Lily Bandehy. Foto: Privat.
annonse

Knut Arild Hareide sa en gang i en TV-debatt på NRK om han først er kristen, deretter norsk. Han forklarte at det er å velge mellom Gud og kongen og i da han sa det pekte han opp når han nevnte Gud og ned da han nevnte kongen.

Det er så beklagelig at en norsk politiker i år 2016 ser på de norske verdiene bare i kongens symbol og lukker øyne for en 1000 år lang kamp for å komme hit vi er i dag.

Han klarer ikke å si at valget er mellom ytringsfrihet, demokratiet og Jesus. Det er ikke noe valg. Vi bor i Norge, Vi er norske, troen kom etter på. Han begrenser norske verdier til kongen. Og han er rask med å påpeke at devførste sykehus, devførste skoler og så videre kom fra kristendommen. Hvor gammel er kristendommen? Hvor har kristendommen hentet sitt opphav? Er ikke det gamle testamentet felles for tre religioner?

annonse

Les også: Lily Bandehy: Samvittigheten er min eneste profet

Det betyr at kristendom kommer fra jøder og før jødedommen har det vært andre religioner for eksempel i Iran hvor vi haddeZoroasthustra. Og før de aller første religionene kom, var det mennesket og sivilisasjonen. Det var kultur,  barmhjertighet og nestekjærlighet. Folk tok seg av sine syke, gamle og barn og de stelte de som blir såret i  jakt eller krig.

De videreførte sin lærdom til barna. Om jakt, skaffe mat, finne et sted å bo og ta seg av dyrene. Det betyr at kulturen og sivilisasjonen er mye eldre enn kristendommen. Og islam er yngre enn kristendommen. Religion er en gjentagelse av det som har skjedd i fortiden. Og religionshistorien er full av fortellinger hvor ikke alt kan stemme med fornuft eller vitenskap. Men norske verdier er basert på menneskets erfaringer, livet og vitenskapen. Norske verdier er basert på erkjennelse av menneske som beveger seg mot fremtiden. Religionsfortellinger er historie.

annonse

Jean Paul Sartre sier «Eksistensen kommer forut for essensen». Hvis essensen går ut før eksistensen betyr det at mennesker ikke skaper sin personlighet. Dette er ikke mennesker, de trenger ikke utvikling eller vitenskap fordi essensen kommer først og alt er klargjort. Mennesket trenger ikke fornuft heller. Sartre sier også at «Menneske er en bevegelse mot fremtiden», men religion er fortiden fordi religion uansett ser tilbake og etterligner fortiden.

Vi ser at alle religioner stammer fra den forrige. Norske verdier er høyere og viktigere enn alle religiøse tekster uansett om de stammer fra islam eller kristendom. De er menneskeskapt og de retter seg mot fremtiden. For meg er det viktigere å klare å være norsk enn å være Iraner eller mitt religiøse opphav. Jeg bor her og jeg ser opp til og lever etter de norske verdiene. De verdiene som er mine bånd til andre som bor i dette landet.

Les også: Bli som oss, eller reis hjem. Det er et krav

Norske verdier beveger seg mot fremtiden, beveger seg med menneskets behov for å være menneske med sin helhet. Etter menneskelige erfaringer, og menneskets søken etter nyskapning.

Hvordan kan en norsk politiker sammenligne de to på denne lettvinte måten: «hvis jeg skal velge mellom Jesus og kongen velger jeg absolutt Jesus». Det er ikke å snakke om to personer. Det er å snakke om verdier. Mennesket trenger å se, observere, tenke, oppfatte, vurdere og finne løsningen, hun trenger ikke å bla i en bok som er skrevet av en eller annen profet for tusen år siden for å finne løsninger. Mennesket må finne løsninger som passer for hennes tid.

annonse

Kristendom er en del av den norske kulturen og en del av norske verdier, men ikke hele den og ikke over den.

Det som Hareide sier minner meg på det dikteren Al-Maarri sier: «Det finnes to slags mennesker i verden: De som har en religion har ikke fornuft. Og de som ikke har religion og har en fornuft.»

Å definere seg først som kristen tilhører tiden med klankulturen der alle definerte seg til en klan eller menighet. I dag i trengs en felles identitet som gruppe, ikke oss i ulike menigheter, muslimer, kristne, jøder.

Les også: Indoktrinering og underkastelse: To gode islamske levemåter

Skal hver og en av oss skal markere seg med sine symboler og farge offentlige rom for å vise frem at «jeg er muslim jeg er stolt av min identitet» jeg må gå med hijab for å markere min religion?  Eller «jeg er kristen, jeg må gå med et stort kors for å vise min identitet?

Og de ulike gruppene sitter med den sanne sannheten. Dette skaper en maktkamp som skal symboliseres, markeres, skilles fra hverandre, der Ola blir mer kristne enn paven og Ali blir mer muslim enn profeten. Det er absurd at en norsk toppolitiker bruker samme retorikken som en nyimportert imam fra en liten landsby i Afghanistan bruker.  En politiker må påpeke det som skaper fellesskap.

Det er viktig at alle som bor i dette landet uansett religion eller legning tilhører fellesskapet og føler seg norske. Vi trenger den norske identiteten basert på norske verdier for å skape fellesskap og tilhørighet. Vi trenger å være patriotisk mot norske verdier slik at vi kan utvikle oss mot en felles fremtid.

Jeg må fortelle en fortelling om Nicolas Sarkozy da han var president i Frankrike. Det var et stort EU-møte, der møtelederen som var fransk ønsket deltakere velkommen på engelsk. Sarkozy reiste seg med sitt følge på to og forlot salen. Han sa til møtelederen at du snakker Shakespeares språk istedenfor Voltaires språk. Vi er i Voltaires land og vi må snakke Voltaires språk. Jeg ønsker at mange av de norske politikerne hadde vært like patriotisk mot Wergelands land.

Kronikken ble først publisert i Nettavisen 4. oktober 2016.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse