Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen som starter i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

Saken oppdateres utover dagen.

Bertheussen har Facebook-bilde av seg selv på veska

Laila Anita Bertheussen (55) bar en tøyveske med et bilde av seg selv og en tekst fra PSTs politiadvokat da hun møtte i retten tirsdag.

annonse

Fotografiet er det samme Facebook-bildet som er blitt brukt en rekke ganger i omtalen av saken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Bertheussen har plassert veska slik at teksten er godt synlig fra plassene der pressefolkene og rettstegnerne sitter.

Teksten som er blåst opp på veska, er skrevet av politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lyder slik:

«…i den videresendte mail fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden.»

annonse

…«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.» er uthevet med rødt.

Bertheussen har så langt valgt å stå under rettssaken.

Behandlingen av sikringstiltakene i Waras bolig for lukkede dører

De spesielle sikkerhetstiltakene mot Laila Bertheussen og Tor Mikkel Waras bolig i Oslo vil bli behandlet bak lukkede dører under rettssaken.

Statsadvokat Marit Formoe startet den ti uker lange rettssaken mot Bertheussen med å gå gjennom planen for gjennomføringen. Sentralt i tiltalen mot 55 år gamle Bertheussen er huset til paret i Vækerøveien i Oslo der de har bodd siden de kjøpte det i 2000.

– Etter at Tor Mikkel Wara ble justisminister, satte politiet inn ekstra sikkerhetstiltak på boligen, sa Marit Formoe.

– Som følge av hendelsene som skjedde fra desember 2018 til mars 2019 ble det iverksatt ytterligere tiltak for å trygge Wara og boligen nærmere, sa Formoe, som varslet at sikringen av boligen vil bli et tema under rettssaken.

– Senere kommer vi inn på dette. Dette vil gå for lukkede dører, varslet statsadvokaten.

annonse

Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, ble 14. mars pågrepet og siktet av PST for å ha tent på familiens bil fire dager tidligere. Den daværende justisministeren gikk ut i permisjon samme dag. Den 28. mars trakk Wara seg som justisminister.

I etterkant klaget han på sikringstiltakene som var blitt innført og skrev et notat til politiet, som VG omtalte, at overvåkingen var preget av teknisk svikt, manglende kameraovervåking og lekkasjer til mediene.

Laila Anita Bertheussen svarte benektende på samtlige spørsmål om hun erkjenner straffskyld for noe av innholdet i tiltalen mot seg da saken startet tirsdag.

– Nei, svarte Bertheussen 15 ganger på aktors spørsmål om hun erklærer seg skyldig på de ulike punktene i den omfattende tiltalen.

Stående i rettssal 250 i Oslo tinghus, med tidligere justisminister og samboer Tor Mikkel Wara sittende like bak, holdt Bertheussen en svart stressball i hendene da aktor, statsadvokat Marit Formo, leste opp de 15 tiltalepunktene.

Da den innledende seansen var over, snudde hun seg mot Wara som smilte oppmuntrende til henne. På bordplaten foran seg hadde Bertheussen plassert en godt synlig tøyveske med bilde av seg selv og en tekst fra PSTs politiadvokat.

Tiltalen: Angrep på demokratiet
annonse

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, tidligere justisminister Wara.

Den meget profilerte straffesaken fortsatte med at aktor gikk detaljert gjennom tiltalen og bevisgrunnlaget for den da hun holdt sitt innledningsforedrag.

Bertheussen skal starte sin frie forklaring for retten først onsdag morgen, mens Wara etter planen skal i vitneboksen torsdag neste uke.

Tekniske beviser

Flere tekniske beviser vil stå sentralt i saken. Påtalemyndigheten mener disse synliggjør at Bertheussen har gjort det hun er tiltalt for.

Ett av bevisene retten vil få presentert, er bevegelser registrert på mobiltelefonen til tiltalte gjennom en helseapp. De vil bli lagt fram av en politioverbetjent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Appen viser blant annet skritt og bevegelser, som politiet mener har betydning for et par av hendelsene.

Det er satt av ti uker til rettssaken.

Mange vitner

Over 30 personer er innkalt som vitner, blant dem både statsråder, journalister, en teaterregissør og en språkforsker.

Hovedtyngden av vitnene er imidlertid tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som skal forklare seg om etterforskningen, åstedsundersøkelsene og kontakten med Bertheussen. Selv skal hun forklare seg seks ganger om de forskjellige postene i tiltalen, før de øvrige vitnene føres.

Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skal vitne torsdag 24. september. Som med Wara, ble også ekteparet ifølge tiltalen utsatt for trusler som var egnet til å påvirke deres arbeid og begrense fri bevegelighet og tilgjengelighet.

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen (55) er i gang. Den første rettsdagen er satt av til partenes innledningsforedrag.

Aktor, statsadvokat Frederik Ranke, var på plass i sal 250 i Oslo tinghus en halvtimes tid før retten settes og hovedforhandlingen kan starte.

Kort tid etter ankom også forsvareren til Laila Anita Bertheussen, advokat John Christian Elden, samt samboeren Tor Mikkel Wara tinghuset.

Wara har dessuten status som fornærmet i saken, da flere av forholdene i tiltalen mot samboeren skal ha vært rettet mot ham da han var justisminister i Erna Solbergs regjering.

Hovedforhandlingen starter tirsdag formiddag med at begge parter vil gå gjennom sine bevisoppgaver, og aktor vil lese opp den forholdsvis omfattende tiltalen.

Tiltalte vil bli spurt om hvordan hun stiller seg til tiltalen. Hun har til nå nektet straffskyld.

Bertheussen skal etter planen starte sin frie forklaring for retten onsdag.

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem Wara.

Tiltalen ble offentliggjort i januar og omfatter sju forhold.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon