Norske drikkevaner kartlegges i Folkehelseinstituttets rapport «Alkohol i Norge». Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Føring av båt påvirket av alkohol eller andre berusende midler kan fort få alvorlige konsekvenser. Den straffbare promillegrensen for føring av båt etter småbåtloven § 33 går ved en promille på over 0,8.

Føring av båt med promille innebærer selvfølgelig en risiko for dem som befinner seg om bord, og for de andre som ferdes på sjøen.

I utgangspunktet, må den som ønsker å føre en fritidsbåt over åtte meter, eller har en motor som er større enn 25 HK, ha gyldig båtførerbevis.

annonse

Men, dette gjelder kun alle de som er født etter 1. januar 1980. Personer som er født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis, og kan dermed føre båter opptil 15 meter (49,21 fot) uten ytterligere begrensninger eller å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis.

Får å få utstedt ovennevnte båtførerbevis, må man være fylt 16 år.

De under 16 år, kan faktisk føre en fritidsbåt opptil 8 meter (26,5 fot), som har maks 10 hestekrefter og en topphastighet på 10 knop (18,5 km/t).

annonse

Les også: Notorisk voldsmann var ønsket varetektsfengslet av politiet – ble likevel løslatt mot meldeplikt

Anholdt for båtpromille
Natt til søndag 28. juni 2020 ble en yrkesfisker stoppet for kontroll mellom Hovedøya og Vippetangen av en politibåt fra Oslo politidistrikt (Oslo PD).

Overfor polititjenestemennene fremsto yrkesfiskeren som ustø og hadde vanskeligheter med å snakke sammenhengende da han ble stanset.

Utåndingstesten i promilleapparaturet vise en promille på 1,66.

Den promilletatte båtføreren drifter en av reketrålerne som daglig selger fisk og reker i Oslo.

Oslo tingrett
Onsdag 29. Juli 2020 ble ovennevnte forhold behandlet i Oslo tingrett. Siktede avga en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til 18 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, samt en bot på kr. 10 000,-. I tillegg, ønsket politiet at vedkommende blir ilagt et forbud om å føre småbåt et år frem i tid.

Siktede meddelte at han er helt avhengig i å føre sin båt i sitt yrke som fisker.

annonse

Noen av rettens konklusjoner
«Retten har kommet til at riktig straff for overtredelsen er betinget fengsel i 18 dager. I tillegg, fastsettes boten til 10 000,- kroner, i tråd med påtalemyndighetens forslag.

I dette tilfellet er siktede avhengig av båt og førerrett i jobbsammenheng, ettersom han er yrkesfisker. Det vil få betydelig innvirkning på hans økonomi og liv for øvrig dersom han ikke kan drifte reketråleren lenger, og han vil stå helt uten inntekt. Ettersom dette er hans eneste inntektskilde, vil det være særlig byrdefullt for ham. Etter en helhetsvurdering, og med støtte fra uttalelsene i forarbeidene, som er fulgt opp av Høyesterett, har retten kommet til at siktede ilegges tap av retten til å føre båtførerbevispliktig båt for en periode av 10 måneder.

Før førerretten kan gjenverves etter tapsperioden må siktede ha bestått båtførerprøven».

Siktede vedtok dommen.

Båtfyll
Resett har i 2020 fulgt og gjennomgått flere promilledommer til sjøs relatert til Småbåtloven § 37, jfr. § 33 første ledd – «for å ha ført småbåt med motor til tross for at vedkommende var påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Straffen er bøter eller fengsel inntil ett år.

I den forbindelse er det dessverre flere som har blitt/og blir tatt for «promilleføring» av båt på sjøen. Sjansene for å bli avdekket, er selvfølgelig svært liten.

Skal du først drikke å føre båt, da må du holde deg langt unna indre Oslofjord, der Oslo PD med sine politibåter kontrollerer og stopper båtfolket jevnlig, hele døgnet.

Les også: Hvor mange utlendinger oppholder seg egentlig ulovlig i Norge?

Bruk hodet!
Selv om promillegrensen til sjøs er hele 0,8 – er det ikke dermed sagt at man kan drikke ubegrenset.

Fortsatt god (båt)sommer!

 

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon