Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Vi må kunne kritisere islam!

Vi har i et par runder nå i høst sett at rabiate og sinte muslimske ungdommer godt hjulpet av anarkister angriper SIAN og politiet med vold, og vi kan konstatere at Erna Solberg dessverre nøyer seg med å ta avstand fra SIAN, og lar kritikk av voldsutøverne ligge. Dette er ikke en norsk statsminister verdig!

Ønsker vi her i Norge å innskrenke ytringsfriheten for å beskytte islam?

annonse

Finnes det noe land i verden, som har islam som hovedreligion, som reelt sett fungerer som demokratier og der kristne, buddhister, jøder m.fl. trygt kan dyrke sin tro side om side?

Svaret er selvfølgelig et rungende NEI på begge de ovennevnte spørsmålene.

At vi i Norge skal lukke øynene for islamsk historie med voldsomme og brutale kriger helt opp til vår egen tid med IS-kalifatet, der også nordmenn var involvert som «fremmedkrigere» og «IS-bruder», det er ikke mulig for siviliserte og oppegående nordmenn å gjøre.

annonse

Vi ser deg avbildet i moskeer Erna Solberg, med hodet tildekket «i respekt for at det er slik muslimske menn mener det er slik en dame skal være kledd».

Vi registrerer altså nå, i bakkant av opptøyene rundt SIAN fra muslimers side, at du sier du tar avstand fra alt SIAN står for og at du synes det er vondt å høre på hvordan SIAN omtaler mennesker som bor i dette landet.

Hvem er det som gir deg råd om hvordan du skal forholde deg til islam, Erna Solberg?

Det bor 200.000 registrerte muslimer i Norge, og av ufattelige årsaker har statskanalen NRK laget «promo-TV» for religionen og feiringene, og det er altså disse ganske få av en befolkning på rundt 5 millioner mennesker, som greier å skape så mye bølger rundt seg.

Det er svært mye ved den politiske religionen islam, som er unorsk og trolig i strid med norsk lov og norske verdier. Barneekteskap, tvangsekteskap, jødehat, homohat, synlig diskriminering av kvinner m.v., og dette pekes det altså på fra flere hold, men åpenbart hører ikke du og dine rådgivere på disse advarslene Solberg.

Hvorfor?

Verden over preges av islamister, som går til brutale angrep på det de oppfatter som “fiender”. Shia mot sunni, islam mot jøder, islam mot kristne osv osv. Folk sprenger seg selv i fillebiter for “en god sak”, og utrolig mange tusen mennesker drepes og lemlestes av terrorister med sterk islam-tro.

Mye av dette underslås i norsk presse, og fokuset settes primært på høyre-ekstremes angrep, som er et marginalt antall i forhold til muslimske angrep, men dessverre like fatale.

annonse

Nordmenn er, på tross av at norsk presse forsøker å innbille oss at «islam er fredens religion», istand til å skjønne, at jo flere muslimer vi får hit til landet jo verre blir det. Se bare nå på hva disse få ekstreme har fått til de siste ukene her i landet!

Hvordan tror du, Erna Solberg, det vil bli her i Norge om de blir enda mange, mange flere fremmedkulturelle med islamsk bagasje og vi ikke stiller krav om at de skal tilpasse seg oss, og ikke omvendt?

Ytringsfriheten står sterkt i Norge

I bakkant av SIAN-sakene de siste to ukene har mange stått fram for å forsvare ytringsfriheten og SIANs rett til å ytre seg slik de gjør. Det burde du også gjøre som norsk statsminister!

Noen ganske få Ex-muslimer og/ eller mennesker som har flyktet fra land der islam råder, har pekt på at islam dreier seg alt for mye om negative verdier, tvang, hat mot andre og andres religioner eller verdier, og vi ser det daglig her i Norge.

Det vi oppdager må vi få lov til å ytre oss om. Det er grunn til å minne deg Erna Solberg om hvorfor vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet:

annonse

1. Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet – kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.

2. Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet – vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av denne friheten utvikles vi som mennesker.

3. Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.

Synes du selv, Erna Solberg, at nordmenns søken etter sannhet og de forutsetninger for demokrati vi lever etter er verdt å kaste overbord for å holde fred med en religion mange av oss mener er direkte i strid med norske verdier, norsk lov og udemokratisk?

Synes du at “frie ytringer”, “fri meningsdannelse”, “personlig frihet” ligger tett opp til det vi ser av islamske verdier, Erna Solberg?

Hjelp unge muslimer ut av fangenskapet

Det første din regjering bør gjøre er å stenge dørene for ytterligere innvandring av alle slag til Norge, og dernest gå løs på oppgaven med å integrere de som har kommet hit fra fremmede kulturer med mindre de skal sendes ut.

Vi vet alle sammen via SSB-statistikk og tall fra NAV, at alt for mange alt for lenge har gått uten arbeid, og vi vet eksakt hvilke land disse kommer fra.

Dette må du gjøre noe med, Erna Solberg, for du kan ikke gå rundt grøten lenger og innbille deg at statskassen vår skal kunne finansiere velferdssamfunnet vårt med et tungt innslag av mennesker fra en annen del av verden, som vitterlig er en utgift fra første dag de setter foten på norsk jord.

Lytt også til rådene fra de som “ikke snakker deg etter munnen” og som vil kunne fortelle deg at mange minoritetselever trenger beskyttelse mot egen dysfunksjonell kultur og egen dysfunksjonell religion (klan- og æreskultur og moske-islam).

De aller fleste av disse unge ønsker kun å være norske – vanlig norsk ungdom – men er tvunget til å leve “doble liv”. De fortjener ikke det, og da må det tas et oppgjør med den kulturen/ religionen som tvinger barn og unge fra det å kunne bli norske.

Dette er rett og slett barnemishandling!

Fra barnsben av får disse unge innpodet at de ikke skal omgås oss, gifte seg med oss “vantro”, “hunder”, “horer”, og dette bidrar jo definitivt til “et oss og dem-samfunn”, og det er jo verken SIAN, Ex-Muslims of Norway eller andre islam-skeptikere som er skyld i polariseringen.

Nei, det er den medbrakte kulturen/ religionen fra tredje verden og hit til Norge, som er den bakenforliggende årsaken, og vi skal ikke godta det!

Store konsekvenser for demokratiet

Vi ser rundt oss i Vesten, og ser fortvilte svensker som våre nærmeste naboer bli kuet av fremmedkulturelle i sitt nærområde.

Rasistisk vold utført av fremmedkulturelle mot svensker, ekstrem kriminalitet beskrevet som “en krigssituasjon” i global sammenheng, flukt av politimenn fra yrket sitt og mer og mer tydelig blir det at Sverige står i en ekstrem situasjon som vi ikke ønsker oss hit til landet.

Andre land i Vest-Europa opplever nøyaktig det samme, og du Erna Solberg, hva gjør du med alle disse tydelige signalene om at massivt inntog av fremmedkultur og tilhørende islam tilsynelatende er umulig å håndtere? Har du en plan?

Islam står i motsetning til både kristendom og ateisme, og de fleste av oss forstår den ikke og vi ser heller ingen nytte av at NRK driver “misjonsarbeid” for en religion, som er forbeholdt de få her i landet inntil videre.

Mange av oss ønsker snarere et mye ærligere fokus på “medaljens bakside”, nemlig granskende journalistikk og etterrettelige opplysninger fra presse og politikere om hva islamsk og annen innvandring betyr for oss kulturelt, økonomisk og politisk.

Et demokrati, som lar seg true til taushet av en liten gruppe fanatisk religiøse er reelt sett ikke et demokrati.

Grensen for mange nordmenn går ved ytringsfriheten. Begynner vi å gi etter overfor den, kan vi deretter miste retten til å kritisere også andre tanker, trossystemer og ideologier enn islam.

Det kan umulig være en norsk statsministers oppgave, eller en regjering og et stortings oppgave, å svekke våre ytringer her i Norge.

Innlegget ble først publisert på Facebook og er gjengitt med forfatters tillatelse.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse