Mattias Tesfaye. Skjermbilde: YouTube
annonse

En ny rapport har fått den danske utlending- og integreringsminster Mattias Tesfaye til å kalle utviklingen for tragisk. Han ser ingen annen mulighet enn å bremse tilstrømningen fra land der integreringsproblemene er størst.

En tragedie blir ikke mindre tragisk om den spilles i saktefilm. Det har nå fått Tesfaye til å trekke oppsiktsvekkende konklusjoner. Ifølge rapporten er bare 17 prosent av syriske kvinner i jobb etter fem år, hos mennene ligger andelen under halvparten. Han må erkjenne at integreringen ikke fungerer. Det gjelder særlig kvinner fra Midtøsten, det er en fiasko. Men det er ikke mer fiasko enn det en visste for 10-15 år siden.

– Dessverre kan vi ikke tillate oss at være overrasket. Når vi fører samme integreringspolitikk, da får vi også de samme resultatene, sier han til Kristelig Dagblad.

annonse

Mattias Tesfaye er opprinnelig murer, men nå er han politiker og medlem av Socialdemokraterne. Siden 2019 har han vært utlendings- og integreringsminister i regjeringen til Mette Frederiksen.

Les også: Dansk sosialdemokrat: – Dansk asylpolitikk har moralsk brutt sammen

annonse

For å endre utviklingen vil den sosialdemokratiske regjeringen sette igang tiltak. De vil avskaffe mulighetene for nyankommende flyktninger å få trygdeytelser. De må finne seg en jobb, og hvis de ikke evner det må de delta i et integreringsprogram 37 timer i uken.

– Det handler ikke lenger om å skru opp og ned på overføringene. Eller endre noen punkter i innvandringspolitikken. Det handler om endre kravene til nyankommende mennesker som skal begynne sitt liv i Danmark, sier Mattias Tesfaye.

Ifølge den danske regjeringen er 37-timersregelen det første skrittet i en lang rekke for å aktivisere passive innvandrere.

– Det nye nå er at vi også skal kreve hjemreise. Flyktninger skal reise hjem når det blir fred i hjemlandet. Jeg håper at syrere blir den første gruppen der midlertidig opphold også betyr midlertidig opphold.

Les også: Mattias Tesfaye: Jeg hadde besøk på Christiansborg av to flinke damer som ville møtes ansikt til ansikt. Den tygget jeg litt på…

annonse

Rapporten om flyktninger fra 2015 viser også at det er store forskjeller på nasjonaliteter, syrere kommer dårligst ut og eritreere best.

– Generelt vet vi at innvandring fra Midtøsten betyr integreringsoppgaver. Vi vet også at innvandrere fra Østen – Thailand, Filippinerne og Kina klarer seg merkbart bedre i det danske samfunnet, sier Mattias Tesfaye.

Han mener at innvandringspolitikk må basere seg på at noe grupper tilpasser seg det danske samfunnet, mens andre ikke evner det selv etter flere generasjoner. Da er det viktig å redusere tilstrømningen fra de landene der integreringsproblemene er størst.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse