Islamnet er regnet for å være en av Norges større muslimske ungdomsorganisasjoner. Faksimile: Islamnet.no
Islamnet. Foto: Skjermdump
annonse

Islamnet.no samler tusenvis av muslimsk ungdom i Norge til radikal islamsk forkynnelse. De har også engasjert seg i SIANs demonstrasjoner mot islam. 

– Det har blitt fritt frem for rasister å spre hat mot muslimer og krenke deres menneskeverd ved å påtenne og rive i stykker deres sakrale bok som de høyakter mer enn noe annet, skriver Abu Salih Zeshan i et innlegg kalt Ytringsfrihetens sanne ansikt.

Zeshan titulerer seg som «Nåværende masterstudent i islamsk lovgivningsteori (usool al-fiqh) ved Det islamske universitetet i Madinah, tidligere uteksaminert innenfor islamsk jurisprudens fra Det islamske universitetet i Madinah, og tidligere utdannet ingeniør fra Oslomet.»

annonse

Ingeniøren og islamkjenneren Zeshan finner støtte hos Jorgen Lorentzen, en kjønnsforsker som nylig sto frem i Aftenposten og hevdet koranbrenningen var en form for vold i seg selv, og noe som burde forbys.

«Å rive i stykker Koranen er også vold: vold mot litteraturen, mot den gruppen som har dette som sin hellige bok, og det er i ytterste konsekvens vold mot den guden som millioner av mennesker tilber. Begge grupper er villige til å sette demokratiske spilleregler til side og er i sin konsekvens en trussel mot demokratiet,» skrev Lorentzen.

Les også: Forsker vil forby Sian-demonstrasjoner: – Å rive i stykker Koranen er vold

annonse

Zeshan mener å finne støtte i at Lorentzen angivelig antyder at «politiet er medskyldig i at Koranen skjendes når de på liv og død skal kaste bort sine ressurser på å beskytte Koran-brenninger.»

Han skriver videre:

– Det er viktig at vi som norske muslimer ikke blindt og ukritisk aksepterer det politiske korrekte narrativ om hva et godt demokrati er og hva som går imot demokratiet. Når folk prøver å påtvinge sin forståelse av demokrati må vi huske at det kun er deres tolkning og ikke noe annet.

Zeshan mener det er et «ubestridelig faktum at det å skjende Koranen er en hatytring som muslimer oppfatter som krenkelse av deres menneskeverd som muslimer.» Han mener «nesten to milliarder mennesker» anser dette som en hatytring imot dem.

Ikke mulig å skille islam fra muslimer

annonse

Zeshan ser det som umulig å skille mellom ytringer rettet mot islam og ytringer rettet mot muslimer.

– Hvor logisk er det at det er ulovlig å si at muslimer er svarte kakerlakker fordi det er en ulovlig form for hatspredning, men at å spytte på Koranen foran muslimer er lovlig fordi det er en lovlig form for hatspredning? spør han.

– Koranen langt bedre

Han mener den norske lovtolkningen er «fordervet» og at for å være prinsipiell «så må alle hatytringer tillates eller så må alle forbys». Han mener selv at alle såkalte hatytring bør forbys og mener norske lov har mye å lære av Koranen:

– Det norske demokratiet vil få mye ut av å implementere Koranens prinsipp vedrørende dette som forbyr å ytre hat mot annerledestroende. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Ikke fornærm de som påkaller andre enn Allah, ellers vil de som motsvar fornærme Allah i sitt fiendskap uten kunnskap.» [Koranen 6:108] Koranens prinsipp er langt bedre enn den selektive tolkningen av tillatt og forbudt ytringsfrihet, det er simpelt og ber oss om å ikke ytre hat foran folk uavhengig av personlig preferanse for hva slags hat som bør være lovlig å spre, avslutter han.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse