- Resett - https://resett.no -

Driver SIAN med islamkritikk eller provokasjon?

SIAN. Stopp islamiseringen av Norge. En gruppering som får mye oppmerksomhet på begge sider i det politiske landskapet. De som er enige i budskapet mener SIAN kun bruker sin ytringsfrihet og de som er uenige mener at de er rasister.

Men er det så enkelt?

SIAN ønsker ikke islam i Norge. Det er greit nok. Men det kommer flere faktorer til dette ønsket som nok SIAN ikke har tenkt på.

annonse

For det første – i Norge er det religionsfrihet, noe som betyr at muslimer fullt lovlig kan utøve sin religion i landet. For det andre – når SIAN påberoper seg retten til ytringsfrihet – gjelder ikke den da også for muslimene?

Med andre ord – når SIAN holder sine appeller, og bruker sin rettmessige ytringsfrihet hvor de tråkker på en del ting som er hellige i islam, så provoserer de selvsagt de som tror på islam. Hvorvidt dette er bevisst eller ikke, skal jeg ikke spekulere i, men når man vet at en del muslimer og venstreekstremister – i likhet med høyreekstremister – blir voldelige når noen tråkker dem på tærne, så tegner det seg et annet bilde av hele situasjonen.

Det hele fortoner seg ikke lenger som islamkritikk, men som en provokasjon hvor SIAN setter seg selv i offerrollen og ønsker å bevise for alle at muslimer er voldelige og følgelig at de har rett – muslimer må ut av Norge.

annonse

Les også: Fylkessekretær i KrF viser støtte for voldsmannen som slo ned Lars Thorsen under Sian-markering [1]

Problemet blir da at de også vil avskaffe demokratiet, ytringsfrihet og religionsfrihet. For har ikke andre grupperinger også den samme retten til å ytre sine meninger på lik linje med SIAN? Det finnes nordmenn som er muslimer. Hva mener SIAN skal skje med dem? Skal de også måtte ut av sitt eget land eller tvinges til å slutte å tro?

Vi vil da være i en situasjon hvor vi får et tilsvarende samfunn som det SIAN selv forsøker å advare mot – et autoritært samfunn hvor kun en mening er tillatt. Verden har opplevd alt for mye av slike samfunn allerede.  SIAN setter derfor seg selv i den samme situasjonen som de mener islam og muslimer er i. De blir ikke løsningen på problemet – de blir selve problemet. Selvsagt skal det tas avstand fra – og vises avsky ovenfor – de som utøver vold mot SIANs medlemmer, men hvorfor legge opp til slike konfrontasjoner med tanketom pøbel? Hva blir gjort med de voldelige? Løser dette noen problemer? Vil det hindre disse ungdommene fra å fortsette å bruke vold mot mennesker som ytrer en mening de er uenige i?

Nå er det slik at det ikke kan være tvil om at islam har et utpreget negativt og annerledes syn på flere områder hvor selve essensen i samfunn som det norske blir utfordret på det groveste. Likestilling, tvangsekteskap, æreskriminalitet, sosial kontroll, dyrevelferd og respekt for seksuelle minoriteter, for å nevne bare noen eksempler, er områder hvor det er snakk om kulturkollisjoner av galaktisk format.

La det ikke være den minste tvil om at alle politisk korrekte i Norge som kaller SIAN for «islamfiendtlige» osv, burde tenke over sin egen dobbeltmoral. For selvsagt er jo de også islamfiendtlige. I hvert fall hvis de mener alvor med å ta avstand fra omskjæring, steining, flerkoneri, pedofili og all annen styggedom som den politiske ideologien av en religion som islam faktisk er, driver med.

Det som må gjøres er å ta tyren ved hornene og rette kritikken der hvor den hører hjemme. Ikke mot troende muslimer, men naive politikere som tror på globalisme og multikultur. Det er de som gir islam særrettigheter og fordeler i Norge som må stoppes, ikke de troende selv. Problemer oppstår først når islam får et fotfeste og kan utøve sin nedverdigende og avskyelige forskjellsbehandlende ideologi.

Religionsfrihet er greit nok, men det hverken bør eller kan gå ut over de lover og normer som man åpenbart må forholde seg til i det landet man bor i og kaller hjem. Hvis man opplever seg selv som norsk så bør man selvsagt også oppføre seg deretter.

Les også: Høyre-komité ønsker forbud mot ekteskap mellom søskenbarn [2]

annonse

Alle religioner har elementer av underkastelse og forskjellsbehandling – det er bare det at islam er i særklasse verst og derfor er en regelrett trussel mot et samfunn som ønsker å bygge opp under verdier som står for det motsatte av hva islam forfekter.

Det er politiske aktivister, naive venstrevridde og maktpersoner med en globalistagenda som legger til rette for at islam blir hørt, respektert og får mulighet til å bre sine stygge, lange armer inn i et samfunn som det norske.

Så hvis SIAN faktisk er ute etter å belyse hva islam egentlig er og gjør i det norske samfunnet, så er det politikere og andre aktivister som har ansvaret for å sette akkurat denne religionen i en beskyttet posisjon som må avkles og konfronteres i det offentlige rom, ikke voldelig muslimsk ungdom og andre venstreekstremister som vi allerede vet om.

Det er ikke voldelig muslimsk ungdom eller pøbel fra venstresiden som trenger å høre om islams negative effekt på et vestlig demokratisk samfunn, men de som har sørget for at det har fått innpass i Norge.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474