlovene? Loven om massens og energiens bevarelse sier kort skissert at ingenting blir borte eller kan bli til ingenting. Energi kan ikke ødelegges. Bunden energi – som oss – kan fra vår synsvinkel se ut til å forvitre. Men i virkeligheten konverterer den bundne energien bare tilbake til det utgangspunktet den oppstod i fra – fri energi. Som vedkubben vi tenner på blir til termisk energi. Når således ingenting kan bli til ingenting, kan det heller ikke ha oppstått av ingenting. Noe må ha vært der hele tiden.

Les også: Synd og skam: Vestens vekst og fall

annonse

Naturlovene

Slik kan vi ta for oss en rekke naturlover som åpenbart indikerer at hele det nøye ordnede skaperverket vi befinner oss midt i ikke kan skyldes blinde tilfeldigheter. Alt vi i vårt firedimensjonale «fengsel» kan oppfatte med våre begrensede sanser forteller oss at det kreves intelligent, vedvarende vedlikehold fra vår side dersom ikke konstruksjoner skal forfalle. Metall ruster, treverk råtner og så videre. Vitenskapen kaller fenomenet entropi. Termodynamikkens 2. hovedsetning sier det slik: Enhver fysisk forandring fører til et mindre ordnet system. Var urmaterien uten en ledende kraft, ville den ikke ha kunnet utvikle seg til et fullkomment univers.

En annen naturlov – normal hendelse som har universell gyldighet – vi tar for gitt kalles inertia – treghetsloven. Den beskriver den tilbøyelighet enhver gjenstand i universet har til å forbli i ro eller til å fortsette å bevege seg i samme retning hvis den er i bevegelse, dersom den ikke blir påvirket av en ytre kraft. En ball ligger eksempelvis i ro inntil noen dytter til den. Dersom urmaterien var uvirksom kunne den ikke sette seg selv i bevegelse for å skape eller utvikle ytterligere kompleksitet.

annonse

Empiri

Empiriske lover som «biogenesis» viser oss at det ikke finnes noe liv på jorden som ikke har fått sitt liv fra tidligere liv – fra et fullvoksent opphav. Alt liv ser derfor ut til å ha en førsteårsak, en kraft som alltid har eksistert. I Bibelen beskriver Gud seg som «lys». Vi kaller denne frie energien for elektromagnetisk stråling. Vitenskapen beskriver også lysets ferd som den absolutte hastighet der begrepet tid opphører. Følgelig er lyset «fra evighet til evighet» og har ingen begynnelse.

At noe ikke har en begynnelse er ikke lett å annamme for oss mennesker som er dødelig klar over vår tilkortkommenhet overfor begynnelse og ende. Tiden er både vår venn og fiende. Det kan være greit å ha for seg hva tid egentlig er, nemlig avstand mellom begivenheter. I det at vi som masse – bunden energi – farer gjennom universet saktere enn vårt opphav – fri energi/lys – oppstår tiden som en vedvarende forskjell. Dette ser vi klart (via Hubble-teleskopet) av rødforskyvningen lengst ute i det observerbare universet – restlys fra big bang som drar i fra oss. Tid kan derfor defineres som ulik hastighet. Det er bevist at tiden går saktere i høyere hastighet. Når Gud hevder Han er lys/fri energi har Han til enhver tid følgelig kontroll over både fortid, nåtid og fremtid.

Les også: Hva er «Guds frelse»?

Overtro

I dagens samfunnspolitiske klima er Gud fremstilt som en latterlig trøst for overtroende entiteter. Primitive religiøse uttrykksformer gir ikke slike oppfatninger mindre vann på mølla. At ulike religioner og deres maktsøkende presteskap har vært nyttige idioter til å holde folkene nede for konger og keisere opp i gjennom tidene tør være sikkert. Derfor bør sannhetsøkende mennesker skjære gjennom kakofonien av støy og kanskje nettopp vurdere evolusjon kontra skapelse med nye briller. Da er det alltid greit å møte evolusjonismens talsmenn med at det faktisk finnes innfallsvinkler basert på vitenskap også for teister.

annonse

Basic er naturlovene som jeg har vært inne på. Disse viser oss at:

Liv = opphav, grunnstoff og kretsløp.

Liv avhenger av ytre påvirkning.

Ytre påvirkning må settes i gang.

Skal en ting settes i gang kreves en ytre kraftkilde.

Kraftkilden må være kontrollert.

En død ting kan ikke lede et system.

Altså finnes en makt som er i stand til å sette ting i bevegelse.

Denne makt må ha intelligens.

Tiden moden?

I en tid der kulturer som påberoper seg guddommelig aksept sitter på masseutryddelsesvåpen, spør derfor stadig flere seg om verden kan tillate seg en slik ekstragavant toleranse for religiøse eksesser i fremtiden. Heller ikke eliten kan se for seg et fullverdig liv i bunkere tredve meter under bakken selv med hermetikk for noen titalls år fremover. Svaret gir seg selv. Finnes det derfor en virkelig konstruktør av vår verden – slik mye kan tyde på – tør tiden være overmoden for skriftenes løfter om å «ødelegge de som ødelegger jorden». Mens det fremdeles finnes tilbake et grunnlag for troen på «en ny jord der rettferdighet bor». Og endelig frigjøre normale, fredselskende mennesker fra tusenårige despotier med undertrykkende psykopater – både blant geistlige og politiske røvere.

Fandens meisterstykke

At religionene ofte er kuppet av maktmennesker med politiske agendaer er mer åpenbart enn noensinne. Men det behøver ikke ekskludere at det bak alt dette finnes en konstruktør av et annet kaliber. Da er det til sist fristende å sitere en av Norges nasjonalskalder – Arne Garborg i Læraren fra 1896:

«Det må vera Fandens meisterstykke dette då han fekk kyrkja ombygd til sitt bruk, og det så godt at ho enno trur ho er Kristi kyrkje.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon