Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse
annonse

Under virusutbruddet ble mye av pasienters kontakt med helsevesenet gjort over telefon og nett. Dette omfattet også innvandrere som ikke kan snakke norsk. I slike situasjoner må de bruke tolk.

Nå har Tolkesentralen, en enhet i Oslo universitetssykehus, vurdert å fortsette med utstrakt bruk av «fjernmøter». Men det har fått tolkene til å protester. De mener at en slik praksis vil redusere kvaliteten på helsetjenester til de som ikke snakker norsk.

Les også: Oslo Universitetssykehus utbetaler enorme summer for tolketjenester (+)

annonse

– Vi kan ikke sitte stilltiende å se på at minoritetsspråklige ikke får den helsehjelpen de har krav på, skriver fire tolkene i Vårt Oslo. De mener Tolkesentralen har en mangelfull beskrivelse av de utfordringene tolk, helsepersonell og pasient har i møte med telefontolking.

De skriver at under virusutbruddet måtte helsepersonell, pasienter og tolker strekke seg langt. For tolkene medførte det at oppdrag ble endret fra å være til stede sammen med helsepersonell og pasient, til å tolke hjemmefra, over telefon eller i noen tilfeller via skjerm.

Les også: Høye tolkeutgifter ved Oslo tinghus

annonse

De skriver videre at tolkene har varslet om at det har vært umulig å gjennomføre oppdraget på en forsvarlig måte, og at et fysisk møte med tolken til stedet er nødvendig. Tolkene har også gitt tilbakemeldinger om helsepersonell som er fortvilet over situasjonen og som selv etterspør oppmøte med tolken, hvor Tolkesentralen svarer at dette ikke er mulig.

– Mens andre utøvende profesjoner i samfunnet har uttrykt at er nødt til å komme tilbake til et fullverdig behandlingstilbud så fort som mulig, velger Tolkesentralen å gjøre det motsatte. De har gjort unntakssituasjonen permanent, skriver de og legger til.

– Tolken ser for det første ikke hvem som er til stede, eller hva som skjer i rommet. Lydkvaliteten er dårlig og tolken må stadig avbryte og be om gjentakelse. Dermed uteblir den gode dialogen, og samtalene blir kortere, mens helsepersonellets ferdigheter i å samtale via tolken blir svekket.

De skriver videre at utstyret helsepersonellet har til disposisjon er for dårlig. Ofte sendes telefonrøret frem og tilbake mellom legen og pasienten, noe som umulig kan være forsvarlig i et smittevernsperspektiv.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon