Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Juni 2020 ble utlendingen i Bergen tingrett dømt til fire års fengsel for voldtekt med mer.

Da dommen falt, hadde utlendingen allerede sittet varetektsfengslet fra han ble pågrepet i juni 2019, og varetektsfengslet ved Bergen tingrett, siktet for samme forbrytelse. Varetektsoppholdet ble deretter ved Bergen tingretts kjennelse forlenget fram til i mandag 7. september 2020.

Utlendingen har klaget dommen inn for Gulating lagmannsrett, og den nye ankeforhandlingen er berammet til februar 2021.

annonse

Bergen tingrett mente at det fortsatt var grunnlag for å mistenke utlendingen for de straffbare handlingene han allerede var dømt for – voldtekt med mer.

Relatert til den siste fengslingskjennelsen overfor utlendingen i juli, henviste Bergen tingrett til følgende uttalelse:

«Retten mener unndragelsesfaren er åpenbar hvis domfelte skulle bli løslatt nå. Det vises til at domfelte har svært begrenset tilknytning til Norge. Domfeltes kone og hennes barn bor i Bergen, men utover dette har han ikke annen tilknytning til Norge. Domfelte har oppholdt seg i Norge i kort tid, og har familie i Uganda og Kongo. Det vises til at han i tingretten er idømt en straff av fengsel i fire år».

annonse

Når Bergen tingrett nå igjen sist mandag behandlet utlendingens anke og ønske om løslatelse, var retten enig angående ovennevnte tidligere rettslige vurderinger. I tillegg, ble det opplyst at utlendingen og hans herboende kone nå er separert. Dette svekker selvfølgelig utlendingens eventuelle fremtidige tilknytning(er) til Kongeriket Norge.

Derfor konkluderte, tingrettsdommer Brit-Mari Tveit, at det er grunn til å anta at utlendingen vil rømme landet, og lure seg unna en straffeforfølgning her til lands.

Retten tok deretter politiets anmodning til følge, hvorpå utlendingen må belage seg på ytterligere åtte uker i varetekt.

Det er ukjent for Resett om utlendingen har anket denne fengslingskjennelsen til lagmannsretten.

Voldtekt – Straffeloven § 292
Straffen er fengsel fra tre til femten år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:

  1. innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning.
  2. innføring av penis i fornærmedes munn.
  3. Innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller
  4. dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b (har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen) for å oppnå seksuell omgang.

Normalt i tilsvarende alvorlige straffesaker, er at den tiltalte blir sittende i varetekt til ny hovedforhandling fremmes for stedlig lagmannsrett. I dette tilfelle, 10.02.201.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon