Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Et ekspertutvalg som har vurdert det norske bompengesystemet mener at dagens fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeordninger bør avvikles, ifølge NTB.

– Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå og elbilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver ekspertutvalget i sin anbefaling.

Det er samferdselsdepartementet som har bedt ekspertene vurdere det framtidige inntektsbildet for bomringene.

annonse

Utvalget peker på at bompengetakstene bør gjenspeile kostnadene som bilbruken påfører samfunnet.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i framtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som mandag mottok rapporten.

Fall i inntekter

annonse

Det kommer også fram i rapporten at de samlede årlige inntektene fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo trolig vil falle med 23 prosent mot 2030, tilsvarende 1,4 milliarder kroner.

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter samtidig med økt trafikk, er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker, skriver utvalget i sin rapport.

– Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå og elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram mot 2030, heter det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon